BLOG

Rechter interpreteert optreden zorgbestuurder in P&W

Zorgbestuurders die graag in het tv-programma Pauw & Witteman willen optreden, wees  gewaarschuwd. Want de rechter kijkt mee en interpreteert uw uitspraken.

'Onrechtmatige beeldvorming'

Als de rechter denkt dat “vele kijkers” bijblijft wat u zegt en als dat volgens hem ongenuanceerd is, dan is er mogelijk sprake van reputatieschade. En dan krijgt u een douw, of de schade meetbaar is of niet. Hier lijkt sprake te zijn van iets nieuws: onrechtmatige beeldvorming.

Infotainment

Ik dacht altijd dat Pauw & Witteman een infotainment programma was: een beetje journalistiek, maar vooral veel gezelligheid. Ieder speelt zijn rol.  De één doet  wat meer aan effectbejag dan de ander. Er kijken veel mensen naar. Want het is vaak onderhoudend.

Bloedserieus programma

Een van die kijkers is een rechter in Breda. Hij vindt het een bloedserieus programma. Thuis zit hij om elf uur ’s avonds  op het puntje van zijn stoel om alle woorden van CZ-zorgbestuurder Wim van der Meeren te wikken en te wegen. Want de Vereniging van Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ), die iets minder dan de helft van de ziekenhuizen vertegenwoordigt, heeft een kort geding aangespannen tegen CZ. De SAZ vindt dat de zorgverzekeraar geen lijst mag produceren met scores op het gebied van borstkankerzorg. De rechter moet later in de week uitspraak doen.

Jurist op stoel van communicatieadviseur

Hij lijkt daarin meer op een communicatieadviseur dan een jurist. De rechter verwijst naar Pauw & Witteman, vorige week maandag: “Door deze uitlatingen (van Van der Meeren, red.), die later in de media ook nog veel aandacht hebben gekregen, is vele kijkers bijgebleven dat de grote groep matig scorende ziekenhuizen ook slechte ziekenhuizen zijn. Dat CZ zich inmiddels genuanceerder uitdrukt, leidt er volgens de rechter niet toe dat dit beeld vandaag al zal zijn weggenomen.”

Daadkracht

Van der Meeren had betoogd dat het hoog tijd wordt dat zorgverzekeraars stoppen met het verwijzen van klanten naar slechte ziekenhuizen. Die wettelijke mogelijkheid hebben de  zorgverzekeraars al sinds 2006, maar CZ is de eerste die geen lippendienst bewijst aan de roep om meer transparantie in de zorg. Ziekenhuizen moeten keuzes maken en niet alles voor iedereen willen zijn. Dus, zo zei Van der Meeren, het is óf stoppen met slechte zorg óf “als een haas” de boel op orde krijgen.  Na de borstkankerzorg komt CZ met lijstjes van ziekenhuizen waar de bariatrische chirurgie slecht is.

Wie de schoen past...

Ik interpreteerde de uitzending niet op dezelfde wijze als de rechter. Helder was dat er zes ziekenhuizen direct afvielen. Mij is niet bijgebleven dat alle matig scorende ziekenhuizen óók slecht zouden zijn. Integendeel. Het was meer van: wie de schoen past trekke hem aan. Ik had ook niet de indruk dat CZ helemaal geen hoor en wederhoor had gepleegd. Externe adviseurs hadden meegekeken. Zelfs de altijd kritische Rob Oudkerk, oud-huisarts, steunde Van der Meeren. Ik dacht: die bestuurder steekt toch maar mooi zijn nek uit. En ik hoopte dat nog meer zorgverzekeraars zouden volgen. Want je hoort ze niet meer sinds het vertrek van Hans Hoogervorst als minister van VWS.

Arbitrair

Maar ja, dat is mijn interpretatie van een late tv-uitzending. Ik ben maar één van “vele kijkers”. Wat ik vind is zo arbitrair als wat. Dat snijdt geen hout in een rechtszaal.

Ewoud Nysingh
communicatiestrateeg   

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top