BLOG

Persoonlijke ontmoetingen: verhalen achter de cijfers

Afgelopen weekend bracht ik mijn laatste ‘werkloze’ dagen door op het Xnoizz Flevo Festival. Met ruim 10.000 jongeren genoot ik van goede muziek, een heerlijk zonnetje en inspirerende sprekers en ontmoetingen. Een van die ontmoetingen was die met een jongen die recent een reis had gemaakt naar de Palestijnse gebieden en Jeruzalem. De ontmoetingen met jongeren daar hadden zijn visie op het Joods-Palestijns conflict veranderd.

Praktijkervaring

Dat is ook mijn ervaring; persoonlijke ontmoetingen kleuren het papieren verhaal, scherpen je blik en geven veelal een beter inzicht in de dagelijkse praktijk. Toen deze jongen begreep dat ik afgelopen maandag zou starten bij MEE Nederland, vertelde hij enthousiast over zijn praktijkervaring met MEE. MEE had hem uitstekend ondersteund en uiteindelijk ook geholpen met het aanvragen van een persoonsgebonden budget (pgb).

Pgb-stop

Deze nieuwe pgb-houder mag van geluk spreken. Hij was op tijd met zijn aanvraag. Bijna alle aanvragers die zich na 1 juli melden krijgen nul op het rekest. Niet omdat zij geen recht op zorg hebben of omdat het pgb voor hen niet passend is. Nee, puur en alleen omdat zij dit jaar toevallig ‘te laat’ zijn.

De minister heeft vanwege de overschrijding van het subsidieplafond een algemene pgb-stop ingevoerd. Dat is wrang, zo ondervinden ook de MEE-consulenten. Wrang voor al die zorgvragers die juist bewust kiezen voor meer eigen regie. Ook wrang voor al die zorgvragers die er helaas nog steeds tegen aanlopen dat niet alle zorgaanbieders even flexibel zijn in hun aanbod van begeleiding, verzorging en verpleging.

Intrekken pgb-wachtlijst

De minister rekent zich ten onrechte rijk. Want het beroep op de duurdere zorg in natura zal zeker toenemen. Maar nog veel erger, bij het ontbreken van passende zorg zal de persoonlijke problematiek en daarmee ook de zorgvraag kunnen groeien. Juist vanwege deze ingrijpende persoonlijke gevolgen van de pgb-stop heeft ook MEE zich geschaard achter de oproep van Per Saldo om de pgb-wachtlijst zo snel mogelijk in te trekken.

De resultaten van de meldactie van Per Saldo overtuigen hopelijk de minister en de Kamerleden van de noodzaak om snel in te grijpen. Ik hoop echter dat zij er ook voor kiezen om de verhalen achter de cijfers te leren kennen. Een persoonlijke ontmoeting is zo geregeld!

Jan de Vries
Directeur MEE Nederland

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Mr Sophie Hankes vz SIN-NL

29 augustus 2010

Heer de Vries, 8 jaar kamerlid en vrijwel aansluitend directeur van Mee: U bent geen dag zonder riant inkomen geweest.

Diverse ervaringen met Mee leren ons dat Mee ten onrechte selectief is alsmede inefficiënt. Juist degenen die adequate hulp het hardste nodig hebben, slachtoffers van medische fouten, ontberen deze. U bent van harte welkom om onze persoonlijke ervaringen te vernemen en verbetermaatregelen te treffen.

Uw pleidooi voor het PGB ondersteunen wij.

blom, hans

29 augustus 2010

Wel heel zuur dat je wel recht hebt op een pgb en het niet krijgt als je eindelijk je asperger-zoon zover hebt dat hij een training zelfbeeldaanvaarding gaat doen. Op 24 juni krijg ik bericht van Jeugdzorg dat de indicatie voor de pgb-aanvraag akkoord is en eind juli krijg ik van het zorgkantoor bericht dat de PGB-aanvraag op 2 juli is binnengekomen en (hoera!) dus te laat is. Zou iemand in het kanaal, die anvraag eventjes vast hebben gehouden om onze burokraat Klink een handje te helpen?

Top