BLOG

Zorg moet in innovatieparagraaf van regeerakkoord

Gezaghebbende partijen (VNO-NCW, MKB, KNAW, NWO, VSNU, TNO) hebben aan de informateur een manifest uitgebracht waarin zij pleiten voor een langjarig strategische onderzoeksagenda. Dat voor het eerst in de geschiedenis zo'n breed gedragen manifest wordt uitgebracht, is veelbetekenend.

Kennelijk gaan de partijen er van uit dat de politiek nog eens aan haar eigen voornemens herinnerd moet worden. Er ligt namelijk een Kamerbrede motie om Nederland weer in de top vijf van de kenniseconomieën te krijgen.

Incidentele thema’s

De manifestpartijen stellen dat in ons land veel publieke middelen vaak via incidentele thema's , programma's en regelingen worden verdeeld. Dit werkt volgens hen versnippering en kleinschaligheid in de hand.

Gepleit wordt voor een strategische onderzoeksagenda, gericht op focus, regie en samenhang in onderzoek en innovatie. En, jawel hoor, bij zo'n pleidooi past ook een nieuw orgaan: de Kennis- en Innovatieraad. Zeer waarschijnlijk de opvolger van het Innovatie Platform.

Landelijke onderzoeksagenda

Wat betekent dit nu voor de onderzoeksagenda voor de volksgezondheid? Die zou mijns inziens van zo'n landelijke onderzoeksagenda kunnen profiteren. Hoewel gezondheid niet tot de oorspronkelijke sleutelgebieden van het Innovatie Platform behoorde en waarnaar in het manifest verwezen wordt, zal het in een nieuw onderzoeksagenda zeker prioriteit worden. Alleen al het jaarlijks budget van deze sector rechtvaardigt zo'n besluit.

Nut Kennis en Innovatieraad

Vervolgens dient zich de vraag aan of de gezondheidssector belang heeft bij de voorgestelde Kennis- en Innovatieraad. Een Kennis- en Innovatieraad zou zich kunnen richten op enkele vitale hoofdlijnen, zoals een lange termijn aanpak en het aandeel van R&D voor de volksgezondheid binnen het totale nationale budget voor onderzoek en innovatie. De inhoud en uitvoering van de strategische onderzoeksagenda voor de volksgezondheid zou naar mijn idee dichtbij de partijen moeten liggen die een belang hebben bij de resultaten ervan. Ook het vakministerie VWS, die voor haar besluitvorming in sterke mate afhankelijk is van kennis, zou hier een prominente rol moeten vervullen. Binnen de gemeenschappelijk geformuleerde onderzoeks- en innovatieprioriteiten kunnen intermediaire organisaties, zoals ZonMw, zorgen voor een zorgvuldige en onafhankelijke nadere invulling van deze prioriteiten, de uitvoering van onderzoeksprogramma's, alsmede de evaluatie ervan.
 
Op dit moment is het nog koffiedik kijken naar een nieuw regeerakkoord. Maar in de onderzoeks- en innovatieparagraaf van dit akkoord mag de volksgezondheid zeker niet ontbreken.   


Henk Smid
Directeur ZonMw

1 Reacties

om een reactie achter te laten

laxDbiiosQ

1 maart 2011

LVxCMt <a href="http://yikuotthigfs.com/">yikuotthigfs</a>, [url=http://qexcklwrdlvv.com/]qexcklwrdlvv[/url], [link=http://habpnwhudnyo.com/]habpnwhudnyo[/link], http://wzxhzjpckjac.com/

Top