BLOG

Wachten op voorkomen medische missers

Wachten op voorkomen medische missers

Dit weekend hoorde ik het bericht op de radio dat in een ziekenhuis de fouten bij de medicijnverstrekking met 95 procent was gedaald. Dit door onder meer apothekersassistentes in te schakelen. Zo op het eerste gezicht een prima resultaat.

Een paar week geleden heeft een promovenda aangetoond dat door het introduceren van een checklist bij operaties het aantal onnodige sterfgevallen met een derde  tot de helft kan worden  gereduceerd. Ook hier een prima resultaat. De complimenten waren dan ook niet van de lucht. Binnen drie jaar hopen ook de andere ziekenhuizen deze checklist ingevoerd te hebben. Naar ik begrijp zal de Inspectie daar ook strak op toezien.

Vliegtuigindustrie

In de gezondheidszorg wordt op het gebied van de veiligheid vaak gerefereerd aan de vliegtuigindustrie. Stel dat een vliegtuigmaatschappij zou aangeven dat door het gaan volgen van checklisten het aantal vliegtuigongevallen met de helft verminderd kan worden maar dat de toepassing van deze administratieve maatregel nog drie jaar gaat duren. Ik vrees dat dat voorpaginanieuws zou zijn. Immers een groot deel van de vliegtuig  ongevallen had vermeden kunnen worden door relatief simpele procedures te volgen. De nodige juridische claims inzake nalatigheid van de vliegtuigmaatschappij zouden worden ingediend. Bovendien zou niet geaccepteerd worden dat invoering van deze procedure nog drie jaar op zich zou laten wachten.

Checklist

Terug naar de gezondheidszorg. Is het eigenlijk niet te gek voor woorden dat het gebruik van een checklist zo lang op zich heeft moeten laten wachten? Is het niet zuur voor mensen die de gevolgen van medische missers aan den lijve hebben ervaren te moeten horen dat door het volgen van een checklist de medische misser voorkomen had kunnen worden?

Halveren medische missers

Een paar jaar geleden hebben specialisten en ziekenhuizen met de overheid afgesproken binnen vier jaar het aantal medische missers te halveren. Een project dat ook alom waardering kreeg. Dat het terugbrengen van deze medische missers geen eenvoudig iets is werd door iedereen erkend. Het terugbrengen tot de helft vergt ook een cultuuromslag, zo werd gesteld.

Simpele maatregelen

Ik ga twijfelen of het terugbrengen van de medische missers inderdaad zo ingewikkeld is. Als met relatief simpele maatregelen het aantal medische missers spectaculair kan worden verminderd, lijkt mij dat deze maatregelen per ommegaande moeten worden ingevoerd. Liever een ziekenhuis die zijn procedures op orde heeft dan een ziekenhuis dat met het zoveelste klantgerichte project bezig is.

Wachten

Orde en NVZ, het is toch echt niet nodig nog drie jaar lang te moeten accepteren dat medische missers voorkomen hadden kunnen worden door het toepassen van een bewezen procedure. Patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars, werk aan de winkel!

Eelke van der Veen

14 Reacties

om een reactie achter te laten

23 november 2010

' Patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars, werk aan de winkel!'

Wat bent u toch weer lekker opruiend bezig mijnheer Van der Veen. Waarom richt u zich niet direct tot de specialisten zelf?

Harm

23 november 2010

Profiel Vd Veen: "Voorheen algemeen directeur van ZAO Zorgverzekeringen en bestuursvoorzitter van Agis Zorgverzekeringen." Geval van inzicht achteraf of zelf hebben verzaakt?

duterloo

23 november 2010

Geachte heer van der Veen,
Wat zit u toch dwars dat u zich keer op keer weer zo negatief uitlaat over de medisch specialisten? Wat is de basis van uw frustratie? Nu zij zich inzetten voor een verbeterd systeem wat ten goede komt van de patiënt, weet u het toch weer zo een negatieve en vooral zure nasmaak te geven. Als voormalig bestuurslid van Agis en nu 2de kamerlid vraag ik me af voor wie u lobbied of wie er bij u lobbied?

24 november 2010

laten we maar niet beginnen over de missers van falende politici: Mexicaanse griep, Q-koorts, etc. Door hoor je niemand meer over in Den Haag. Wat de maatschappij dat gekost heeft, poeh. Niemand wordt hiervoor aansprakelijk gehouden. Maar medisch specialisten moeten volgens meneer Agis van der Veen continue aan de schandpaal. Misselijkmakend!

24 november 2010

Helemaal eens met de schrijver van de blog.
Het is te gek dat we dit allemsaal accepteren.
50 % minder vermijdbare fouten en 97 % minder medicatiefouten. We moeten direct actie ondernemen, en niet allemaal onze eigen systemen willen bedenklen.

Cora Postema

24 november 2010

Wat de heer van der Veen constateert is duidelijk.
Hij ziet werk voor patientenverenigingen en verzekeraars, maar... wat doet de politiek ter bescherming van haar burgers tegen dit soort missers?
Ik ben voor verheldering van rollen in de zorg. Zou graag bijdragen aan het ontwarren van deze vreselijk onzichtbare kluwen waar ieder zich achter een ander verschuilt. Dat kan leiden tot dit soort zaken.

Medisch Specialist in opleiding

24 november 2010

Ondanks alle afbraak en stupide overheidsbemoeienis in de ziekenhuizen van de pvda/cda kabinetten van afgelopen jaren, komt er nog baanbrekend onderzoek (naar de checklist; in toptijdschrift gepubliceerd) uit Nederland. Is nog maar net gepubliceerd. Artsenhater eelke zou trots moeten zijn in plaats van weer eens te roepen hoe slecht en langzaam de nederlandse artsen zijn. Geneeskunde is een wetenschappelijk vak (waar deze man kennelijk HELEMAAL NIETS van snapt), dus respect graag voor de professionals in plaats van de voortdurende, demotiverende stemmingmakerij.

arts

24 november 2010

van der veen, als je niet het vermogen hebt iets te begrijpen van wetenschap, statistiek en de medische praktijk, hou dan lekker je mond!

Cora Postema

24 november 2010

Wat ik nou boeiend vind is de heftigheid waarmee er hier door artsen gereageerd wordt. Het lijkt alsof er een open zenuw wordt geraakt. Heel interessant.....

24 november 2010

@ Cora, u begrijpt niet dat er door vele medici met veel toewijding en vol overgave wordt gewerkt met mensen. Wanneer je tot deze beroepgroep hoort en keer op keer aan moet zien dat zij door de modder gehaald worden werkt dat uitermate demotiverend. De werkdruk neemt exponetieel toe en de waardering daalt tot ver beneden het vriespunt. U zou eens in in deze schoenen moeten staan!

Cora Postema

24 november 2010

@ .......
Ik begrijp heel goed dat vele medici met veel toewijding en overgave hun werk doen. Ik zie alleen niet dat Elke van der Veen in zijn artikel met modder werkt. Blijkbaar heeft hij een modderig verleden. Wat mij boeit is de heftige reactie op een stuk wat voor mij slechts benoemt wat ook mij als burger verbaasde. Hoe een simpele checklist of de inschakeling van een apothekersassistente zoveel winst kan opleveren. Dat is niet direct de individuele hardwerkende medicus te verwijten... dat is een misser in het systeem waarin gewerkt wordt. Maar waarom het dan toch opgenomen als een persoonlijke aanval?

De Vogelvrije Huisarts

25 november 2010

Als U beweert dat ze drie jaar zouden wachten dan is dat mij toch een simplistische vorm van demagogie die u hier bedrijft. U zit te krabben waarhet niet jeukt. Volgende stukje over miljearden die te besparen zijn door onzinnig bureaucratie er uit te schoppen? Kijk is naar Uzelf en collega's in Den Haag.

25 november 2010

Heb er schoon genoeg van, al die sneren naar onze beroepsgroep. De lol is eraf en de motivatie is weg.

Uiteindelijke zullen de politici en helaas ook de burgers van dit land de gezondheidszorg krijgen die ze verdienen.

Medisch specialist in opleiding

27 november 2010

@ Cora:
reacties zijn heftig omdat het weer eens van Van der Veen komt. Hij gaat maar door met artsen in een slecht daglicht zetten. Met valse argumenten: geneeskunde is academische wetenschap. Stel, er wordt een nieuw medicijn getest dat beter blijkt te werken dan het oude. Dan kun je ook niet zeggen dat er door het oude medicijn "onnodige doden" zijn gevallen. Zo is het ook met de surpass checklist; die wetenschap was er gewoon nog niet. De suggestie die Van der Veen (weer) wekt is dat artsen eigengereid zijn. Dat steekt ons en daardoor gaan de hakken in het zand. Het zou van der Veen sieren als zijn argumentatie voortaan constructief wordt (constructief was bijv. geweest om te zeggen "de politiek moet de ziekenhuizen gaan helpen deze veligheidssystemen zo snel mogelijk in te voeren..").

Top