BLOG

Skipr Zorgparagraaf: Investeren in vertrouwen

Minder bureaucratie, investeren in e (mental) health, een koersvaste uitwerking van het zorgverzekeringsstelsel, veel aandacht voor dreigende tekorten op de arbeidsmarkt: het zijn allemaal belangrijke thema’s voor de zorg de komende jaren, die terecht een prominente plaats hebben gekregen in de Skipr Zorgparagraaf.

Beddenreductie

Maar ik mis ook een aantal onderwerpen. Zo wil GGZ Nederland de komende jaren fors inzetten op terugdringing van het aantal bedden in onze sector. Dat vraagt wel om verstandig beleid. Bedden bieden instellingen veel financiële zekerheid, en dat is in deze turbulente tijden een groot goed. Tegelijkertijd vragen patiënten en cliënten om behoud van regie in hun leven. Dat komt het best tot zijn recht in de eigen vertrouwde omgeving. Zorg aan huis is daarom een belangrijke innovatie, die ook veel doelmatigheid met zich mee kan brengen.

Preventie ontbreekt

Preventie ontbreekt geheel in de Skipr Zorgparagraaf, en dat is niet terecht. Wie de groei van de vraag naar zorg in Nederland naar beneden wil buigen, begint met voorkomen dat mensen ziek worden. De afgelopen jaren zijn goede slagen gemaakt met anti-rookbeleid, maar het terugdringen van alcohol- en drugsgebruik blijft te veel hangen in goede bedoelingen, net als het stimuleren van voldoende beweging en goede voeding.

Overleg met het veld

Tenslotte: een verstandig kabinet kiest bij het op orde brengen van de rijksbegroting voor goed overleg met het veld en investeert in vertrouwen. Er valt in de zorg immers veel deskundigheid te halen. Het is de vraag of de samenleving maakbaar is. Maar de ervaring leert dat de politiek wel met een paar pennenstreken waardevolle ontwikkelingen kapot kan maken, die vervolgens jaren vergen om weer op te bouwen. Al die tijd kunnen kwetsbare mensen de dupe zijn. Laat dus bij bezuinigingen de hakbijl thuis!

Marleen Barth
Voorzitter GGZ Nederland

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Zwanikken Leenders

26 september 2010

De meest kwetsbare geestelijk en lichamelijk

Zijn al eeuwen de dupe.

Kost veel geld en brengt niets op

VOOR de Maatschappij, zeggen ze danMaar zij zijn <<<< maatschappij ...waarin wij allen leven

Top