BLOG

Alle winnaars van de AD Top-100: gefeliciteerd

Alle winnaars van de AD Top-100; mijn welgemeende felicitaties. Het is achteraf een goede zet geweest van de IGZ om, alle weerstanden trotserend, prestatie-indicatoren in te voeren in de ziekenhuizen en openbaar te maken. Het is ook geweldig dat het AD daar een keurig overzicht van maakt en veel aandacht geeft aan de prestaties van ziekenhuizen. En het is tot slot leuk dat er ieder jaar weer zoveel winnaars zijn.

Drie voorstellen

So far so good. We doen dit allemaal, zeer terecht, voor de patiënten en dan vraag ik me altijd af; kan het nog beter? Niet het verbeteren van de scores, want dat is de verantwoordelijkheid van de ziekenhuizen. Nee, kan de kwaliteit van de prestatie-indicatoren en de AD Top-100 beter? Het zou namelijk erg handig zijn als je met de AD Top-100 in de hand bij het goede ziekenhuis uit kwam. Nu valt dat nog niet mee, want vanmorgen stond de file op de A6 nog steeds richting Amsterdam en niet richting Almere. Hier volgen drie voorstellen.

Wijze van scoren

De eerste verbetering betreft de wijze van scoren. Bij het aantal operaties van de buikslagader hanteert de IGZ een ondergrens. Vervolgens wordt er alles of niets gescoord. Wie net boven de ondergrens van 15 operaties bungelt krijgt drie blokjes, het ziekenhuis dat er 250 doet krijgt ook drie blokjes. Dus; iemand die bij de bijstelling van de norm de ingrepen niet meer mag doen is “net zo goed” als een ziekenhuis met zeer veel ervaring. Het is een willekeurig voorbeeld, maar ik wil toch de IGZ oproepen hier in mee te denken en met voorstellen te komen.

Betrouwbaarheid van gegevens

De tweede verbetering gaat over de betrouwbaarheid van de gegevens. Ieder jaar zijn honderden accountants bezig om twee getallen uit de Jaarrekening van alle ziekenhuizen te controleren en verifiëren; het eigen vermogen en het resultaat. Geen patiënt die dit interesseert! Als het dan om tientallen indicatoren van de kwaliteit en veiligheid van de zorg aan de patiënt gaat, mag ieder ziekenhuis het zelf zeggen. Dit moeten we elkaar en vooral de patiënt niet aan willen doen. Als je kiest voor openbaarheid, waarmee ziekenhuizen zich ongelofelijk kwetsbaar maken, dan moet er ook gerechtvaardigd vertrouwen zijn. Wij scoorden dit jaar niet goed op decubitus en ik wil niet in de verleiding komen om nog eens opnieuw te gaan tellen of 'er nog eens goed naar te gaan kijken'.

Presentatie

De derde verbetering gaat over de presentatie van de ranglijst. De rangorde mag wat mij betreft blijven maar geeft toch een vertekend beeld. Wellicht kan er als aanvulling ook een absolute score gegeven worden in bijvoorbeeld vier groepen. Hier zou ook een systeem met sterren á la Michelin aan kunnen worden gekoppeld. De patiënt ziet dan in één oogopslag hoe het zit met een bepaald ziekenhuis.

Doorgaan

Het lijkt me een uitstekend idee om door te gaan met de AD Top-100. De openheid viel achteraf toch wel mee. Het vertrouwen in, en de kwaliteit van de prestatie-indicatoren kan beter.

Jaap van den Heuvel
Voorzitter raad van bestuur Reinier de Graaf Groep

 

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Sophie Hankes vz SIN-NL

6 september 2010

Dit hoort een ranglijst per arts te zijn. Maar (het gebrek aan) kwaliteit van een arts is alleen bij zijn collega medische specialisten bekend en aan huisartsen......en aan de slachtoffers van de medische fouten. Immers, slechts twee procent der artsen registreert zijn/haar fouten, Prof R. Amalberti (2008).

Een ranglijst per ziekenhuis is misleidend, uitsluitend de resultaten van het handelen van individuele artsen zijn relevant. De patient stelt zich het meest kwetsbaar op. De patient is afhankelijk van de medische sector.

Laten artsen open en eerlijk zijn en laat het AD stoppen met misleiding van argeloze patienten.

Anonym

7 september 2010

Ben ik de enige die vraagtekens zet bij de grote verschuivingen ten opzichte van vorig jaar.Als een onderzoek dermate grote verschuivingen laat zien, zou ik me als onderzoeker eens goed achter de oren krabben, want dan is er blijkbaar toch iets vreemds aan de hand.Verschuivingen zijn altijd mogelijk, maar als er zoveel (en zo extreem) verschuivingen zijn, schort er m.i. iets aan de manier van onderzoeken.

tjark reininga

7 september 2010

mw Hankes miskent dat de kwaliteit van de zorg meer omvat dan het werk van de behandelaar; ook het werk van de andere medewerkers draagt bij aan de kwaliteit. de ranglijst zoals het AD die presenteert moet een gemiddelde zijn. en inderdaad (zie anonym) moeten de samenstellers in ieder geval een soort verantwoording geven van de grote verschuivingen van jaar tot jaar; die alleen aan de inzet van de betreffende instellingen toeschrijven is onwaarschijnlijk.de waarde van een top 100 blijft voor de patiënt echter relatief. het is weliswaar mooi om in Noord-Groningen te kunnen zien dat heupoperaties het beste in Zeeuwsvlaanderen worden uitgevoerd, maar daarvoor naar Zeeuwsvlaanderen gaan is nauwelijks een optie. en dus accepteren we een iets mindere kwaliteit.

sloot

7 september 2010

Ben het van harte met Jaap eens: we moeten eea relativeren en ons bedenken dat de ziekenhuisorganisaties nog maar in de eerste fase zijn van liberalisering.We komen uit het gesloten monopoliede systeem.

De scores zijn een eertse voorzichtige aanzet qua transparantie en openheid.

Kijk uit naar de Elesevier score een dezer weken.

Anonym

20 oktober 2010

last week our class held a similar talk about this topic and you show something we haven't covered yet, appreciate that.- Kris

Top