BLOG

Sollen met nieuwe pgb-houders

Als het zomer is, is het pgb-budget op. Dat is al jaren zo. De Tweede Kamer blijkt dan gelukkig niet helemaal op reces te zijn en de staatsecretaris regelt iets met de minister van financiën. Het werd een aardig jaarlijks ritueel.

Marktwerking zoals het hoort

Het is zomer en jawel, het pgb-budget is op. En wat doet minister Klink, de koning van de marktwerking? Nieuwe budgethouders komen op de wachtlijst, zij grijpen er voorlopig naast. Op de markt van zorg en ondersteuning is er door het pgb een kopende klant. Op die markt is de zorg 25 procent goedkoper dan zorg in natura. Je zou denken: het water loopt de minister van genoegen door de mond. Marktwerking zoals het hoort: macht bij de klant en kosteneffectief. Maar nee, juist daar vallen de klappen. Niet logisch.

Ontsnappingsroute

Dan komt er reuring. De dappere Thomashuizen en Herbergiers komen in de knel. Hans van Putten, die altijd met plezierige arrogantie zich onafhankelijk van wie dan ook verklaarde, knijpt de billen samen. De exploitatie van de huizen loopt gevaar door de maatregel van Klink. Leegstand is desastreus. De ZZP-ers in komen actie. Hun banen worden bedreigd. Dan lezen we berichten dat voorkomen kan worden dat mensen naar duurdere voorzieningen doorschuiven. Dan toch maar een pgb geven. Tenminste als de cliënt straf onderhandelt met het zorgkantoor, als hij kan aantonen dat zorg in natura thuis geen oplossing is. Het is een pittige en ingewikkelde ontsnappingsroute.

Eigen regie

Maar wat niet in beeld komt is de ernst van de pgb-stop voor mensen die geïndiceerd zijn voor zorg en ondersteuning en die kiezen voor een pgb. Overheersend is baanverlies, exploitatie problemen, kostenexplosie binnen de AWBZ. Het verhaal van mevrouw Jansen die zorg wil organiseren die bij haar situatie past lijkt er niet toe te doen. Het pgb betekent voor een deel van de ouderen ( twintig procent van de pgb-houders zijn 65plus) de maximalisering van eigen regie.


Waar het om de toekomst van het pgb gaat, ligt er een zware verantwoordelijkheid op de schouders van de opvolgster van Anouchka van Miltenburg binnen de VVD-fractie. De VVD heeft een traditie hoog te houden bij het keren van de traditionele zomerse bedreigingen van het pgb.   


Wim van Minnen
Directeur CSO

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Mensch

21 juli 2010

Lekker pittig stukje.....

Ik vraag me af of het ook zo zou gaan met de pgb-ellende als meerdere kamerleden zelf een pgb zouden hebben. Mijn ervaring is dat dit soort 'klink'ende acties voortkomen uit een absoluut gebrek aan inzicht in de zorg!. Een werkbezoekje zegt niets, van horen zeggen is ook heel vaag en de mensen die zonder zorg komen te zitten spelen mee in een soort zomereditie van "Ver van mijn bed show voor politici". Als er maar groots protest komt....dan heeft men ineens nog een spaarpotje, ergens. Mijn patiënten zitten zonder verpleging, zonder verzorging, worden ziek van de gedachte dat ze het niet meer zelf kunnen en zij ook geen ander meer kunnen betalen ( als die er al is). De extra zorgen zijn in hun toestand niet echt bevorderlijk voor het 'genezingsproces' en wie opgenomen is kan niet naar huis zonder de extra hulp. Wat dan dan wel niet kost? Veel, heel veel..... thuis betalen mensen met een pgb niet mee aan nutteloze managers, als ze in een opnamesituatie zitten duidelijk wel! Voor patiënten, cliënten en bewoners met een pgb-noodzaak zijn dit weer donkere tijden.

Rare jongens die politici en ambtenaren..... van hoe de zorg in elkaar zit hebben ze geen idee!Met dank voor uw steuntje in de rug en het brein!

van Tintelen

22 juli 2010

Minister Klink zegt dat er geen problemen hoeven te zijn voor de PGB client. De PGB aanbieder kan gewoon in onderaannemerschap de zorg bieden. Maar wat nu als de aanbieders aangeven dat zij hun productieplafond bereikt hebben?

Dan is er de mogelijkheid om toch een PGB aan te vragen als er geen andere oplossing is. Is er iemand die weleens heeft moeten onderhandelen met het zorgkantoor? Die zullen dan weten dat het zorgkantoor een log apparaat is, niet uniform communiceert en zeker niet het belang van de client voorop heeft staan.

Anonym

23 juli 2010

Ik kan het pleidooi van van MInnen goed volgen. Ben het echter op 1 punt niet met hem eens. Dat betreft namelijk de mythe dat een pgb goedkoper is dan zorg in natura. Als je alleen naar het maximum tarief zou kijken dan heeft van Minnen gelijk. Echter doordat de meeste thuiszorginstellingen inmiddels slechts 50% van de indicatie daadwerkelijk (mogen) verlenen, en de pgb-houder -homo economicus als deze ook is- zijn indicatie voor meer dan 90% kan en zal uitnutten, leidt een eenvoudige rekensom van p x q tot een lagere maatschappelijke last voor de zorg in natura (0,50) ten opzichte van de pgb last (0,675)

Anonym

25 juli 2010

Hoezo, opvolger van Anouschka, heb ik iets gemist? Er is volgens mij maar één reden denkbaar dat ze opgevolgd zou moeten worden en dat is als ze zitting zou nemen in een nieuw kabinet.

een trouw VVD lid en fan van Anouschka

Top