BLOG

Skipr Zorgparagraaf: Veelbelovend en verfrissend

Net zoals V&VN dit met de partijprogramma’s heeft gedaan en met het regeerakkoord zal doen, hebben wij de Skipr Zorgparagraaf langs de Zorgmeetlat gelegd. Wat belooft deze Zorgparagraaf aan 300.000 verpleegkundigen en verzorgenden?

Rapportcijfer: 7

Instroom van nieuwe verpleegkundigen en verzorgenden en aandacht voor het motiveren en behouden van de huidige verpleegkundigen en verzorgenden. Maar ook investeringen in kwaliteit en veiligheid en in innovaties die de werkdruk en administratieve last van verpleegkundigen en verzorgenden omlaag zouden moeten brengen.

Daarmee scoort de Skipr Zorgparagraaf een 7. V&VN beoordeelt het voorgestelde beleid op punten als verfrissend en veelbelovend. Zo is er ruime aandacht voor de arbeidsmarktproblemen in de zorg en voor structurele bekostiging van innovaties in de zorg.

Taakherschikking

Helaas scoort de Zorgparagraaf niet hoger dan een ruim voldoende, omdat V&VN een belangrijke oplossing voor een betaalbare en duurzame gezondheidszorg in het stuk mist: een andere verdeling van taken. Verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten hebben in het afgelopen decennium in toenemende mate taken van artsen overgenomen, deels of zelfs volledig. Onderzoek laat zien dat de kwaliteit van de zorg hieronder niet lijdt, in tegendeel.

Effectieve taakherschikking vraagt om passende wet- en regelgeving, bijvoorbeeld over de verankering van bevoegdheden voor de verpleegkundig specialist. Een komend kabinet moet dan ook voortvarend maatregelen nemen om taakherschikking mogelijk te maken. De bezuinigingen –die als financieel kader ontbreken in deze Zorgparagraaf- en de impact ervan voor verpleegkundigen en verzorgenden hangen uiteraard wel als een donkere wolk boven de toekomst.

Marian Kaljouw
Voorzitter Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top