BLOG

Goede naam snel foetsjie

Goede naam snel foetsjie

Internationaal gezien heeft de Nederlandse zorg een uitstekende naam. Toch wordt er gekort op de omzet van medisch specialisten. Wat is belangrijker? Het imago van de zorg, of dat van de dokter?

Vlotte zorgverlening

Nederlanders kunnen vlot terecht bij de huisarts en het ziekenhuis. Voor de vierde keer op rij constateerde het Amerikaanse Commonwealth Fund dat de Nederlandse zorg weinig financiële belemmeringen kent.

Checklist halveert sterftegevallen

Daarbij blijft het niet. Eindelijk is er aangetoond dat de sterfte bij operaties kan worden gehalveerd. Als er zorgvuldiger wordt gewerkt, dan kan ook het aantal medicatiefouten razendsnel omlaag.

Korten specialisten

Tegelijkertijd werd bekend dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in 2011 de medisch specialisten aanpakt. Dat gebeurt om overschrijdingen van 512 miljoen euro (2008) en 94 miljoen (2009) te compenseren.

Nieuwe declaratiesysteem

De tekorten ontstonden, doordat vooral anesthesiologen, allergologen, dermatologen en oogheelkundigen flink wisten te profiteren van het nieuwe declaratiesysteem (dbc's). Twee jaar geleden zetten zij al 2,5 tot 5 ton om, inmiddels vaak meer. 

Fouten in dbc-systeem

Prompt tekende de Orde van Medisch Specialisten bezwaar aan tegen de maatregel. Want alle specialisten worden erdoor getroffen. Uiteraard heeft de Orde een punt. Fouten die de overheid met het dbc-systeem heeft gemaakt, kunnen niet op alle dokters worden afgewenteld. Wie niets heeft misdaan, hoort niet te worden gekort.

Gildes in 21ste eeuw

Nu stellen sommige specialisten zich nogal aanmatigend op. Ze gedragen zich als een gilde en zijn daar trots op. Gildes komen uit de Middeleeuwen. Ze streefden een hoge kwaliteit na. Maar ze duldden geen kritiek van buiten. Dat laatste kan echt niet meer in de 21 eeuw.

Ethische normen

Waar gaat het verder om? In De ambachtsman. De mens als maker noteert de Amerikaanse socioloog Richard Sennett dat gilden een hoge ethische norm hanteerden. Juist op dat punt heeft een aantal specialisten het verbruid. Zij hebben de ethiek verloochend en "het systeem" benut om vrijelijk uit de publieke ruif te graaien. Toen ze daarop werden aangesproken, weigerden ze de buit in te leveren.

Aanpakken inhalig gedrag

Prima dat de Nederlandse Zorgautoriteit dit inhalige gedrag aanpakt. Deponeer de rekening dan wel waar hij hoort te liggen: bij de artsen die zich op kosten van de burgers hebben verrijkt. Anders is de goede naam van de Nederlandse gezondheidszorg snel verdwenen.

Willem Wansink

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top