BLOG

Is paars plus innovatieproof?

Deze week wordt er verder onderhandeld over een paars plus kabinet. Wat waarschijnlijk niet hoog op de agenda staat, maar er beslist wel op hoort, is het stimuleren van onderzoek en innovatie. Tot vorig najaar leek het allemaal wel duidelijk. Iedereen was het er over eens dat Nederland een vooraanstaande kenniseconomie moest worden. Dit optimisme werd kamerbreed beklonken in de motie Hamer.

Innovatie in het kabinet

Lang heeft dit echter niet geduurd. In de verkiezingsprogramma's komt onderzoek en innovatie er bekaaid van af. Het CPB heeft doorgerekend dat slecht drie partijen op dit gebied groei willen realiseren. Deze drie zijn D66, Groen Links en de SGP. Twee van deze drie praten mee over de vorming van een nieuw kabinet. Halen zij met hun pleidooi de eindstreep? Veel is er voor te zeggen.

Aanjager

Onlangs berekenden gezaghebbende economen van The Conference Board in opdracht van het Innovatieplatform dat bijna de helft van de economische groei in ons land te danken is aan investeringen in kennis en innovatie.
Wat betekent dit nu voor de gezondheidszorg? Het rendementsverhaal over investeringen gaat hier zeker ook op. Dit voorjaar maakte ZonMw in een quick scan bekend dat tientallen miljoenen onderzoeksgeld resultaten opleverden voor een paar miljard aan besparingen. (Lees ook de reactie van Wim Schellekens op mijn blog van 24 april). We weten nu dat onderzoek en innovatie de aanjagers zijn van doelmatigheid in de zorg. Bezuinigingen en innovatie zouden in samenhang bezien moeten worden. Het kan, maar de vraag is of we het ook willen.

Regeerakkoord

Mijn droom is dat het summiere regeerakkoord twee regels bevat in de trant van: "Het kabinet stelt jaarlijks 125 miljoen eurovoor kennis en innovatie in de gezondheidszorg beschikbaar. Met de sector maakt zij afspraken hoe de resultaten van deze en eerdere investeringen door de zorg zelf ten gelde kunnen worden gemaakt voor de bezuinigingen".
 

Henk Smid
Directeur ZonMw

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top