BLOG

Stop met controlecultuur in de zorg

Sinds de politiek marktwerking in de zorg ging invoeren, horen we steeds vaker klachten en zorgen van leden. In de ggz gaat het om de enorme papierwinkel die er bij is gekomen sinds de invoering van de DBC’s.Stroperige bureaucratie, dubbele administratie: ze maken het dagelijkse werk er niet leuker op. We hadden al langer het vermoeden dat al het dubbele papierwerk in de ggz tot enorme kostenstijgingen heeft geleid.

Omvang kosten

Sinds een paar weken proberen we zicht te krijgen op de omvang van deze kosten. Dat is nog niet zo makkelijk. Niet alleen hebben de behandelaars meer tijd nodig voor papierwerk, er is geïnvesteerd in nieuwe computersystemen, er komen veel meer administratieve krachten bij en daar worden dan ook weer managers voor aangenomen. Het verschilt per instelling en soms zijn de kosten indirect. Maar dat de marktwerking in de ggz de kosten heeft doen stijgen staat als een paal boven water. Marktwerking zou toch vooral worden doorgevoerd als middel om de kosten te beheersen?

Korting ggz

Geen wonder dat de sector vorig jaar te maken had met een flinke kostenoverschrijding. Daarom heeft minister Klink gezegd dat de sector dit jaar met 3,5 procent gekort wordt. Maar waar zitten de kosten van marktwerking in dit verhaal? Wij maken ons zorgen dat de korting op de sector uiteindelijk ten koste gaat van de kwaliteit van de zorg, maar ook van de arbeidsvoorwaarden van de werknemers.

Politiek met lef

Tenzij de heren en dames politici nu eindelijk eens tot inkering komen. Ik hoop van harte dat een nieuw kabinet en een nieuwe minister beter kijkt naar de effecten die marktwerking heeft gehad in de ggz en in de hele zorgsector. De politiek moet zich maar eens achter de oren krabben vóór het verder invoeren van marktwerking met de bijbehorende bureaucratie. En heb gewoon het lef om fouten te erkennen en beslissingen terug te draaien.

Professional centraal

Wij vinden dat de deskundigheid van de professional weer centraal wordt gesteld. Stop met de controlecultuur en vervang deze door een cultuur waarin weer meer vertrouwd wordt op de kennis en ervaring van de vakman en -vrouw. Uiteindelijk is iedereen daar beter mee af. En het kost ook minder.

Edith Snoey
Voorzitter ABVAKABO FNV

3 Reacties

om een reactie achter te laten

wilhelmien Looymans

14 augustus 2010

Beste Edith,Ik ben het eens met het afschaffen van de controlecultuur; het kan ook met regelmatig steekproeven nemen. Voor mij mag het CIZ opgeheven worden; geen enkele burger laat toch niet zomaar 3x per week zijn rug wassen als het niet nodig is! DBC's is een ander verhaal; men krijgt inzicht in de behandelwijze van ziektebeelden en die zijn door heel Nederland per arts/psychiater verschillend. Vraag het aan de zorgverzekeraar; en helaas vanwege mijn werkzaamheden destijds als projectleider DBC GGZ heb ik het mogen meemaken; een aantal psychiaters in de instelling konden maar voor 30% hun werkzaamheden aantonen. Dus waren 30% productief! de resterende 70% aan tijd kon men niet verantwoorden!!!!! Vandaar dat transparantie in de zorg noodzakelijk is om aan te tonen wat de professional in de behandeling van ziektebeelden aan interventies inzet. Je wilt toch als professional laten zien dat de client centraal staat dat we er alles aan doen om op een holostische wijze diagnose en behandeling op elkaar af te stemmen.

tjark reininga

16 augustus 2010

controle kan ook zonder omvangrijke bureaucratie, maar zal dan veel meer bij de poortwachters moeten plaatsvinden en bij de afrekening. en dat zijn -gelukkig- meestal ook de twee momenten dat de eigenlijke belanghebbende, de patiënt, het meeste zicht heeft op de afspraken en prestaties, in ieder geval buiten acute situaties. DBC's kunnen helpen bij het maken van afspraken vooraf met degene die de diagnose stelt en moeten ook helder zijn over momenten waarop de afspraken kunnen worden herzien en mogelijk tot een overgang naar een andere DBC kunnen leiden. de patiënt en zijn verzekeraar kan die momenten goed monitoren. de laatste kan daardoor beter de belangen van de verzekerde dienen en zou zich niet met de inkoop (de keuze van de DBC) moeten bemoeien.

Leerink

16 augustus 2010

Beste Edith, begrijpelijk en goed dat jullie deze extra kosten in beeld willen brengen. Maar veel van deze kosten zijn overgangskosten, die voortkomen uit het tegelijkertijd moeten registreren van DBC's en het vasthouden aan de budgetparameters omdat we de marktwerking nog niet durven in te voeren. Veel van wat er nu geregistreerd wordt in de GGZ is normale bedrijfsinformatie, zou je altijd moeten willen weten. En ook zijn wij en patienten heel geinteresseerd in wat al die zorg nu oplevert in termen van behandelresultaat.

Tenslotte ook niet vergeten om te kijken naar de vele nieuwe toetreders in de GGZ die echte vernieuwingen beschikbaar maken voor klanten, zoals e-health toepassingen en eenvoudige en werkzame zorgprogramma's zonder lange wachttijden. Dat is ook winst.

Top