BLOG

Geen acties over ruggen patiënten

Van de sector mag tegenspel verwacht worden tegen de bezuinigingen die eraan komen.  Dat kan uiteraard ook in de vorm van acties. Maar doe dat niet over de ruggen van de patiënten door ze onjuist voor te lichten en ge(mis)bruik te maken van hun afhankelijke en kwetsbare positie.

Schimmige situatie

Deze week staat het nieuwe kabinet inclusief de nieuwe minister van gezondheidszorg op het bordes. Daarmee wordt een demissionaire periode van meer dan een half jaar afgesloten. Politiek een wat schimmige situatie. Bewindspersonen die geen beleid meer mogen maken en een Kamer waar de coalitie verhoudingen sterk veranderden.

Verstrekkende maatregelen

Toch zijn er voor de sector gezondheidszorg verstrekkende maatregelen genomen. Budgetkortingen voor de ziekenhuizen maar ook forse financiële ingrepen bij de medisch specialisten. Een andere maatregel betrof het invoeren van eigen bijdrages voor paramedische zorg en tweedelijns GGZ  Deze eigen bijdrages moesten 140 miljoen opleveren.

Weloverwogen

Nu zijn bezuinigingen niet per definitie slecht. Maar bezuinigen moet weloverwogen gebeuren. Daarvan was bij de voorgenomen invoering van de eigen bijdrages geen sprake. Uiteindelijk is dan ook een dekking voor de 140 miljoen gevonden. Zelf heb ik daar het nodige aan mogen bijdragen.

Alternatieven

Het komende jaar kan nu gebruikt worden om alternatieven te ontwikkelen. De discussie over de eigen bijdrages heeft zich over een periode van een aantal maanden afgespeeld. Het vinden van een alternatieve dekking was complex en raakte ook de farmaceutische sector. In de Kamer hebben we over de fracties heen gezamenlijk opgetrokken. Het blijkt dan dat je het nodige kunt bereiken.

Onnodige angst

Wat mij en een aantal collega’s zeer heeft gestoord is de wijze waarop patiënten zijn gebruikt. Psychiatrische patiënten een shirtje aan laten trekken voor een actualiteiten programma en ze dan teksten te laten uitspreken die de waarheid geweld aan doen en bij deze kwetsbare onnodige zorg en angst veroorzaken. Reumapatiënten mails te laten sturen waaruit blijkt dat deze patiënten denken dat voor hen belangrijke medicijnen uit het pakket gehaald zullen worden terwijl de patiëntenverenigingen en de artsen weten dat dit onjuist is. Actiegroepen die duizenden mails sturen waarin Kamerleden worden opgeroepen de invoering van de eigen bijdrages tegen te houden. Iets waar de betreffende Kamerleden nu net mee bezig waren. Overigens ook nu nog ontvang ik die mails.

Ondoordachte ingrepen

De komende jaren zal de sector financieel nog meer onder druk komen te staan. Van Kamerleden mag verwacht worden dat zij maatregelen op hun merites zullen beoordelen en daar waar sprake is van ondoordachte ingrepen deze proberen tegen te houden of  aan te passen. Net zoals dat met de invoering van de eigen bijdrages is gebeurd.

Tegenspel

Van de sector mag tegenspel verwacht worden uiteraard ook in de vorm van acties. Maar doe dat niet over de ruggen van de patiënten door ze onjuist voor te lichten en ge(mis)bruik te maken van hun afhankelijke en kwetsbare positie.

Eelke van der Veen

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Anonym

15 oktober 2010

Grappig dat nu juist de heer van der Veen gemeend heeft dit stukje te moeten schrijven. Als er iemand is die probeert met halve waarheden en grove leugens (zie bv zijn stukje over zijn expert-opnion panel van feestjes en partijen, http://www.skipr.nl/blogs/maximaliseren-van-dbcs-een-gouden-business-66412.html) beleid voor ons land te bepalen, dan is het de heer van der Veen. Ook grappig maar eigenlijk heel triest is de reactie van de heer van der Veen dat hij "verwacht" dat er acties komen vanuit het veld. Blijkbaar is het zijn bedoeling om onrust en ergernis te zaaien. Wat gij zaait zult gij ook oogsten meneer van der Veen.Beste meneer van der Veen, misschien wordt het tijd dat u en uw tweede kamer-kornuiten eens serieus gaan praten met de mensen in het veld. De insteek zou dan niet moeten zijn om met de kaasschaaf alle koppen te scheren maar om samen met het veld te zoeken naar oplossingen om de kosten van de zorg in de toekomst beheersbaar te houden.Om dit te bereiken zal er eerst een reëele begroting gemaakt moeten worden (http://www.zorgvisie.nl/Personeel/Dealen-en-wheelen-met-Edith.htm), iets wat zowel de huidige regering als ook voorgaande regeringen hebben verzuimd. Dan zal er erkend moeten worden dat we momenteel de beste zorg hebben voor relatief de laagste kosten (zie OESO rapport) en tot slot zal er gezocht moeten worden naar innovatieve oplossingen om te komen tot behoud van het systeem zoals we dat nu hebben: Topzorg voor weinig geld!Voor niets gaat alleen de zon op!

Dirk

15 oktober 2010

Nou nou, neemt er een politicus eens een duidelijk standpunt in willen we hem aan de schandpaal nagelen. vd Veen roept geen onwaarheden (zeker niet op dossier inkomens medisch specialisten), hij heeft wel opinie. Daar kan je het mee eens of oneens zijn.Ik zeg : EENS

Anonym

15 oktober 2010

Beste Dirk,Het is juist op dossiers als de inkomens van medisch specialisten dat mensen als van der Veen nat gaan. Ja er zijn vrijgevestigde specialisten die grote omzetten draaien. Dit kan echter alleen als deze specialisten op innovatieve wijze veel patiënten weten te behandelen (DBC: geen behandeling = geen geld). Dan wordt er natuurlijk geroepen dat er gefraudeerd wordt maar het onderzoek uitgevoerd door PWC in opdracht van Klink liet alleen onregelmatigheden zien bij de academische ziekenhuizen en juist niet bij bijvoorbeeld de vrijgevestigden.In plaats van deze grootverdieners in het verdomhoekje te zetten zou je juist hun moeten vragen hoe zij dit voor elkaar hebben gekregen. Daar kan de rest van de zorg waarschijnlijk wat van leren.Het in loondienst nemen van alle medisch specialisten en het beheren van de kwaliteit van zorg door overheid en verzekeraars maakt weliswaar de kosten van de lonen van medisch specialisten beheersbaar door de politiek,maar zorgt er anderzijds voor dat de kwaliteit van zorg afhankelijk wordt van de waan van de dag van politici zoals bijvoorbeeld de heer van der Veen. Tevens is het mijns inziens de absolute doodsteek voor innovatieve ontwikkelingen met name op het gebied van productie efficiency (hetgeen nu juist dé mogelijkheid is om kosten in de toekomst beheersbaar te houden).

Anonym

16 oktober 2010

Beste Heer Veen,

Nu uw kiezers, zijnde enkele patienten, aan den lijve ondervinden wat de bezuinigingen in de zorg voor hun persoonlijk betekenen, en daarop bij u reageren, neemt u geen verantwoordelijkheid.

Veel van de klachten zijn terecht, en worden door de politieke keuzes bepaald. Uiteraard heeft u daar redenen voor, wellicht zelfs goede redenen, maar om deze kritiek nu om te buigen naar de werkers in de gezondheidszorg is erg laf. Sta voor uw keuzes, leg ze uit waarom u deze maakt, en beschouw dan wat de kiezers er van vinden. U kunt niet mooi weer blijven spelen.

Het aantal patienten dat zijn/haar tabletten niet meer inneemt omdat de doosjes per keer er anders uit zien is enorm. De gevolgen daarvan zijn nog niet onderzocht. Nu moeten artsen en apothekers dit beleid gaan verdedigen, en daar hebben ze steeds minder tijd voor, en steeds minder zin in.

Onjuistheden kunt u zelf prima verduidelijken.

Stel een klachtenlijn in, dan merkt ook u wat de bezuinigingen op dit moment voor de mensen betekenen.

Top