BLOG

Skipr Zorgparagraaf: Realistisch en constructief

Verrassend realistisch en constructief. De nieuwe minister van VWS kan naar aanleiding van deze Zorgparagraaf concluderen dat het werkveld open staat voor ingezet en nieuwe ontwikkelingen.

Kwaliteit

Een paar zaken spraken me in het bijzonder aan. De nadruk die wordt gelegd op de voorschrijfrichtlijnen en het pleidooi voor openbaarmaking van kwaliteitsgegevens. De verspreiding van best practices wordt als te vrijblijvend gekwalificeerd. Dit alles geeft aan dat er breed aandacht is voor kwaliteit in de zorgverlening en dat is een goede zaak.

Ketenzorg

Minister Klink heeft veel energie gestoken in het ontwikkelen van de ketenzorg. Als zijn partijgenote zie ik dat met genoegen terugkomen in de aanbevelingen. Herontwerpen van zorgprocessen in ziekenhuizen en uitgebreide ketenzorg zullen bijdragen aan goede zorg voor de patiënt.

Margreeth Smilde
Tweede Kamerlid CDA

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top