BLOG

Sonjabakkeren voor zorginstellingen

Billen, bovenbenen, buik. Vet verzamelt zich er snel als het overtollig is. Vrouwen en mannen krijgen het op de heupen en slaan aan het diëten. Hele volksstammen hebben zo een dieetgoeroe van eigen bodem werkwoordelijk in de Dikke Van Dale getild. Zij begonnen massaal te sonjabakkeren. Fruit, beschuit en eierkoek.

Leanen, toccen en sixsigmaen

Een vergelijkbare promotie naar het nationale vocabulaire is vermageringsmethoden voor bedrijven bij mijn weten niet beschoren. Ook hier is de bedoeling om met goed voorbereide en consequent volgehouden verbeterprogramma’s - minder eten, meer bewegen - overtollige ballast buiten de deur te zetten. Terwijl zorgbestuurders de bedrijfsvoering noodgedwongen op dieet zetten, spreekt nog  niemand over leanen, toccen of sixsigmaen.

Resultaten boeken

Met programma’s als Lean, Theory of Constraints en Six Sigma vallen systematisch en op betrekkelijke korte termijn resultaten te behalen. Dat vergt wel een consciëntieuze, consistente en gedisciplineerde uitvoering. En volhouden, ook op langere termijn. Hoe goed een programma ook is doordacht, het zijn steevast individuen die de vaart er in houden, de vorderingen kritisch evalueren en de boel op scherp zetten.

Sleutel voor succes

De sleutel voor vermageringssucces ligt bij het individu. Deze kracht is tegelijkertijd een zwakte. De continuïteit is in grote mate afhankelijk van de eindverantwoordelijke leider. Maar de leider is vaak een voorbijganger in de organisatie; als deze eenmaal is vertrokken, gaan diens ambities op de schroothoop, belandt het verbeterprogramma in de vergeethoek en gaan de achterblijvers over tot de orde van de dag. Weg discipline, de organisatie herkrijgt de oude trekken van een plumpudding. Je ziet het ook gebeuren als mensen na een paar maandjes sonjabakkeren terugvallen op hun oude leefstijl.

Oude gewoonten

Er is overigens hoop. Toen zij nog staatssecretaris van VWS was, sloeg Erica Terpstra meermalen aan het montignaccen. Dat schoot niet op. Later heeft zij onder professionele begeleiding tientallen kilo’s succes geboekt. En nu is de kwestie of zij zo sterk is dat ze nieuw verworven levensstijl kan volhouden. Ik hoop het voor haar en voor alle beslissers die er hun organisatie van willen weerhouden om in oude gewoonten te vervallen.

Ruud Koolen

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Anonym

31 augustus 2010

De kop van het verhaal doet heel anders denken, dan de inhoud weergeeft. Jammer dat een dergelijke aanhef gekozen is, nu in de pers diverse berichten zijn verschenen over de zeer slechte kwaliteit van de maaltijden in verzorgings- en verpleeghuizen. Zodanig, dat de bewoners daadwerkeijk sterk afvallen. Bij het Sonja Bakker-dieet krijg je tenminste nog de benodigde voedingsstoffen binnen.

Gavi Mensch

31 augustus 2010

Foute titel, Ruud, ik had je blog bijna niet gelezen. Sonjabakkeren doet me denken aan de massa's meelopers, viva en libelle of erger, privé lezers. En ik had dus bijna 'pissig' gereageerd. Ziekenhuizen moeten afslanken, dat klinkt natuurlijk ook niet. Dan zie ik direct 200 fte's die in de vuilcontainer gaan.

Ziekenhuis moet afromen, dat is toch wat je bedoelt? De kwaliteit zit 'm in de menskracht, die van de zelfbestuurders en van de kwaliteitsprofessionals; zelfbesturende klanten en zichzelf respecterende zorgwerkers of zelfs andersom.

De luxe topping smeer je uit over de taart, dan krijg je min of meer wat ik, naar aanleiding van 10 jaar klachten om me heen, met weinig woorden probeer uit te leggen.

Zo progressief als ik ben, vind ik dat we terug moeten naar af:http://gavimensch.blogspot.com/2010/08/nooit-meer-zorginstellingen.htmlEn het idee is eigenlijk overal toepasbaar, hetzij niet overal in dezelfde vorm.Niks sonjabakkeren dus, wel cake, geen topping!

van Schagen

9 september 2010

De kunst van een echte life style verandering is dat je de leider niet meer nodig hebt om dat het nieuwe gedrag geïnternaliseerd is. Om in de beeldspraak te blijven, Erica heeft haar begeleiders ook niet meer nodig en is nu zelf in staat om op gewicht te blijven.Leiderschap kent vele facetten, het facet wat hier van belang is; in welke mate is een leider in staat om op gedrag te sturen in plaats van op cijfers? Ik geloof in 5Why (waarom is het gebeurt vragen) niet in 5Who (wie heeft het gedaan vragen). Maar ook dit vraagt weer moed, durf je op gedrag te gaan sturen of lijf je toch liever aan je spreadsheets vasthouden?

Top