BLOG

Samenwerken vereist moed en doorzettingsvermogen

In een oproep van een tiental medisch specialisten in de NRC van 23 juni 2010 komt het duidelijk naar voren: het steeds maar blijven opknippen van de zorg maakt de zorg duurder en slechter. Zij willen persoonsgericht generalisme als uitgangspunt in de zorg. Ik kan me daar helemaal in vinden. En heel veel artsen en verpleegkundigen die ik spreek ook. Maar toch gebeurt het onvoldoende, en naar de beleving van veel patiënten en zorgverleners zelfs steeds minder. Hoe komt dat? Wat kunnen we daar aan doen?

Moedig leiderschap

In een blog kan ik niet alle antwoorden proberen te geven, maar een ding is zeker: het duale stelsel wat we nu hebben met aan de ene kant budget-gefinancierde instellingen en behandelingen, en aan de andere kant zorgverleners en behandelingen waarvoor in principe prijs en kwaliteit vrij te bepalen zijn tussen patiënt/zorgverzekeraar en zorgverlener, is een enorme hindernis. Het vereist moedig leiderschap om ondanks deze hindernissen toch tot verbeteringen te komen. Juist vanwege het dreigend teloor gaan van het persoonsgericht generalisme in de eerste lijn, hebben wij een stap gezet om zelf de ontwikkeling van geïntegreerde eerstelijnscentra ter hand te nemen. Samen met een investeerder, Reggeborgh, die ook managementkennis en kracht inbrengt. Wij hebben hoge verwachtingen van dit nieuwe bedrijf, Zorgpunt, zowel voor patiënten als voor de zorgverleners.

Belangen

Maar er is meer nodig. In de curatieve ouderenzorg is ook het besef aan het doordringen dat een generalistische blik op ook het welbevinden van de oudere patiënt van groot belang is voor het maken van keuzes in de behandelopties. Maar het daadwerkelijk in een ziekenhuis of regio invoeren van een dergelijke manier van werken gaat dwars door de belangen van individuele praktijken, maatschappen en instellingen heen. Om dat te doorbreken is geen sinecure, en vergt van alle betrokkenen moed en verbeelding, maar ook vertrouwen in elkaars bedoelingen. Wij zijn in Groningen hierbij nauw betrokken. Ik heb er goede hoop op dat het ook gaat lukken om grote stappen te zetten in de goede richting.

Inspiratie

Ik wil maar zeggen dat de kansen om leiderschap te laten zien, overal in de zorg voldoende aanwezig zijn. Ik hoop dat iedereen, ook de komende weer politiek onzekere maanden, dat niet uit het oog wil verliezen. Op 14 oktober 2010 organiseert STG/Health Management Forum In samenwerking met de Nationale Zorgvernieuwingsprijs een toekomstforum over moedig leiderschap in de zorg. Als u inspiratie zoekt, en contact met andere leiders, schrijf u dan in!

Bas Leerink
Lid raad van bestuur Menzis

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top