BLOG

De venijnige tandjes van de cliëntenraad

Er wordt nogal eens lacherig gedaan over cliëntenraden. Met die lammen, kreupelen en blinden hoeven we geen rekening te houden, heet het dan. Ten onrechte. Cliënten van zorgaanbieders kunnen misschien niet altijd 'stemmen met hun voeten' (zoals in 1993 al geconstateerd werd in de toelichting bij de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen), maar in een cliëntenraad kunnen ze wel hun tanden laten zien. En die tanden kunnen bijten.

Cliëntenraad selecteert degradatiekandidaten

De raad van bestuur moet daarom terdege rekening houden met de rechten van de cliëntenraad (adviesrecht, recht op informatie, enquêterecht, gang naar kantonrechter). Maar ook voor de raad van toezicht is het opletten geblazen. Dat bleek onlangs maar weer in twee uitspraken van de Ondernemingskamer (Hof Amsterdam 20 mei 2010, GJ 2010/90, nr. 200.063.576 OK; Hof Amsterdam 29 april 2010, GJ 2010/74, LJN BM3172). Na een verzoek van de cliëntenraad kon de ene voorzitter van de raad van toezicht van een zorginstelling op de reservebank gaan zitten en de andere werd tot gewoon lid gedegradeerd. De Ondernemingskamer benoemde een tijdelijke voorzitter met een beslissende stem. Geen malse maatregelen.

Ivoren toren

Voor de raad van toezicht is het omgaan met de cliëntenraad als varen tussen Scylla en Charybdis. Intensief contact onderhouden en zelf rechtstreeks informatie inwinnen en overleggen is niet aan de orde. Dat is een taak van de raad van bestuur en een toezichthouder mag niet op de stoel van de bestuurder gaan zitten. Maar het omgekeerde is ook niet goed, toezicht houden vanuit een ivoren toren en apathisch toekijken als het misgaat.

Overleven

Wat moeten de leden van de raad van toezicht nu doen om die cliëntenraad zonder kleerscheuren te overleven? Goed op de hoogte blijven allereerst. Zorg dat er een goed informatieprotocol is dat goede informatieverschaffing garandeert over de relatie tussen de raad van bestuur en de cliëntenraad. Een jaarlijks gesprek tussen raad van toezicht en cliëntenraad is ook aan te bevelen. Dan kennen de toezichthouders en vertegenwoordigers van cliënten elkaar tenminste en is er in ieder geval toch één gelegenheid om elkaar aan de venijnige tandjes te voelen. En als het radicaal misgaat tussen de raad van bestuur en de cliëntenraad? Actie voor de raad van toezicht, de beuk erin, ingrijpen. Een bemiddelaar aanstellen of desnoods zelf bemiddelen.

Versterking cliëntenraad

Voor wie graag in de toekomst kijkt het volgende. In juni 2010 is het wetsvoorstel Cliëntenrechten zorg (WCZ) bij de Tweede Kamer ingediend. Hierin wordt de positie van de cliëntenraad nog verder versterkt. De adviesbevoegdheden worden uitgebreid en de cliëntenraad krijgt de mogelijkheid de ondernemingskamer te verzoeken een lid van de raad van toezicht te ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak of andere gewichtige redenen.

Jilles Heringa
Advocaat

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top