Vastgoed

Beste Edith, succes met je tegenstrijdigheden

Beste Edith, allereerst uiteraard gelukwensen met je benoeming tot minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is een mooie bekroning van een lange periode van activiteiten op het terrein van de gezondheidszorg. Eerst als fractiemedewerker, toen als secretaris  van het VNO-NCW en sinds 2003 als lid van de Tweede Kamer en woordvoerder van de VVD voor het volksgezondheidsbeleid.

Hartstochtelijk voor markwerking

We zijn elkaar vele malen tegengekomen en hadden altijd wel een flink debat over de voor- en nadelen van de marktwerking in de gezondheidszorg. Van uit je verschillende banen was je een hartstochtelijk voorvechter van meer marktwerking en concurrentie in de zorg. Je beschouwde organen als het voormalige CTG en het College Bouw als uitingen van een overleefd Stalinisme. Weg er mee en meer vrijheid en verantwoordelijkheid voor de ondernemers in de zorg.

Welke ingrepen gaat de minister doen?

Nu heb je ongetwijfeld in de loop der jaren wel ondervonden dat het ondernemerschap in de zorg nog vrij schaars is en dat de sector nog niet echt klaar was voor de markt. Daarnaast heb je uiteraard met vreugde het nieuwe stelsel van je partijgenoot Hoogervorst begroet als introductie van echte marktwerking, maar ook daar kunnen vraagtekens bij worden gezet. Met name ten aanzien van de rol van de verzekeraars ben je vrij kritisch geweest, en waarschijnlijk terecht, hoewel in het nieuwe stelsel deze partij moest zorgdragen voor de echte introductie van concurrentie tussen de verzekeraars onderling en tussen verzekeraars en aanbieders. Dat is allemaal nog niet echt uit de verf gekomen. Ik denk dat de hele sector dus erg benieuwd is naar jouw interventies als minister om het een en ander ook echt van de grond te brengen.

Tegenstrijdigheid één: fel verzet tegen exclusieve contractering door verzekeraars

Er zijn echter ook wel wat tegenstrijdigheden in jouw opvattingen te noteren. Zo kan ik mij herinneren dat je je fel en met succes verzet hebt tegen het exclusief contracteren van aanbieders door verzekeraars. Jij betoogde dat dat in strijd was met de vrije keuze van de patiënt, die inmiddels zelf zijn arts of ziekenhuis moest kunnen blijven kiezen. Op zich zelf een honorabel standpunt, maar het belemmerde verzekeraars wel echt de concurrentie aan te gaan. Bovendien was en is een dergelijk standpunt toch niet te rijmen met het gedachtegoed dat de marktwerking zou moeten leiden tot meer concurrentie en dat daarvoor nieuwe constructies nodig  waren die het veld moesten opschudden. De introductie van Health Plan-achtige constructies in de Nederlandse Gezondheidszorg werd daardoor gefrustreerd.

Tegenstrijdigheid twee: overheidsdecreet tegen coöperatie Vlietland

Een andere tegenstrijdigheid in je opvattingen vond ik jouw opstelling ten aanzien van een mogelijke deelname van een verzekeraar in een ziekenhuis, ofwel het coöperatiemodel van het ziekenhuis Vlietland en de zorgverzekeraar DSW. Ook dat zou nu juist een mooie bijdrage kunnen zijn voor een diversificatie van de zorgmarkt in Nederland. En marktwerking betekent toch ook dat je als overheid je minder bemoeit met de sector, en zeker niet van te voren al gaat decreteren dat een bepaalde combinatie niet mag, terwijl het niets met de kwaliteit van de geboden zorgverlening te maken heeft.

Tegenstrijdigheid drie: failliete ziekenhuizen in de lucht houden

Een derde kanttekening betreft jouw opvattingen over de inrichting en financiering van de ziekenhuizen. Ik heb geen fel verzet gezien tegen bijvoorbeeld het in de lucht houden van failliete ziekenhuizen. Ik heb ook geen opvattingen gehoord, maar misschien heb ik ze gemist, over verkoop van ziekenhuizen tegen merkwaardige prijzen waarvan niemand iets begrijpt. Ik heb ook geen fel verzet gehoord tegen de inmenging van een orgaan als het college sanering, dat zich van de overheid moet bemoeien met andermans eigendom. Allemaal zaken die weinig met marktwerking te maken hebben.

Nog iets: markt onder budgetregime

Ten slotte zie ik jou ook nog geen pleidooi houden voor een open eind van de zorguitgaven als het gaat om de uitkomsten van een door jou gewild marktproces. Ongetwijfeld zul je als minister maatregelen nemen om de markt van de zorg toch onder een budgetregime te brengen. Een beleid dat onlangs terecht door een rechter is afgewezen. Het is ook echt onzin: prijzen en volume vrijlaten en dan achteraf even een korting opleggen omdat de uitkomst niet gelegen komt. Enfin, dit probleem is natuurlijk niet nieuw, maar wel is de vraag hoe een sterk marktgeoriënteerde minister daarmee omgaat.

Vrijblijvendheid voorbij nu je zelf de regering bent

Beste Edith, er zijn natuurlijk genoeg uitdagingen en ik wens je daar veel sterkte mee. Toch zul je ook merken dat het woord voeren vanuit een groen of blauw bankje iets geheel anders dan het echte besturen van een apparaat en een sector. Dan is er geen sprake meer van vrijblijvendheid en is ook het papier of het woord minder geduldig en kan men zich niet meer verschuilen achter een mooie volzin vol tegenstrijdigheden of het geven van onmogelijke opdrachten aan de regering. Neen, die regering ben je nu zelf.

Post Scriptum

Edith, jij loopt natuurlijk al lang in Den Haag rond en je kent ook wel de wetten van de jungle in die stad, maar jouw staatssecretaris is nog geheel onbevangen en weet nog niets van de jungle. Ze stond er allemaal verbijsterd naar te kijken. Ik hoop dat je haar snel wegwijs kan maken. Zij lijkt mij nu nog iemand die hart voor de zaak heeft en denkt allerlei mooie dingen in de zorgsector voor elkaar te krijgen. Maar jij weet als geen ander dat het in Den Haag veeleer om andere dingen gaat en dat de beste oplossing voor de sector zorg meestal niet de beste oplossing is die de Haagsche Politiek verkiest. Ik geef je ook nog in overweging je nieuwe staatssecretaris eens te laten praten met oud-ministers als Borst en Plasterk. Die hadden ook heel snel door dat je in Den Haag niet ver komt met het zoeken naar bewijslast voor een effectief beleid. Neen, die twee hebben zich heel snel afgewend van hun wetenschappelijke achtergrond en waren binnen de kortste tijd in staat om verhalen te houden die nauwelijks evidence based genoemd kunnen worden. Welnu, dat zal je nieuwe Stass ook snel moeten leren. En vergeet niet, als minister ben je uiteindelijk ook verantwoordelijk voor dat moeilijke AWBZ-dossier. Een dossier dat als een hete aardappel door iedereen wordt doorgeserveerd naar een volgend kabinet.

Heel veel geluk en wijsheid
 
Rob Scheerder

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Jan Aghina

18 oktober 2010

Beste Rob,

Wat een aardige en lieve brief aan onze nieuwe minister. Ik betrapte me erop dat ik die brief ook wel geschreven had willen hebben, maar dan iets venijniger. Hoe liberaal is het standpunt dat zorgverzekeraars geen directe verbinding mogen aangaan met een zorgaanbieder? En op welke liberale gedachten is de contracteerplicht geschoeid?

Zo zou ik ook hebben gevraagd naar de verdeling van de portefeuilles: is het niet tijd dat de minister zich eens primair gaat bemoeien gaat het moeilijkste en grootste dossier op het departement?

Toch sluit ik me graag aan bij je goede wensen voor Edith, hoewel jouw wens "heel veel geluk" ook dubbel kan worden uitgelegd.

Jan Aghina

znYtnrtGdtDYSQdDnm

1 maart 2011

IJLbYm <a href="http://gufyqpdcjgtd.com/">gufyqpdcjgtd</a>, [url=http://bxntqwdwzwng.com/]bxntqwdwzwng[/url], [link=http://lypqgvdgiyon.com/]lypqgvdgiyon[/link], http://hpdhzmjhtlmj.com/

Top