BLOG

Geen mooie woorden: meten is weten

Geert Wilders kon het wel van de daken schreeuwen toen het door zijn PVV gedoogde kabinet werd gepresenteerd: “12.000 extra verpleegkundigen erbij!” Een mooi getal. En getallen, daar houdt zijn fractiegenoot en zorgwoordvoerder Agema van.

Debat over VWS-begroting

Tijdens het debat over de begroting Volksgezondheid Welzijn en Sport kregen PvdA, CU en D66 ervan langs met citaten uit de doorrekeningen van het Centraal Planbureau. Er werd flink oppositie gevoerd tegen de oppositie, het kabinet kon op niks dan lof rekenen van de PVV.

Toename verzorgenden

Als GroenLinks-woordvoerder kwam ik er goed vanaf: ik kreeg zowaar een compliment omdat ons programma leidt tot de grootste toename van het aantal verzorgenden. Dit omdat GroenLinks extra investeert in de zorg.

12.000 extra mensen

Maar 12.000 staat wel mooi op papier. De praktijk is een andere. Terecht gaven Actiz en de MBO-raad weken geleden al aan er een hard hoofd in te hebben dat die 12.000 extra mensen er ook echt zouden komen. In hetzelfde zo door de PVV bejubelde regeerakkoord staat immers ook dat mensen die ouder dan 30 zijn en een MBO-opleiding willen volgen deze niet meer vergoed krijgen. Vaak gaat het dan om herintredende vrouwen en mensen die in hun land van herkomst al in de zorg werkten. Als zij hun opleiding zelf moeten gaan betalen is de kans groot dat ze af zullen zien van de opleiding met als gevolg dat ze niet in de zorg aan het werk gaan. Als je bedenkt dat er nu 15.000 mensen 30plussers op het MBO een zorgopleiding volgen, kun je wel bedenken dat met het wegvallen van die groep het aantal verzorgenden niet veel zal toenemen, laat staan 12.000 bovenop het zogenaamde basispad. GroenLinks diende daarom bij de regeringsverklaring een motie in om af te zien van deze bezuiniging en in plaats daarvan een vennootschapsheffing in te stellen. CDA, VVD en PVV wezen dit voorstel echter af: bedrijven ontzien is blijkbaar belangrijker dan mensen aan het werk krijgen in de zorg.

Instroom zorgpersoneel

Tijdens de begrotingsbehandeling ontstond een debat over de vraag of die 12000 extra er wel gaan komen. Het kabinet gaf in de schriftelijke beantwoording al aan dat de bezuiniging op MBO voor 30plussers gevolgen heeft voor de instroom van werknemers in de zorg. Ook het CDA liet zien grote twijfels te hebben. Ook bleek geen informatie voorhanden te zijn over hoeveel verzorgenden we nu precies in Nederland hebben en verspreid over welke sectoren. Een zogenaamde ‘nulmeting’ is dus niet voorhanden. Agema beweerde aanvankelijk van wel, maar kwam in mijn vraag naar concrete aantallen niet verder dan ‘ongeveer’ 1,2 miljoen. Met een dergelijk vage schatting zou ze als oppositie-kamerlid nooit genoegen genomen hebben.

Motie

Ik heb dan ook een motie ingediend om de gegevens wel boven water te krijgen. Als je weet hoeveel verzorgenden er nu zijn, kun je over 4 jaar ook zien of de verkiezingsbelofte van de PVV nou wel of niet is uitgekomen. Meten is weten. Zeker voor zo’n belangrijke kabinetsdoelstelling.

Verbazing

Wat schetste echter mijn verbazing: de staatssecretaris had geen behoefte aan deze informatie. Misschien bang om afgerekend te worden op het niet behalen van beloofde resultaten?

Vage beloftes PVV

Maar nog opmerkelijker is wel dat de PVV opeens de lust tot gedogen belangrijker vindt dan de keiharde cijfers. Wellicht omdat getallen je afrekenbaar maken en pijnlijk duidelijk kunnen maken dat je beloftes niet uitgekomen zijn. Nee, dan liever vage beloftes en onduidelijke resultaten. Jammer voor al die mensen die elke dag keihard werken in de zorg en die 12.000 extra collega’s heel goed kunnen gebruiken.    

Linda Voortman
Tweede Kamerlid voor GroenLinks

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top