BLOG

Meer eigen bijdragen, minder eigen risico

‘Zorg zet formatie op scherp’ kopte de Volkskrant afgelopen donderdag. CDA en VVD kunnen het over de zorg niet eens worden. Onder andere de door de VVD voorgestelde verhoging van het eigen risico (naar 300 euro per jaar), gaat het CDA te ver.

Eigen betalingen

Op dit moment zijn de eerste 165 euro aan zorgkosten voor eigen rekening. Naast het eigen risico kennen we nog een andere vorm van eigen betaling in de zorg: de eigen bijdrage zoals voor geneesmiddelen die niet volledig worden vergoed.

Eigen betalingen zijn een middel om de zorg betaalbaar te houden. Eigen betalingen leveren geld op, en leiden daarnaast op twee manieren tot besparingen. Burgers voelen dat zorg niet gratis is en worden daardoor aangezet tot zinnig en zuinig gebruik van collectieve voorzieningen. Bovendien stimuleren eigen betalingen tot gezond gedrag.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat eigen betalingen, ook wel ‘remgeld’ genoemd, inderdaad een direct effect hebben op de zorgconsumptie: mensen lopen minder snel naar de dokter. De stelregel is: hoe meer de eigen betaling wordt gevoeld in de portemonnee, hoe groter het effect.

Nadeel van remgeld

En dat is dan ook direct een argument tegen. Hoe toegankelijk is de zorg als deze praktisch onbetaalbaar wordt voor lage inkomensgroepen? De kans bestaat dat zij niet meer, of te laat, naar de dokter gaan en hierdoor ernstiger ziek worden. Voor chronisch zieken en gehandicapten is een eigen risico ook niet fijn. Voor hen is zorg vaak geen keuze, waardoor ze in feite het het eigen risico direct in mindering kunnen brengen op hun inkomen.

Specificatie eigen bijdragen

Eigen betalingen dan maar niet doen? Ik denk dat we dat juist wél moeten doen. Veel burgers vinden hun gezondheid ‘onbetaalbaar’ en daar mogen ze wat mij betreft best voor betalen. Zeker als dat hen ook nog eens aanzet tot gezond eten, stoppen met roken en meer bewegen. Gezien bovengenoemde tegenargumenten, zou ik echter liever zien dat de formatiebesprekingen gingen over specifieke eigen bijdragen in de zorg dan over een generiek eigen risico van 300 euro. Eigen bijdragen kunnen namelijk precies daar worden ingezet waar zorgconsumptie ontmoedigd moet worden. Bijvoorbeeld bij het terugdringen van onnodige bezoeken aan de huisarts, de meeste klachten gaan immers vanzelf over.

Bepaalde groepen, zoals chronisch zieken of ouderen kunnen bovendien (deels) worden ontzien door geen eigen bijdrage te vragen voor zorg waar zij vaak gebruik van maken. Kortom, eigen bijdragen zijn een goed alternatief voor het eigen risico, met dezelfde voordelen en minder nadelen.

Maaike de Vries
De Argumentenfabriek

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Gavi Mensch

23 augustus 2010

Blijven we nou bezig met de anti propaganda voor goede zorg? Het is maar een vraagje. Volgens mij wordt er weer veel geschreven en veel te weinig gekeken hoe het er in de realiteit uit gaat zien.

Van die 'veel burgers' wil ik de inkomsten wel eens weten. Volgens mij liggen 'veel burgers' al krom voor de zorgpremies eigen bijdrages en alle bijkomende zorgkosten, met name van al die zaken die dus helemaal niet vergoed worden. Makkelijk kletsen met volle beurs heet dat. En wie praat er voor de rest van 'veel burgers'? Ik moet dit woordje even kwijt: foei!

Zet nou eens zo'n verhaal bij de kosten voor defensie!http://gavimensch.blogspot.com/2010/08/de-patient-moet-meer-gaan-betalen.html

Post

24 augustus 2010

Het blijft een heel hardnekkig geloof dat een hogere eigen bijdrage de medische consumptie beinvloedt. Uit vroegere studies (Framingham) is al duidelijk gebleken dat een hele hoge eigen bijdrage de consumptie remt, maar dat het leidt tot uitstel van de vraag. De zorg wordt duurder omdat men veel te laat komt.

Uit andere studies over de reden van consulteren is duidelijk dat mensen niet naar de dokter gaan omdat ze dat graag doen, maar dat angst en onzekerheid mensen drijft naar het spreekuur. Pas achteraf kan worden gesteld dat het wellicht niet nodig was geweest. Het is dus onzinnig om te zeggen dat mensen voor niets naar de huisarts gaan en dat dit met een eigen bijdrage wordt geremd. Angst en onzekerheid laten zich nauwelijks beinvloeden door geld, maar vragen luisteren en aandacht van de arts.

Het zou te hopen zijn dat men eindelijk eens gaat beseffen dat de zorg geen bedrijf is met consumenten, maar dat het vaak gaat om existentiele angst over de bedreiging van de gezondheid. De huisarts zal dus altijd drempelvrij te benaderen moeten blijven.

tjark reininga

24 augustus 2010

in essentie komt het erop neer dat eigen bijdragen van mensen die zorg nodig hebben, nodig zijn om de zorg betaalbaar te houden voor mensen die die zorg (nog) niet nodig hebben. daarmee ligt de bijl aan de wortel van onze zorgverzekeringsstelsel.

Hustinx

24 augustus 2010

Jammer, dat discussie hierover nodig is. Kosten moeten handhaafbaar worden gehouden door ons te richten op preventie en voorlichting, maar ook andere aspecten zijn van belang.

Preventie door b.v. bewegen te stimuleren en roken, drank en ongezond voedsel fors te belasten met belastingen, waarvan de opbrengst ten goede komt van de zorg), kans op overgewicht te remmen (sportkantines en schoolkantines blinken niet uit in het algemeen in een aanbod van gezond voedsel), wettelijke maatregelen over samenstelling van voedsel en dranken (alleen light [zover light ook light is], maar ook maatregelen tegen drugsgebruik (loop maar eens een weekend rond op een grote SEH en je snapt wel waarom).

Voorlichting vooral richten op wanneer de gezondheidszorg is kan betekenen voor iemand en dan ook wat de gezondheidszorg kan betekenen en de mogelijke beperkingen van de gezondheidszorg.

Ook moet men de gezondheidszorg helpen om zo efficiënt mogelijk te worden en zo transparant mogelijk qua resultaten en dit laatste niet als een vergelijkend warenonderzoek, maar eerder als een methode om met z'n allen te proberen de kwaliteit van de zorg te handhaven of te verbeteren.

Kostenreductie in de zorg is ook van belang. Men kan zich in dat kader afvragen of de marktwerking niet eerder kosten verhogend werkt dan kosten verlaagt.

Wat ook nog zou kunnen bijdragen is een menging van verzekeringen voor ziektekosten en arbeidsongeschiktheid. Een deel van de arbeidsongeschiktheidskosten kan veroorzaakt worden door wachttijden in de gezondheidszorg. Het zou beter zijn om dan te proberen een deel van de premies voor AOV te gebruiken voor een snellere toegang tot de gezondheidszorg voor werkenden. Wel moet men oppassen, dat er dan niet een tweedeling komt qua toegang tot de zorg.

Ongetwijfeld zijn er nog meer items te benoemen, die van invloed zijn op het wel of niet nodig zijn van eigen risico/eigen bijdrage in de zorg.

Wat nog te benoemen valt zijn het opstellen van criteria wat wel en niet gedaan wordt in de zorg. De wetenschappelijke verenigingen van de artsen zouden samen met de overheid, patiënten organisaties en de politiek hieraan aandacht moeten besteden. Verder is het te adviseren om mensen weer meer tevreden te laten zijn met zich zelf en minder te laten streven naar onbereikbare schoonheidsidealen, zodat de kosten aan cosmetische ingrepen ook beteugeld kunnen worden.P.S. zijn titels van belang voor een reactie? Laat toch zo'n vraag weg! Ik ben een gepromoveerd chirurg, maar is dat ter zake bij mijn reactie? Ik denk, dat iedere reactie ter zake kan zijn, wie de reactie ook geeft!

Top