BLOG

Skipr Zorgparagraaf: Zorg rendeert!

Een aardige beleidsvoorzet vanuit het veld, die Skipr Zorgparagraaf. Inderdaad, geen geklaag en gezeur, geen pleidooi voor grote systeemveranderingen – gelukkig-, maar realisme.

Hoe?

Het WAT is gedefinieerd en daar is op hoofdlijnen consensus over, maar nu het HOE. Daar moet veel meer tijd en aandacht naar uitgaan. We willen juridisering voorkomen (punt 29). Dat vraagt goede en duidelijke overgangsregelingen (en niet vijf jaar bakkeleien zoals bij de afschaffing van het bouwregime). Wie heeft de regie? Ik kan me toch niet voorstellen dat de overheid deze visie ontwikkelt, maar dat het veld hier aan de bal is.

Zorg als bate

Wat echt een gemis is in de Skipr Zorgparagraaf is de focus op de zorg als bate. Dat had zo’n mooie bloemrijke beleids-intro kunnen zijn. Afgelopen jaren is de toon van de muziek veranderd; praat “men” in het land niet alleen maar over de zorg als kostenpost en last, maar is het intussen goed bekend dat zorg een belangrijke bate is en rendeert! Draag dat dan ook uit.

Lastendruk

Tot slot: laat alsjeblieft verhinderd worden dat de minister op korte termijn met een plan komt om te zorgen dat de administratieve lastendruk voor zorgwerkers afneemt (punt 4). Bedoeling is goed, maar alleen het uitvoeren van zo’n plan zal nul- en 1-metingen vragen, kortom de lasten weer verhogen. Niet doen.

Gita Gallé
Lid raad van bestuur JBZ

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top