BLOG

Skipr Zorgparagraaf: Bredere polis gewenst

In tegenstelling tot de aanbevelingen van de RVZ komen er geen hogere verzekeringspremies bij ongezond gedrag volgens punt 16 in de Skipr Zorgparagraaf. Onuitvoerbaar zou dat zijn en het zou ten koste gaan van de solidariteit in de ziekteverzekering.

Solidariteit en uitvoerbaarheid

Solidariteit wordt hier klassiek opgevat: de gezonden betalen mee aan de zorg voor de zieken. Daar is niets op tegen, maar ziekte die kan ontstaan uit eigen gedrag, kan aanzienlijke en vermijdbare kosten genereren. Zou het niet ook van solidariteit getuigen als die personen dat gedrag afzweren omdat het anderen op kosten jaagt?

En onuitvoerbaar? Met de eigen verklaring die gevraagd wordt bij iedere polis worden wel ingewikkelder zaken vastgelegd.

Stimuleren gezond gedrag

Inmiddels zijn er honderden leefstijl- en beweegcoaches  op HBO-niveau opgeleid, en zijn er nog veel meer fitnesstrainers en sporttrainers dagelijks bezig met het bevorderen van gezond gedrag. Nog veel meer mensen houden zelf hun conditie bij, eten en leven gezond. Hen allen wordt een premiekorting voorgehouden. Is die wel uitvoerbaar en geen inbreuk op de solidariteit?

Breidt voor hen liever in de polis de mogelijkheden uit van het bezoek aan de sportarts, de diëtist en de beweegcoaches. Dat stimuleert tot nog gezonder gedrag.

Jan Aghina

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top