BLOG

Bijpraten over fusies in PGO-land

Geldt de fusiemode ook voor de koepels van patiënten- gehandicapten en ouderenorganisaties?

Houdbaarheidsdatum

Als we onze dagelijkse portie Skipr binnen krijgen, moet die wel actueel en up to date zijn. Dat Skipr bericht dat Psy bericht dat er in juni door de minister een brief aan de kamer is geschreven over de ontwikkelingen bij de PGO koepels, dat is een bericht met een overschreden houdbaarheidsdatum.

Subsidie

Daartoe nu uitgelokt, een poging om de Skipr-ianen bij te praten.
Er gaat zestig miljard om in de zorg. Veertig miljoen is beschikbaar om de patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties te subsidiëren. Tweederde promille voor de “derde partij’ dus. De ouderenorganisaties en de gehandicaptenorganisaties roeren zich met die middelen niet alleen op het terrein van de zorg, maar ook op terreinen als welzijn, wonen, pensioenwetgeving, arbeid, toegankelijkheid inkomen en mobiliteit. Het maatschappelijk rendement is groot.

Emancipatie in PGO wereld

Er is in die wereld, de PGO wereld, de afgelopen vijftig jaar onvoorstelbaar veel tot stand gekomen. De verenigingen hebben een emancipatieproces doorgemaakt, hebben voorzieningen tot stand gebracht en die dan weer op eigen benen gezet, hebben krachten gebundeld in koepels en platforms, hebben vaak aanzetten gegeven tot vernieuwingen en verbeteringen in de zorg. Toch gaan er beelden rond over de PGO beweging van verdeeld, versplinterd, niet krachtig, achterhaald.

Heroriëntatie

Tijd voor een heroriëntatie misschien. De mode van fuseren en schaalvergroting wordt door buitenstaanders de beweging opgedrongen.
VWS subsidieert de koepels. Gevolg is dat de Tweede Kamer zich ermee bemoeit. De Kamer vindt dat de minister een visie moet hebben op de betekenis, het werk de taken van de PGO koepels en platforms. Zo kwam het dat het afgelopen half jaar is geïnvesteerd in een gezamenlijke visieontwikkeling van VWS en koepels. Daar is veel goeds uit gekomen waar het gaat over taken van de PGO beweging, de ambities, vooral ook de behoefte aan kennis en onderzoeksmogelijkheden. Neen, we maakten niet de stap naar reorganisaties, fusie, sociaal plan, vakbonden, hogere salarissen voor bestuurders. Daartoe kwamen we in juni niet. Wel bedoeld, niet gelukt.

Up to date

De ouderenorganisaties en hun koepel de CSO zijn altijd duidelijk geweest. Op het terrein van de zorg werken we veel samen met de PenG bondgenoten, stemmen we af, bundelen kracht en menskracht. Op andere terreinen zoeken we andere samenwerkingsrelaties. Opgaan in een brancheorganisatie met patiënten- en gehandicaptenorganisaties is geen optie die de belangen van de ouderen dient.

Niettemin moeten wij zorgen dat onze organisaties actueel en up tot date is, daar werken we aan. Meestal lukt dat Skipr ook.

Wim van Minnen
Directeur CSO

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Cremers

13 september 2010

Ook ik dacht toen ik het bericht las 'ouwe koek'. De stappen die de PGO-beweging in de afgelopen jaren gezet heeft, zou een stimulans moeten zijn voor al die bestuurders/beleidsmakers/politici om met de Patiënten-, Gehandicapten- en Ouderenorganisaties [de klant] samen te werken aan nieuw beleid dat weer uitgaat van de behoefte van de klant. Nog dagelijks komen we hulpverleners, managers, maar vooral bestuurders tegen die 'weten wat goed voor ons is'. Echt slimme bestuurders zouden een samenwerking aangaan met voor hen relevante PGO-organisaties en een ton investeren om zo weer een miljoen te kunnen inzetten voor wat écht goed is voor de klant.

Top