BLOG

Ziekenhuizen repeteren voor DOT-tango

We zouden het bijna vergeten in de publicitaire wervelwinden rondom de kabinetsformatie en de rust van het zomerreces: de enorme uitdagingen waar de zorg in Nederland de komende jaren voor staat.

Uitdagingen om met behoud van kwaliteit de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden. Uitdagingen die vragen om het balanceren tussen de dynamiek van verandering en beheersbaarheid door een stabiele structuur en stabiel instrumentarium. Voor dit instrumentarium hebben we dit jaar een belangrijke mijlpaal bereikt. De totstandkoming van DOT: de tweede generatie van de DBC-systematiek voor ziekenhuizen en klinieken

Verfijnen systeem

De totstandkoming van DOT lijkt in bepaalde opzichten wel een dans. Vaak hadden we het gevoel dat we bezig waren met een tango met maar liefst acht partners. De verschillende brancheorganisaties, de overheid en DBC-Onderhoud met hun eigen belangen en aandachtspunten: allemaal danspassen die niet zomaar in elkaar vallen tot een harmonieus geheel. Toch zagen alle partners de noodzaak om zich los te rukken uit het verleden en de passen voor de toekomst meer te synchroniseren. Die synchronisatie is immers hard nodig om te komen tot goede, veilige en betaalbare zorg. Hoe moeilijk het soms ook was, we zijn op het moment gekomen dat de basis er goed ligt en door alle partijen gedeeld wordt. De basis waarop we nu samen verder gaan om het systeem te verfijnen in de praktijk.

Oefenen met DOT

De afspraak met de aanbieders en verzekeraars is om komende periode te gaan oefenen met DOT. De UMC’s en een aantal ziekenhuizen en ZBC’s gaan simuleren met eigen productiegegevens. Daarmee beogen we een aantal doelen. Ziekenhuizen testen of hun registraties op orde zijn en de aanlevering aan de grouper efficiënt verloopt, en of de producten die afgeleid worden ook echt de productie van het ziekenhuis weerspiegelen. Daarna en daarnaast brengen we op nog meer detailniveau dan nu in kaart welke financiële verschuivingen en impact er voor het ziekenhuis en verzekeraar optreden. Branchepartijen en DBC-Onderhoud gebruiken de informatie om de DOT-productstructuur en de registratieregels waar nodig bij te stellen en verder te perfectioneren. Samen werken we aan een stabiele landing van DOT.

Generale repetitie

Een belangrijk bijeffect van het simuleren, is dat deelnemende ziekenhuizen zichzelf klaarstomen voor het moment waarop DOT de basis wordt voor de financiering. Nu al is een aantal ziekenhuizen aan het simuleren met DOT. Het is te hopen dat bij de simulatie de overige ziekenhuizen en klinieken snel volgen, want om DOT per 2012 te implementeren moet echt tijdig goed geoefend en waar nodig verbeterd worden. Aan elke dansvoorstelling gaat een gedegen generale repetitie vooraf.

Anna van Poucke
Directeur DBC-Onderhoud

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top