BLOG

Sterftecijfers: ziekenhuizen geven nieuw ‘inzicht’

Iedereen tevreden nu ziekenhuizen het publiek een nieuwe blik achter de schermen gunnen met de sterftecijfers. Je hebt niets aan het inzicht, zo wordt weliswaar vermeld, maar politiek en media willen het zo graag.

Invloeden

Dan vraagt een vroegere beoordelaar van ziekenhuizen, de jaarlijkse publicatie in Elsevier, zich af waarom publiceer je? Waarom geen enkele poging toch enig verband te leggen met leeftijd, met soort en ernst aandoening, met opleidings-/ontwikkelingsniveau van de patiënt? En zo zijn er meer invloeden. Neen hoor, met ogen dicht op knop “verzenden” drukken.

Gevaarlijkste ziekenhuizen

Sta mij toe de cijfers van enige ziekenhuizen te vergelijken met enige van mijn inzichten. Inzichten op basis van mededelingen van medische en andere ziekenhuisprofessionals over eigen en andere hen bekende ziekenhuizen.

Eerst vier ziekenhuizen waar je volgens de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen de grootste kans loopt de instelling niet levend te verlaten.

Het is onwaarschijnlijk dat het Franciscus/Roosendaal en Gelderse Vallei/Ede tot de “gevaarlijkste” ziekenhuizen behoren. Mede lettend op beoordelingen in vroegere jaren terwijl noch interne en noch externe geluiden ernstig verontrusten.

Franciscus Ziekenhuis/ Roosendaal (hoogste sterftecijfer)
Medisch deskundig; goede interne samenwerking; goed toegerust (OK/IC/hartbewaking); iets achterblijvend met cardiologie maar geen wantrouwen jegens dit Franciscus specialisme; goed georganiseerd ziekenhuis

Atrium MC/ Heerlen (één na hoogste sterftecijfer)
Medisch niet in alle opzichten goed aangeschreven; vooral cardiologie moet het ontgelden; daarentegen gynaecologie als landelijke topper; bedrijfsvoering gemiddeld

Orbis MC/ Sittard Geleen (één na hoogste sterftecijfer)
Medisch deskundig doch bedrijfsvoering ondervindt veel kritiek; goed toegerust (OK/IC/hartbewaking); geen gewantrouwde specialismen

Gelderse Vallei/ Ede (twee na hoogste sterftecijfer)
Medisch deskundig; goed toegerust (OK/IC/Hartbewaking); complimenten voor verpleging; geen gewantrouwde specialismen

Veiligste ziekenhuizen

Vervolgens enige ziekenhuizen met de laagste sterftecijfers. De redenen voor
een verhoudingsgewijs laag sterftecijfer blijken niet uit 2009 mededelingen van mijn informanten. Gedachten gaan uit naar ziekenhuisgebonden verklaringen. Mogelijk wendt men zich alleen tot Sionsberg met minder ernstige gevallen.

Lucas Andreas Ziekenhuis/ Amsterdam (laagste sterftecijfer)
Goede medische zorg; vernieuwend ziekenhuis; enig wantrouwen jegens enkele specialismen; goed georganiseerd; personeelsverloop; toerusting in orde (OK/IC/hartbewaking)

Martini ziekenhuis/Groningen (één na laagste sterftecijfer)
In medisch opzicht goed ziekenhuis; chirurgie stuit wel eens op argwaan; toerusting in orde (OK/IC/hartbewaking; complimenten voor verpleging.


Sionsberg/Dokkum (twee na laagste sterftecijfer)
Gewantrouwd ziekenhuis; behoorde enige jaren terug tot één van de meest gewaardeerde ziekenhuizen doch zakte snel af; medisch en organisatorisch achterblijvend


Peter Lagendijk
Beleidsonderzoeker/-adviseur

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Gussinklo,te

20 juli 2010

Deze keuze is dus volstrekt arbitrair.Je kunt met even veel recht stellen dat indien de eerste letter van de naam van het ziekenhuis hoog in het alfabet staat ( A, F en G ) er meer reden is tot oplettendheid dan meer naar onderen ( L, M en S).De O laten we dan even buiten beschouwing.Nee, we hebben m.i. nog een weg te gaan alvorens we zelfs maar een poging kunnen doen tot interpreteren

http://www.dutchbuttonworks.com/2010/07/17/sterftecijfers-hospitals

Blom

21 juli 2010

Zouden sterfecijfers niet heel sterk beïnvloed worden door de manier waarop ziekenhuizen net aan hun 'achterdeur' geregeld hebben ? Met andere woorden hoe het ontslag - beleid is ? In de palliatieve zorg ijveren al jaren voor sneller ontslag van de mensen voor wie het levenseinde in zicht is. Een ziekenhuis is meestal niet de beste plaats voor deze zorg.

Jaap van den Heuvel

21 juli 2010

De ruwe sterftecijfers zeggen niets omdat ze niet corrigeren voor allerlei invloedsfactoren die niet met kwaliteit en veiligheid te maken hebben. De Elsevierenquete zegt helemaal niets omdat die ongevalideerd en zeer subjectief is. Tot slot levert het vergelijken van deze twee onbetrouwbare bronnen al helemaal geen betrouwbare informatie over kwaliteit en veiligheid op. Wanneer houden we nu eens op met deze onzin. als was het maar voor onze patienten.

peter lagendijk

25 juli 2010

In reactie op de kanttekening van Jaap van den Heuvel.

Dan hebben we nog de prestatie-indicatoren zoals gepubliceerd in het Algemeen Dagblad. Die moeten dan wel kosher zijn; goedgekeurd door de instanties.

De drie volgens sterftecijfer-overzicht gevaarlijkste ziekenhuizen staan in de top twinitig bij het AD.

Eén van de veiligste ziekenhuizen bengelt in de absolute staart op basis van prestatie-indicatoren. Daar klopt dus geen ene moer van.

Een gezond wantrouwen jegens de autoriteiten is vooral geboden.

Top