BLOG

Risicodragend kapitaal: het veld is er klaar voor

Dat het afschaffen van het bouwregime leidt tot een betere afweging in bouwplannen is duidelijk. Door de risicodragendheid van zorgaanbieders vertalen extra vierkante meters zich direct in hogere exploitatiekosten. Dit leidt ertoe dat zorgaanbieders een afweging moeten maken hoeveel vierkante meters werkelijk noodzakelijk zijn bij de levering van hun zorg. Het Gemini ziekenhuis heeft bijvoorbeeld zijn bouwplannen met zo’n dertig procent gereduceerd van 35.000 naar 25.000 vierkante meter.

Bouwstop is goed nieuws

Een aantal bouwplannen staat momenteel in de ‘ijskast’. En dat is goed nieuws. We hebben in Nederland namelijk helemaal geen honderd algemene ziekenhuizen nodig. Als het nieuwe bouwbeleid (op termijn) leidt tot bijvoorbeeld twintig procent minder, maar wel meer gespecialiseerde ziekenhuizen dan is de burger uiteindelijk beter af. Meer volume per ziekenhuis leidt tot lagere kosten en een hogere kwaliteit per behandeling. Nadeel is wel dat door de huidige onduidelijkheden (boekwaardeprobleem, prestatiebekostiging, et cetera) in het beleid, het enigszins willekeurig is welk ziekenhuis wel of geen financiering krijgt.

Risicodragend kapitaal

De huidige financiering van zorginstellingen is nog zeer traditioneel: bijna honderd procent lang lopend vreemd vermogen. Gezien de toenemende risico’s voor zorginstellingen is het onwaarschijnlijk dat dit ook in de toekomst zo zal kunnen blijven. Nieuwe financieringsvormen zijn dus nodig. Binnen de huidige regelgeving is het al mogelijk om bijvoorbeeld obligaties uit te geven en het vastgoed in een aparte B.V. te plaatsen.
Een logische vervolgstap is het toelaten van risicodragend kapitaal. Winst in de zorg is niets nieuws; zorgverzekeraars, medisch specialisten en toeleveranciers maken al jaren winst. Het enige echte risico dat wij zien is het gevaar van een stijgend zorgvolume onder invloed van aanbod geïnduceerde vraag. Hoe we dit kunnen ondervangen? Zorgverzekeraars meer risicodragend maken voor het geconsumeerd zorgvolume per verzekerde en veel strakker gaan sturen op praktijkvariatie tussen ziekenhuizen.

Maar waarom is er dan nog geen risicodragend kapitaal in de zorg? Volgens de aanwezige zorgbestuurders is het veld er klaar voor, maar de politiek nog niet. De politiek lijkt het eng te vinden om los te laten, maar tegelijkertijd kijkt het veld soms ook nog naar de overheid voor hulp. Spannend dat nieuwe regeringsakkoord!


David Ikkersheim


Donderdag 15 september vond het tweede evenement van het project Werken aan de Zorg plaats op het hoofdkantoor van ABN in Amsterdam. Tijdens deze bijeenkomst werden de resultaten van het onderzoek naar het afschaffen van het bouwregime gepresenteerd. Bovenstaand blog is gemaakt naar aanleiding van het onderzoek en de discussie die tijdens het evenement plaatsvond.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top