Vastgoed

Waardevolle toekomst: gezond, samen, zelfstandig

Enige tijd geleden enquêteerde PGGM haar leden over de vraag hoe zij hun ‘oude dag’ zagen. Natuurlijk lopen de ideeën daarover uiteen en zijn die ook afhankelijk van de leeftijd die je nu hebt. Als je zelf dichtbij die ‘oude dag’ zit, denk je er anders over dan wanneer je daar nog helemaal niet over wil nadenken. Toch was er opmerkelijke overeenstemming over drie zaken: gezond, samen, zelfstandig.

Ouderdom komt met gebreken

Een redelijke gezondheid scoort hoog, omdat ouderdom nu eenmaal met gebreken komt en die kunnen je dromen en mogelijkheden voor later sterk beperken. Samen wordt vaak genoemd, omdat eenzaamheid een grotere bedreiging vormt voor de oude dag dan menigeen denkt. Daar bestaat ook geen behandeling of protocol voor, maar leidt aantoonbaar wel tot meer gezondheidsklachten van fysieke en/of psychische aard. Zelfstandigheid wordt belangrijk gevonden, omdat het kunnen maken van eigen keuzes hoe je wil leven en laten leven bepalend zijn voor je gevoel voor eigenwaarde.

Betere hygiëne, minder roken, geweldige gezondheidszorg

Nu hebben wij in Nederland in de afgelopen decennia grote vooruitgang geboekt wanneer het gaat om het verbeteren van de gezondheidstoestand van onze burgers. De stijgende levensverwachting waar pensioenfondsen nu zo mee worstelen, is in drie fasen gerealiseerd: betere hygiëne door schoon water en riolering, minder roken en de laatste jaren door de geweldige resultaten van de gezondheidszorg: veel ziekten die vroeger dodelijk waren zijn chronisch geworden.

Maar er bestaat nog altijd eenzaamheid

Op de thema’s eenzaamheid en zelfstandigheid zijn op de keper beschouwd veel minder resultaten geboekt. Zeker, we wonen beter en we hebben de AWBZ, maar bieden die systemen nu een antwoord op de sterk veranderende vraag in een vergrijzende samenleving? Nog los van het feit dat die systemen de komende jaren onder grote financiële druk komen te staan.

Twintig jaar praten over scheiden wonen-zorg

Kenmerkend voor die stilstand is dat we al zo’n jaar of twintig praten over “scheiden wonen-zorg” terwijl we overigens het realiseren van betere combinaties van wonen en zorg bedoelen. Instellingen die de combinatie wonen en zorg op een nieuwe manier willen bewerkstelligen, hebben het moeilijk omdat het niet past in de bestaande toezichtkaders of omdat er verschillende departementen over gaan.

Leren denken in combinatie pensioen, wonen en zorg

En zo blijft de deadlock bestaan: als het over pensioen gaat denken we alleen in termen van financieel resultaat en niet wat je er straks mee moet of wil doen. Woningcorporaties zorgen voor wonen, maar realiseren zich niet dat de zorgvraag straks bepalend is of je straks nog in dat huis kan wonen. Zorginstellingen hebben een zorgaanbod maar weten onvoldoende of het echt helpt. We stellen casemanagers aan, om ons te leiden langs de wirwar van systemen en regelingen die een normale burger moeilijk kan begrijpen.

Het wordt tijd dat we in combinaties van pensioen, wonen en zorg leren denken, die voor ieder individu anders liggen. Omdat een waardevolle toekomst voor iedereen anders is.

Martin van Rijn

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Bosch van Rosenthal

8 november 2010

Wij delen uw visie van harte!

In de particuliere woonzorgvoorzieningen wordt wonen en zorg (én service) al geruime tijd gescheiden. De bewoners betalen zelf voor alle niet-AWBZ-geïndiceerde kosten. Zij krijgen maandelijks een rekening voor huur, service en voor dat gedeelte van de zorg waar geen indicatie voor is afgegeven.

Weliswaar niet voor iedereen financieel haalbaar, maar dat geldt ook voor het leven in de periode vóór verhuizing naar een zorgwoning, diversiteit is van alle (leef)tijden!

Het is helaas voor de ondernemers die wij begeleiden, zeker in de jaren voorafgaand en kort na de opening van een woonzorgvoorziening, een hele klus om het hoofd boven water en de moed erín te houden. Het zijn over het algemeen idealistisch ingestelde doorzetters, tot grote vreugde van hun (toekomstige) bewoners en de bezorgde kinderen daarvan.

wansink

8 november 2010

zorgbestuurders horen personeel en clienten niet af te schepen met derderangs voorzieningen. juist nu ieders pensioen minder waardevast blijkt te zijn dan verwacht, wordt het zaak beter op elkaar te letten. kom zelf met het goede voorbeeld. geef ouderen en zwakke medeburgers meer aandacht. schep binding. motiveer mensen. versterk de thuiszorg. sluit alle verzorgingshuizen die onder de maat presteren. en bouw meer kleinschalige verpleegunits, ook in - betaalbare - zorgvilla's.

vis, peter

16 december 2010

Dag mijnheer Van Rijn
Graag reageer ik op uw artikel over gezond ouder worden.
De clientenraad van het Centrum voor Dienstverlening in Rotterdam is momenteel op 55plus beurzen en bij clienten binnen de hulpverlening aan het enqueteren wat zij daaronder verstaan en belangrijk vinden.
Als u het op prijs stelt kunnen wij u op de hoogte houden van de uitkomsten hiervan. Als u voor ons aanvullende informatie heeft mbt dit onderwerp stellen wij dat ook erg op prijs.
Met groet
Peter Vis
adviseur

Top