BLOG

Skipr Zorgparagraaf: Prove it!

Zeker op Prinsjesdag zijn ideeën over hoe het verder moet met de zorg in Nederland zeer gewenst. Skipr zet dertig stellingen neer die richting kunnen geven.

Individualiseren zorg

Eigen regie van cliënten leidend maken in de organisatie van de langdurende zorg is prima. Daar hoort overigens wel een veel betere organisatie van de cliëntondersteuning voor ouderen bij. Eigen regie zal de zorg individualiseren. Dat is heel goed voor de cliënten, maar heeft ook een heel positieve uitwerking bij het werven van personeel. Je inzetten voor herkenbare mensen heeft een wervingskracht, meer dan het werken voor een grote zorgorganisatie.

Motor van doelmatigheid

Onderzoek en innovatie zijn de motor van de doelmatigheid van de zorg.” Je moet wel onderzoeker zijn om tot deze krasse uitspraak te komen. Niettemin, in het Nationaal Programma Ouderenzorg gebeurt veel aan onderzoek en innovatie. En daar blijkt de waarde ervan. We zullen wel een NPO-2 nodig hebben om alles te vertalen, implementeren en daadwerkelijk, Nederland breed, aan de ouderen ten goede te laten komen.

Autonomie

Je moet niet alleen de professionele autonomie van hoog opgeleiden respecteren, dat geldt voor alle werkers in de zorg, naar maat en plaats uiteraard. Zal wel door een hoog opgeleidde aangedragen zijn.

Remgeld

“Eigen bijdragen zijn onmisbaar bij het afremmen van zorgconsumptie”, staat er. Prove it! Voor het verschuiven van de financiering, ja dat wel. Maar de bewijzen voor de effectiviteit van “remgeld” blijven uiterst dun. Men praat elkaar makkelijk na.

Wim van Minnen
Directeur CSO

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top