BLOG

PVV bekent kleur, nu de zorg nog

VVD, CDA en PVV onderhandelen over een regeer- en een gedoogakkoord. Dat moet resulteren in een kabinet van CDA en VVD met steun van de PVV. Steun voor onderdelen van het regeerakkoord vanuit een gedoogpositie, zo luidt de verklaring van de drie partijen.

PVV-wensen in gedoogakkoord

En daar staat tegenover dat VVD en CDA wensen van de PVV in het gedoogakkoord honoreren. En die wensen zijn harde afspraken over immigratie, integratie en asiel, veiligheid en betere ouderenzorg gekoppeld aan de bereidheid van de PVV bezuinigingen te steunen.

Groeiend verzet

Of de onderhandelingen voor Rutte en Verhagen eindigen op het bordes van Paleis Huis ten Bosch met virtuele aanwezigheid van Wilders is nog niet te zeggen. Onder de Haagse stolp lijkt de formatie -ondanks de nodige hobbels- een gelopen race. Maar het verzet binnen het CDA kan de onderhandelingen onder druk zetten en wie weet leiden tot het mislukken ervan.

Eigen zorg eerst?

Dat verzet zwelt de laatste dagen aan, maar behalve media-aandacht is er weinig maatschappelijke support voor de CDA-opposanten. In zekere zin is het ook wel gemakkelijk dat het CDA ‘probleemeigenaar’ is geworden. Waar blijven handreikingen van politieke partijen, die niet met de PVV willen regeren, om het verzet in het CDA te faciliteren met tegemoetkomingen om een alternatieve coalitie te vormen? En wat vinden maatschappelijke en brancheorganisaties eigenlijk? Tot nu toe lijken die zich alleen te bekommeren om hun eigen sector. Afhankelijk van de te verwachten coalitie betrekken zij –zoals gebruikelijk- stellingen om er zo veel mogelijk uit te slepen.

PVV ‘redder’ van de zorg?

De zorgsector blijft daarbij niet achter. Standpunten van zorgkoepels, verzekeraars en cliënten- en patiëntenorganisaties over stelsel, ketens en uitvoering gaan richting informateurs. Maar een opvatting over de ‘coalitie in de maak’ is blijkbaar niet aan de orde. In de onderhandelingen speelt zorg een hoofdrol. Met bezuinigen gaan vooral de VVD, maar ook het CDA veel verder dan de PVV. En in de Programmavergelijker Ouderenbeleid die Kieskompas voor de koepel van ouderenorganisaties CSO heeft gemaakt, scoort de PVV beter dan CDA en VVD. Niet voor niets figureert betere ouderenzorg naast immigratie en integratie in het rijtje van PVV-wensen. Werpt de PVV zich straks met harde afspraken in het gedoogakkoord van het kabinet Rutte op als ‘redder’ van de zorg?

De vlag die de lading dekt

“De agenda van hoop en optimisme” (het Verkiezingsprogramma van de PVV) laat geen misverstand bestaan over de visie van de PVV op de samenleving. Het voorwoord sluit af met: “De keuze die 9 juni voor ons ligt is een simpele: nog verder de multiculturele afgrond in, of herstel van onze traditionele normen en waarden. Kiezen voor veiligheid of kiezen voor nog meer criminaliteit. Kiezen voor de islam of voor Nederland. Kiezen voor onze vlag of de vlag van de multiculturele EU-heilstaat. Kiezen voor meer van hetzelfde, of kiezen voor hoop en optimisme. Dit is een tijd om te kiezen. De PVV heeft gekozen. Dit zijn onze keuzes.” Deze PVV-vlag dekt ook de lading voor de zorg, waarvan in het programma gezegd wordt, dat die in rap tempo islamiseert.

Grondrechten en pluriformiteit

De PVV retoriek doet geen recht aan de werkelijkheid in de zorg en biedt ook geen oplossing voor de problemen die er zijn. Pluriformiteit is in de zorg sinds jaar en dag een groot goed. En dat geldt ook voor een steeds grotere groep allochtone Nederlanders die zorg nodig heeft. Overigens is het vanuit het perspectief van de arbeidsmarkt noodzaak dat allochtone Nederlanders in de zorg (gaan) werken.

Kleur bekennen

VVD en CDA gedogen –wanneer de onderhandelingen slagen- de PVV-visie in ruil voor regeren. Wat weegt voor de koepel- en brancheorganisaties in de zorg het zwaarst? Opportunistisch meedeinen op de golven van de formatie en de PVV voor lief nemen of nu ondubbelzinnig afstand nemen van het gedachtegoed van de PVV? Op tijd kleur bekennen of kiezen voor de gedoogzone?

Gerard van Pijkeren

6 Reacties

om een reactie achter te laten

Jaap van den Heuvel

26 augustus 2010

Op de vraag; waar blijven de handreikingen? Zie www.sp.nl

Hylkema

27 augustus 2010

Bravo Gerard, een rake, ter zake doende en naar ik hoop effectieve oproep. GertGert Hylkema

van Rosmalen

27 augustus 2010

Een Kabinet met gedoogsteun van de PVV is verwerpelijk omdat het gedachtengoed van de PVV zoals verwoord op haar website strijdig is met fundamentele waarden t.a.v. de gelijkwaardigheid van mensen. De PVV bestrijdt de islam en wil van mensen die de islam aanhangen burgers zonder rechten maken. Dat is onaanvaardbaar en hoort ook als zodanig tegemoet te worden getreden. Dat Rutte een democratisch lichtgewicht is, heeft hij inmiddels wel getoond en dat Verhagen een opportunistisch spel speelt is ook wel duidelijk. Er groeit weliswaar verzet binnen het CDA maar dat maakt me er nog niet gerust op dat het CDA bestuur dat niet probeert weg te masseren. We zeggen dan dat we onze principes staande houden en kijken bij racistische uitlatingen van onze gedoger de andere kant uit. Zorg voor ouderen of gehandicapten die het moet hebben van het verhaal dat de islam verantwoordelijk is voor alle ellende is als een pact sluiten met de duivel. Je zet fundamentele waarden op het spel door op de een of andere manier hier zaken mee te doen. In Nederland kan ook een fatsoenlijk kabinet worden gevormd, als de dames en heren politici over hun eigen stellingen heen kijken. Dat geluid moet nu doorklinken. Lubbers zegt al neen, Voorhoeve zegt neen, vanuit de belangen van welzijn en zorg zeggen we nee tegen discriminatie en rechteloosheid en ook tegen het stilzwijgend aanvaarden daarvan en de andere kant uitkijken.

LAWRENCE20Patti

3 januari 2012

Different people in every country get the <a href="http://goodfinance-blog.com">loan</a> in various banks, just because it's comfortable.

DbLWFwxNGfTkhgmwGf

28 mei 2012

RV,You are of course right that rasicm is a cultural-marxist notion that thrives on identity politics and hence needs to be fought.But the reality on the ground is that we have to deal with it, even if grudgingly and tacitly.The prosecutors statement that anti-muslim sentiment is specifically not rasicm seems to be at first glance a case of common sense. But we all know that muslims trot out accusations of rasicm as soon as they feel wronged.The statement by the prosecutors is therefore important, that it is for the very first time that a functionary if any of the branches of power has made it publicly. This is going to take a huge amount of wind from the sails of the grievance industry, especially where muslims are involved.

ZuDSbrZtTLkUqIHkkh

29 mei 2012

UetSn8 , [url=http://ndwggsqucenu.com/]ndwggsqucenu[/url], [link=http://jfaswkbgxzrs.com/]jfaswkbgxzrs[/link], http://vjaeayqmshlo.com/

Top