BLOG

Skipr Zorgparagraaf: Experimentele DBC's

Bij de centrale boodschap van deze Skipr Zorgparagraaf – slim bezuinigen én vernieuwen – sluiten wij ons graag aan. Om de zorg financieel en inhoudelijk beter te kunnen sturen is het invoeren van de prestatiebekostiging essentieel. Ook ervaringen in de landen om ons heen wijzen dat uit.

Prestatiebekostiging

Zorgaanbieders en –verzekeraars hebben inmiddels ruim vijf jaar ervaring met de DBC-financiering. Daarmee hebben ze een goed zicht op de effecten hiervan. Met de introductie van DOT, die nu door DBC-Onderhoud samen met het veld en de overheid wordt voorbereid, wordt het DBC-systeem nog beter hanteerbaar en biedt het nog meer zicht op effectiviteit en kwaliteit van zorg. Dat biedt een goede basis voor de definitieve invoering van de prestatiebekostiging. De informatie en inzichten die de DBC-systematiek oplevert zullen een belangrijke bron vormen om de kosten en kwaliteit van zorg met elkaar in samenhang te beoordelen en sturen.

Bekostiging innovaties

Wij vragen al een jaar of twee om meer structurele bekostiging van innovaties. Jaarlijks krijgt DBC-Onderhoud een tiental aanvragen voor innovaties. Daar zitten regelmatig veelbelovende innovaties tussen die én kosteneffectief zijn én een kwaliteitswinst opleveren. Het ontbreken van voldoende klinisch bewijs is dan vaak de bottleneck. Daarmee verdwijnen waardevolle ontwikkelingen in de zorg.

We pleiten ervoor dat er ruimte komt voor experimentele DBC’s. Daarmee kunnen we veilige toepassing en onderzoek combineren, en geven we waardevolle nieuwe ontwikkelingen in de zorg een kans om zich te bewijzen.

Anna van Poucke
Directeur DBC-Onderhoud

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top