BLOG

Het spel en de knikkers

Bij discussies over bezuinigingen in de zorg lijken de medisch specialisten zich voornamelijk druk te maken om hun eigen knikkers. Dat is althans de publieke perceptie.

Imago

Meer dan aan iedere andere partij in de zorg, of het moeten de door specialisten gewantrouwde zorgmanagers zijn, kleeft aan specialisten het imago van liefhebbers van goede wijn, sportauto's en tweede vrouwen. Terwijl u en ik weten dat de meeste specialisten keiharde werkers zijn, met een prachtig vak, hart voor de patiënt en enorme verantwoordelijkheden. Spelen de specialisten het spel wel goed?

Drie tips

Zoals wel vaker het geval is bij vrije beroepsbeoefenaren, zijn specialisten heel goed in hun vak, maar collectieve belangenbehartiging is minder hun stiel. Daarom drie tips voor bezorgde specialisten bij hun Haagse lobby:

Haak aanbij groter belang

1. Haak aan bij een groter belang dan je eigen belang
Het wemelt in Den Haag van belangengroepen die hun eigen zaak bepleiten. Driehonderd lobbyclubs in de zorg kosten jaarlijks meer dan een miljard euro, zo lazen we deze week. De Orde van Medisch Specialisten haastte zich om te zeggen dat zij geen publiek geld voor lobbywerk gebruikt. Voor het succesvol en geloofwaardig onder de aandacht brengen van je zaak moet je aanhaken bij een groter belang: niet alleen over je eigen inkomen praten dus, maar over de kwaliteit van de zorg. En speel vooral niet de gebeten hond als je de schijn tegen hebt. Dus klaag niet het zat te zijn om als ‘graaiers en grootverdieners te worden weggezet’. Daarmee bevestig je het bestaande beeld juist.

Irriteer ambtenaren niet nodeloos

2. Irriteer ambtenaren niet nodeloos
Realiseer je wie de macht hebben in Den Haag: dat zijn de ambtenaren. Om zaken in beweging te krijgen, moet je ambtenaren in beweging krijgen. Je moet ambtenaren af en toe prikkelen, maar houd de relatie goed. Er zijn Kamerleden die van hypes houden, maar ambtenaren zijn er allergisch voor, en bewindspersonen kunnen ervan in de stress schieten. Weet wat je op het spel kan zetten met bruuske acties.

Combineer strategieën

3. Combineer een juridische strategie met een communicatiestrategie
Zet juridische middelen strategisch in en maak een goede afweging tussen kosten en baten. Of je het leuk vindt of niet, te weinig mensen realiseren zich dat juridische instrumenten in de media maatschappelijk en politiek geduid worden. Procederen bij een kansloze zaak is strategisch gezien dus niet handig, tenzij je een schokeffect teweeg wil brengen. In dat licht is het raadselachtig waarom de dissidente specialisten, verenigd in de Stichting Bezorgd, een kort geding zijn begonnen tegen het beheersingsmodel van minister Klink. Juridisch gezien niet sterk, omdat een vordering tot verbod van een voorgenomen maatregel, gebaseerd op een wetsvoorstel dat nog in de Kamer ligt, zo goed als kansloos is. En in communicatief opzicht ook niet handig aangepakt, gelet op de krantenkoppen en de uitstraling in de media (Klink wint kort geding).

Frank de Grave

De Orde van Medisch specialisten heeft Frank de Grave deze week voorgedragen als nieuwe voorzitter. Dat lijkt me een goede zet. Ik denk dat De Grave met zijn politieke en bestuurlijke ervaring een aardige bijdrage aan het spel kan leveren.

Jilles Heringa

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top