BLOG

Iedereen moet doen waar hij goed in is

‘Hoe zeldzamer, ingewikkelder, innovatiever een behandeling is, hoe groter de noodzaak deze behandeling te concentreren in een paar (top) ziekenhuizen’, aldus het Regeerakkoord. Wij hebben gelukkig in Nederland specialisten en ziekenhuizen die dergelijke behandelingen op verantwoorde wijze kunnen verrichten.

Specialismen

Dat kan niet elke medisch specialist of elk ziekenhuis. We hebben ook veel ziekenhuizen in Nederland die heel goede basiszorg kunnen bieden, die dichtbij mensen zijn, gemakkelijk bereikbaar zonder al te grote reisafstand. We moeten het beste van die werelden verenigen.

Kwaliteit en veiligheid

Goede gezondheidszorg is belangrijk. Steeds meer gaat kwaliteit een rol spelen bij de keuze van cliënten voor een behandelaar. Vanuit de overheid wordt uit oogpunt van kwaliteit en veiligheid aangedrongen op het concentreren van ingewikkelde medische zorg. Het nieuwe kabinet laat daarover geen misverstand bestaan. Terecht. We kennen voorbeelden van de afgelopen jaren waaruit bleek dat sommige specialisten zich “vertilden” aan de behandelingen die ze verrichtten. Dan kwam de Inspectie eraan te pas, het ziekenhuis in kwaad daglicht en de patiënten werden onzeker. Ogenblikkelijk wordt dit gevolgd door een roep om meer concentratie, wordt gekeken of met name de streekziekenhuizen nog in alle opzichten goede zorg kunnen leveren, zonder dat hierover goed nagedacht wordt.

Concentratie in topziekenhuizen

Met het voornemen van het kabinet, waarmee ik deze blog begon,  is het hoog tijd om er wel over na te denken. Iedereen moet doen waar hij goed in is. Het gaat er daarbij om de vraag welke zorg, op welke plaats en op welk tijdstip noodzakelijk, goed en veilig is. Het antwoord wordt vanuit het belang van de zorgvrager geformuleerd.

Netwerken van zorg

Dat kan door netwerken van zorg op te zetten in een brede kring van knooppunten. De knooppunten zijn die (top)ziekenhuizen waar een bepaalde ingewikkelde behandeling gegeven wordt. Mensen reizen daar naar toe. Als de behandeling waarvoor die specialist nodig is, gegeven is, kan de patiënt terug naar het perifere ziekenhuis in zijn omgeving. Dit ziekenhuis is bij uitstek geëquipeerd om de  basiszorg te leveren die de patiënt dan nodig heeft. Uiteraard vindt er over en weer tussen beide ziekenhuizen een zorgvuldige en volledige informatie- uitwisseling plaats. Zo kan een Zeeuw geopereerd worden in het Antonie van Leeuwenhoekziekenhuis in Amsterdam en voor de nabehandeling kan hij terecht in het Admiraal de Ruyterziekenhuis in Goes.

Knooppunten

De knooppunten zijn niet altijd dezelfde voor de verschillende behandelingen, het netwerk van perifere ziekenhuizen wel. Want zij leveren de basiszorg die nodig is voor mensen om na een ingrijpende behandeling verder te herstellen. Dit gebeurt al: het UMC Groningen heeft de streekziekenhuizen in Groningen en Drenthe nodig om de basiszorg te kunnen leveren, zo vertelde de voorzitter van de raad van bestuur van het UMC Groningen mij onlangs. Het voordeel voor de patiënt is evident: hij of zij krijgt de topzorg die op een bepaald moment nodig is en kan verder in zijn eigen omgeving herstellen.

Essentiële succesfactoren

Er zijn een paar essentiële succesfactoren. De perifere ziekenhuizen leggen zich toe op de basiszorg en willen hierin excelleren. Er zijn geen rangen en standen tussen ziekenhuizen, maar een wederzijdse waardering voor het type zorg waarin men goed is. Iemand die chirurg wordt in het Refajaziekenhuis in Stadskanaal accepteert dat zijn behandelingen passen binnen de algemene basiszorg van de chirurgie. Hoogstandjes laat hij aan collega’s elders over, die overigens op hun beurt basiszorg beter aan de collega’s in Stadskanaal kunnen overlaten.

Regeerakkoord

Uitvoering van het voornemen uit het regeerakkoord acht het CDA kansrijk als bovenstaand scenario steun krijgt vanuit de beroepsgroepen. Want zonder hun expertise en inzet zal het niet lukken.

Netwerken van basisziekenhuiszorg

Netwerken van basisziekenhuiszorg rond knooppunten van specialistische zorg lijkt een begaanbare weg voor goede zorg waarbij de zorgvrager centraal staat. Daarbij past nog één belangrijke voorwaarde om de patiënt echt dichtbij huis de juiste zorg te bieden. In die netwerken van zorg is een belangrijke plaats ingeruimd voor de huisarts, de eerstelijnszorg. Veelal zal dat in nauw overleg zijn met de perifere ziekenhuizen. 

Margreeth Smilde
Kamerlid van het CDA

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Doeke Post

1 november 2010

Ik denk dat het een goede zaak is om deze concentratie aan de orde te stellen. Willen we de technische kwaliteit van onze geneeskunde verbeteren dan kunnen we niet anders dan de topzorg gaan concentreren. Immers het is inderdaad waar dat hoe meer men bepaalde ingrepen doet des te meer de vaardigheid zal worden vergroot. In een zo'n klein landje als Nederland zal een concentratie van oncologie, cardiochirugie etc. de deskundigheid laten toenemen. Maar er is meer dan alleen maar technische kwaliteit. Voor patienten is kwaliteit vaak dat de dokter aardig is, aandacht heeft en luistert. Kwaliteit is ook dat het ziekenhuis in de buurt is. Met Margreet Smilde zou ik willen zeggen dat topzorg en baisizorg in elkaars verlengde liggen. Als de technische ingreep is verricht in een topzorgziekenhuis, moet de verdere zorg geschieden in een ziekenhuis vlak bij huis. Maar dat vergt samenwerken in plaats van nmarkt en concurrentie. En juist dat laatste blijkt een belemmering te zijn voor een kwalitatieve slag in ons zorgbestel. Zou de overheid hier niet eens naar moeten kijken?

Cora Postema

1 november 2010

Wat een heerlijk simpele en overzichtelijke en klantgerichte visie.

Wat is er tegen om hier nu vanaf vandaag vorm aan te geven?

Top