BLOG

Skipr Zorgparagraaf: Kaasschaaf opbergen

De Skipr Zorgparagraaf sluit deels aan bij de visie van ActiZ, die wij in juni ook samen met cliëntenorganisaties bekend hebben gemaakt. Meer regie en eigen verantwoordelijkheid bij de cliënt is de kern van die visie. Met professionele ondersteuning van de cliënt door zorgorganisaties.

Afbakenen AWBZ

Voor een kwalitatief hoogwaardige en duurzame ouderen- en thuiszorg is het nodig dat de overheid fundamentele keuzes maakt en de kaasschaaf nu echt definitief opbergt. De zorgprofessional moet weer meer tijd en ruimte krijgen voor de cliënt; administratieve lasten moeten daarom worden teruggedrongen. Innovatieve oplossingen zullen bijdragen aan zelfstandigheid van mensen en het beheersen van de kosten. Over wat wel of niet tot de AWBZ behoort moet volstrekte duidelijkheid zijn.

Nieuwe zorgconcepten

In aanvulling op de Zorgparagraaf op het punt "de functie 'wonen' verdwijnt uit de AWBZ" meent ActiZ dat het zaak is om de scheiding van wonen en zorg zorgvuldig en niet overhaast door te voeren. Het is niet mogelijk het 'wonen' simpelweg uit de financiering te knippen. Om deze scheiding tot stand te brengen is het beter om nieuwe zorgconcepten te ontwikkelen door nieuwbouw of door herontwikkeling van bestaande gebouwen. Een ontwikkeling die al jaren plaatsvindt, die noodzakelijk is, en die tijd vergt.

Aad Koster
Directeur ActiZ

1 Reacties

om een reactie achter te laten

tjark reininga

23 september 2010

u hebt gelijk, heer Koster, er gebeurt al heel veel. maar u verwacht te veel van de overheid en lijkt daarin het karakter van de overheid te miskennen. de overheid is geen expertiseorganisatie die "gewoon de beste oplossing" moet kiezen, maar de manier waarop wij, de bewoners van dit land, besluiten over zaken die ons allemaal raken. wij kiezer letterlijk de bestuurders die onze belangen moeten behartigen. en onze belangen lopen helaas nogal uiteen.en vooral uw sector, de zorg voor ouderen en mensen die zich niet (meer) op eigen kracht kunnen redden, is daarvan steeds meer het slachtoffer. en daarmee diegenen van ons die op het werk van uw sector zijn aangewezen. in de discussie over de betaalbaarheid van de zorg wordt mijns inziens al te vaak vergeten dat oud en gebrekkig worden ons allemaal kan (nee, zal) treffen als wij lang genoeg leven. in het huidige beleid ligt de nadruk veel te veel op de betaalbaarheid van de zorg voor mensen die deze zorg (nog) niet nodig hebben; helaas moeten degenen die op deze zorg zijn aangewezen daarvoor de rekening betalen.

Top