BLOG

Op naar ketenzorg voor jongeren met eetstoornissen

Ik wil aandacht van de minister van VWS. Waarom? Omdat blijkt dat de zorg rondom mensen met een eetstoornis niet optimaal is georganiseerd. Er verdwijnen nog steeds mensen in de kieren tussen de verschillenden instituties die zich bezig houden met eetstoornissen. De oplossing ligt kort en bondig in: ‘verbinden & communiceren’.

Communicatie is essentieel

Er is al heel veel gedaan in het land van hulpverlening om de zorg rondom deze kwetsbare groep goed en ordentelijk te organiseren maar we zijn er nog niet! De communicatie tussen de (ex-)patiënten, ouders en verwanten, zorgverleners, bestuurders en beleidsmakers is essentieel om vruchtbare oplossingen aan te dragen. Wat ik wil? Een aaneenrijgen van losse kralen tot een stevige keten van zorg. Die aanpak is hard nodig in de zorg voor mensen met eetstoornissen. Ik vraag geen extra geld. Nee, ik vraag aandacht en moeite van de minister om dit probleem serieus te nemen en kaders te scheppen waarop de oplossing kan rusten.

Minister Schippers schrijft Preventienota

De nieuwe minister van Volksgezondheid Edith Schippers zet zich na recent overleg in de Tweede Kamer aan het schrijven van een Preventienota. Zij hoeft echter niet uit te vinden hoe ze jongens en meisjes kan behoeden voor eetstoornissen. Dat hebben wij met een groep nauw betrokkenen al voor haar gedaan. De resultaten van het denkwerk en intensief overleg hebben we vastgelegd in een concreet actiepuntenplan. Graag nodig ik haar uit om het integraal op te nemen in de Preventienota die in het nieuwe jaar verschijnt. Dat scheelt weer een heleboel dubbel werkt.

Steeds meer jongeren met eetstoornissen

Steeds meer jonge meisjes kampen met anorexia en met andere vormen van eetstoornissen. En ook jongens worstelen met eetstoornissen. Dat blijkt uit onderzoek dat vorige week donderdag is gepresenteerd tijdens het congres van de Nederlandse Academie voor Eetstoornissen (NAE) in Zwolle waar ik zo’n vierhonderd (ex-)patiënten, verwanten, zorgverleners, therapeuten en bestuurders mocht toespreken. Meisjes laten zich gek maken door tips over extreem afvallen op pro-ana-sites. Naast anorexia en boulimia blijkt ook het zogeheten binge eating een groeiend probleem. Stel je voor: voor de snelle kick vreet je een pot pindakaas in één keer leeg, om je daarna nog veel ellendiger te voelen…

Systeem van zorg bij eetstoornissen deugt niet

Hoe hard hulpverleners hun best doen in de strijd tegen eetstoornissen, en dat doen ze dat is mijn volste overtuiging: het systeem van zorgverlening aan mensen met eetstoornissen kan c.q. moet beter. Er zitten te veel gaten in. Het ontbreekt voornamelijk aan contact en afstemming tussen de diverse zorgverleners en aan een voldoende scherp beeld van de ernst en omvang van de ziekte. Dat leidt tot buitengewoon akelige ervaringen: vaak worden de zorgzoekers van het kastje naar de muur gestuurd. Te slecht voor de huisarts, te ingewikkeld voor de eetkliniek, te goed voor het ziekenhuis. Met erbarmelijke gevolgen: bij één meisje dat ik ken traden al lijkvlekken op eer ze werkelijk serieus werd genomen en hulp kreeg.

Stap voor stap van curatie naar preventie

Stap voor stap proberen we goede ketenzorg bij eetstoornissen dichterbij te brengen. Vorig jaar december zijn we voor het eerst met alle partijen bij elkaar gekomen, hetgeen heeft geleid tot het actiepuntenplan. Dat heb ik in het voorjaar aangeboden aan – toen nog  –  minister Ab Klink. Vanwege de val van het kabinet enkele weken later is het in de la beland. Nu de nieuwe minister is aangetreden en zich zet aan het schrijven van een Preventienota, is het hoogste tijd om het document weer uit de kast te halen.

Mevrouw Schippers, ik wil afspraken met u maken

Dus, minister Edith Schippers, wanneer schikt het u om het actiepuntenplan in ontvangst te nemen? U bespaart er heel veel denkwerk mee, want dat hebben wij al voor u gedaan. U kunt het actiepuntenplan integraal opnemen in uw Preventienota. Om het vervolgens als de wiedeweerga om te zetten in daden. U, ik en alle andere betrokkenen willen dat meisjes en jongens de neerwaartse spiraal  van eetstoornissen weerstaan en volop kansen krijgen om een gezond zelfbeeld te ontwikkelen.

Sabine Uitslag
CDA Tweede Kamerlid

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Prudon

14 november 2010

Hetzelfde probleem met de gezondheidszorg hebben patiënten met het Ehlers-Danlos syndroom, een aangeboren bindweefselstoornis dei zich allerlei manieren kan manifesteren, o.a. hypermobiele gewrichten en zwakke bloedvaten. Gebrek aan herkenning, erkenning en coördinatie tussen zorgverleners is de regel.

Top