BLOG

Pgb-stop plaatst deksel op financieringspotjes

Door een motie van de Tweede Kamer heeft minister Klink de stop op vestrekking van pgb's even aangehouden. Wij houden ondertussen onze adem in. Want een pgb-stop heeft grote gevolgen voor mensen met een verstandelijke beperking.

De modernisering van de AWBZ is gebaseerd op vraagsturing van de cliënt. De cliënt zou meer in staat gesteld moeten worden om zelf te kiezen voor een zorgaanbieder. Met een onafhankelijke indicatie heeft de cliënt recht op zorg. Mooi en goed verhaal. In theorie. Want deze lijn wordt verlaten door de mogelijke maatregelen van de minister. Erger nog: door geen pgb's meer te verstrekken, kunnen sommige mensen met een beperking überhaupt geen zorg meer krijgen.

Deksel

Dat komt omdat de pgb-stop volgt op een eerder ingevoerde pakketmaatregel (bezuiniging) voor de extramurale zorg in 2010. Die maatregel betekende al dat zorgaanbieders als Triade minder mensen kunnen helpen. We kunnen dus minder mensen met een beperking dagbesteding geven en minder gezinnen helpen die een gehandicapt kind thuis verzorgen. Door de bezuinigingen waren we genoodzaakt deze zorg het afgelopen jaar vaak via een pgb te regelen.

Geen hulp

Met een stop op het pgb komt er een deksel op alle financieringspotjes. Daarmee is er niets meer over van de beoogde vraagsturing. Gevolg is dat ouders die kinderen met een verstandelijke beperking thuis verzorgen, geen hulp en begeleiding meer kunnen aanvragen. Nieuwe aanvragen voor buitenschoolse opvang voor kinderen met een beperking worden in 2010 niet meer gefinancierd. Dagbesteding kan aan nieuwe cliënten niet meer worden aangeboden.

Wachtlijst groeit

Bij Triade in Flevoland staan er vandaag 104 mensen op de wachtlijst voor extramurale zorg. En hoe we ons best ook doen om zo creatief mogelijk toch zoveel mensen te helpen; die wachtlijst gaat groeien als de stop een feit wordt. De slotsom is dat we de kwetsbare mensen in onze samenleving niet meer geven waar ze volgens hun, objectief vastgestelde, indicatie recht op hebben.

Rompslomp

In Flevoland werken we hard aan het verbeteren van onze bedrijfsprocessen om nog efficiënter te werken. Maar we moeten twee dingen niet vergeten: Allereerst gaat het in de zorg, en zeker in de gehandicaptenzorg, om aandacht, en aandacht kost tijd. Je kan immers niet op commando naar de wc. En ten tweede kosten veranderingsprocessen tijd en die tijd wordt ons niet gegund. Daarnaast wordt de zorg continu overladen door administratieve rompslomp, veranderende regels waar de systemen weer op aangepast moeten worden. Dat houdt ons goed bezig.

Vertrouwen in kwaliteitssystemen

In de Tweede Kamer werd donderdag 1 juli gepraat over een alternatief voor de pgb-stop. Daarbij kwam een generieke korting van drie procent op de hele AWBZ ter sprake. De makkelijkste weg. We weten allen dat er op de kosten van de AWBZ bezuinigd moet worden. Maar echte bezuinigingen gaan alleen bereikt worden als de overheid het lef heeft om in het systeem te snijden: toezichthouders, indicatieorganen en de diverse zorgkantoren die allemaal hun eigen eisen neerleggen bij zorginstellingen.

Laten we het simpel houden; vertrouw erop dat niemand voor zijn lol naar een gehandicaptenorganisatie stapt om zorg te vragen. Vertrouw erop dat de kwaliteitssystemen, marktwerking en transparantie zijn werk gaan doen. Dan heb je al die controles niet nodig. Als we dat aandurven, levert dat miljoenen op. Kunnen we mooi gebruiken om kwetsbare mensen te helpen, lijkt me.


Micky Adriaansens
Voorzitter van de raad van bestuur Triade

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top