BLOG

Skipr Zorgparagraaf: Zwak urgentiebesef

Skipr presenteert een positief 30-puntenplan. De zorg verdient deze toon, als grootste en meest uitdagende economische motor.

Willekeurig en klassiek

De puntenverzameling oogt echter wat willekeurig en klassiek. Er wordt niet ingestoken op ketenzorg, een sterke eerstelijn in wijken, versterking van mantelzorg en de samenhang tussen cure, care, wonen en welzijn. Integraal denken, handelen en financieren zal leiden tot veel grotere innovatiekracht én kostenbeheersing én satisfactie bij professionals en patiënten.

Sluitend netwerk

Dementiezorg is zo’n voorbeeld dat een sluitend netwerk vergt. Daarin vormt casemanagement het kosteneffectieve hart in de hele keten van vroegsignalering en diagnostiek door de huisarts tot aan nieuwe vormen van medische zorg (ouderen komen nu vaak slechter uit het ziekenhuis dan ze er in gaan!), crisis- en respite-zorg, telemonitoring en kleinschalige alternatieven voor het verpleeghuisinstituut. Dit alles vanuit een integrerend kader over de versnipperde stelsels van zorgverzekering, AWBZ, WMO en beschermd wonen heen. Dezelfde oriëntatie verdienen veel chronische ziekten, maar ook kwetsbare groepen als de ouder wordende gehandicapten en multi-probleemgezinnen.

Innovatie en passie

Skipr lost haar belofte van slim bezuinigen niet in, door een te zwak urgentiebesef dat het echt anders moet. Innovatie is prachtig, maar moet leiden tot onweerlegbaar positieve business cases en consistente uitrol op nationale schaal, met de juiste prikkels voor zowel koplopers als remmers in vaste dienst. Geef professionals ruimte en middelen om problemen zelf aan te pakken, dan bruist het vat van innovatie en passie voor beter werk!

Robbert Huijsman
Directeur Kennisinstituut CIZ

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top