BLOG

De patiënt: een bron van informatie

Het was een paar jaar geleden een vaak geziene opening van een voordracht, een Youtube-filmpje uit de serie Yes Minister! Over het patiëntloze ziekenhuis. De vrolijke onzin leverde toch ook een herkenbare relatie met de dagelijkse praktijk: patiënten compliceren de zorg enorm.

Spreekuur

Onlangs was ik met mijn dochter mee naar een beroepsvoorlichting op school; zij moest dit jaar het pakket voor de bovenbouw kiezen en oriënteerde zich op de medische beroepen. Een van de voorlichters bleek een jonge medisch specialist die voluit vertelde over het fantastische beroep dat hij had gekozen. De studie was breed en dus saai, maar tijdens het specialiseren kan je je ei al aardig kwijt. Nu hij medisch specialist was, was het helemaal fantastisch. Hij had zo kunnen regelen dat hij vijf  dagdelen op de OK stond en nog maar tijd overhield voor twee spreekuurtjes. Want zo deelde hij de toekomstige(?) collega’s – overigens allemaal meisjes- mee: van een spreekuur word je niet vrolijk met al dat gezeur.

Ondergeschikte rol patiënt

Het is dus niet zo gek dat de RVZ onlangs nog een raport uitbracht over de rol van de patiënt in de zorg en daarbij fors inzette op de versterking van die rol. Hoe dat dan moet is voor veel patiëntenverenigingen nog de vraag. Die zitten toch wel erg in de ondergeschikte rol van patiënt-slachtoffer of van ervaringsdeskundige met slechte ervaringen zo bleek kortelings op een congres voor patiëntgebonden organisaties. Toen ik de patiënt de centrale rol wilde toedichten in de zorg, reageerde de zaal nog altijd met “u denkt toch niet dat wij kunnen kiezen!”. Als je dat al niet denkt, dan zul je het ook niet doen. Daar helpt geen rapport van de RVZ.

Uitdaging voor bestuurders

Mogelijk heeft de Amerikaanse organisatie van bestuurders in de zorg (ACHE) nu een nieuwe opening gevonden. In een policy paper stelt deze belangrijke organisatie dat patiënten en hun families belangrijke en de primaire bronnen van informatie zijn voor zowel de verbetering van de kwaliteit als de veiligheid van de zorg. Een belangrijke rol wordt dan gezien voor de zorgverstrekkers die door een volledige informatie over de diagnose en het zorgplan – inclusief de mantel-, zelf- en nazorg – niet alleen de patiënten voorzien van voldoende kennis om het ziektebeeld te begrijpen, maar in die gesprekken voldoende feedback krijgen om zorgplannen te herontwerpen.

Bestuurders hebben een belangrijke taak om de zorgverleners ervan te overtuigen de patiënt op deze wijze te benaderen. Maureen Bisognano, die nieuwe CEO van het Institute for Healthcare Improvement, toont aan dat deze serieuze wijze van omgaan met de patiënt niet alleen leidt tot een betere zorg, maar ook tot een aanzienlijke daling van heropnames.

Bron van informatie

Om het simpel samen te vatten: als de zorgverlener de patiënt serieus neemt en niet in de afhankelijke en passieve patiëntenrol drukt, maar beschouwt als een gelijkwaardige gesprekspartner en een bron van informatie, verbetert de kwaliteit van de zorg en reduceert het de kosten. Of als spiegel voor de medisch specialist/beroepsvoorlichter hierboven: als je patiënt met de patiënt serieus in gesprek gaat, dan blijkt die niet te zeuren, maar een bron van informatie.

Jan Aghina

YouTube The empty hospital - Yes Minister

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Zwanikken Leenders

28 juli 2010

Als er geen patiënten zijn ,kunnen alle bestuurders naar huis .de macht van afhankelijkheid, is veel te groot in de zorg .Goed om over na te denken tijdens Uw vakantie .U mag terugkomen , dankzij ,ondanks ,dat er patiënten zijn

Top