BLOG

Wie beschermt de patiënt tegen 'didocs'?

Wie beschermt de patiënt tegen disfunctionerende dokters? Deze vraag dringt zich nadrukkelijk op bij alle heisa rond neuroloog Ernst Jansen Steur. Als specialist van het Medisch Spectrum Twente (MST) dupeerde hij tientallen patiënten door het stellen van foutieve diagnoses. Omvang, impact en het feit dat er mogelijk sprake is van opzet maken de kwestie rond de Twentse dokter tot een unieke affaire, maar het valt moeilijk voor te stellen dat Jansen Steur de enige specialist is geweest die de afgelopen jaren brokken heeft gemaakt. Voor de patiënt, in dit verband toch lijdend voorwerp, is het in zulke gevallen niet te achterhalen of er sprake is van een eenmalig uitglijder of systematisch geknoei. Dokters weten dat van elkaar vaak wel. Sterker nog: zij weten precies bij wie je beslist níet moet wezen voor een bepaalde behandeling. Alleen blijft die informatie binnenskamers.

Rotte appels

Die conspiracy of silence onder professionals is nauw verbonden met de maatschapstructuur. Binnen die structuur zijn specialisten zakelijk met handen en voeten aan elkaar geklonken. De maten kijken dus wel drie keer uit voor ze iets over elkaar zeggen. Toegeven dat er rotte appels in de maatschap zitten gaat de andere maten onherroepelijk aan den brode. Ook raden van bestuur zijn in de regel bezorgder over de naam van het ziekenhuis dan over het lot van de patiënt. Uit angst voor reputatieschade wordt meestal grif de beurs getrokken als ergens een dokter meer dan gemiddeld heeft staan modderen. De MST-affaire leert dat de patiënt ook niet op de Inspectie hoeft te rekenen. Niet zo gek als bedacht wordt dat de Inspectie onderbezet, overbelast en onderbetaald is. Bovendien lijken veel inspecteurs door hun achtergrond in het medische veld menige dubieuze ingreep te kunnen billijken.

Korte metten

Wie beschermt de patiënt dan tegen didocs? DSW-directeur Chris Oomen wil wel. Bij een toelichting op de plannen voor het Vlietlandziekenhuis, kondigde hij aan korte metten te zullen maken met disfunctionerende dokters. Sterker nog: aan de wortel van de plannen voor de coöperatie ligt uitgesproken onvrede binnen de Rijnmondse eerste lijn over de kwaliteit van sommige specialismen. Maar het is maar helemaal de vraag of Oomen van de politiek door mag met zijn plannen.

Schandpaal

Als ook de verzekeraars niet mogen, wie dan? Het antwoord ligt vermoedelijk verscholen in het nietzscheaanse credo “help u zelf, zo helpe u nog iemand”. Middelbare scholieren geven het voorbeeld met een ratingsite voor docenten. Het is zeer de vraag of zo’n digitale schandpaal voor didocs wenselijk is, maar als niemand adequaat optreedt, is het gewoon wachten tot de eerste geborneerde patiënt deze stap zet.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top