BLOG

Paraaf cliënt moet zorgbudget bewaken

Paraaf cliënt moet zorgbudget bewaken

De dementerende mevrouw is van de aanleunflat verhuisd naar een afdeling ‘meerzorg' van een woonzorgcentrum om de hoek bij Zorgverkeraars Nederland. De belofte is dat zij de rest van haar leven kan blijven, hoeveel zorg ze ook nodig zal hebben. Ze heeft de indicatie ZZP 5 van het CIZ meegekregen.

Geen zorg op maat

"Waarom krijgt mijn moeder zo weinig aandacht, begeleiding, activering?" vraagt de dochter na enige tijd. Er blijkt een beleidswijziging. Het zorgkantoor heeft geen ZZP 5 ingekocht bij dit huis. Daarom zal iedereen die veel zorg nodig heeft, op den duur moeten verhuizen. 

Onvoldoende

Een heer met een psychiatrisch verleden woont in een woonzorgcentrum op steen worp afstand van Actiz. Hij kon niet in zijn huis blijven wonen, omdat hij daar onvoldoende geactiveerd werd, ondanks de goede inzet van buurtzorg. Hij krijgt ZZP 4 mee naar zijn nieuwe woonplek. Met de pillen en de maaltijden gaat het ongeveer net zo goed als vroeger thuis, maar zelfs het hem ophalen voor gezamenlijke koffie en activiteiten is er niet bij, laat staan dat er op maat iets van activering geboden wordt. Hij staart de hele dag uit het raam. Het huis, de verzorgenden, blijkt er niet op ingesteld. 

In beide -nu bestaande- situaties is er een vraag om ondersteuning/verzorging, is er een indicatie op maat, is er een professionele zorgaanbiederorganisatie, maar komt het niet tot goede zorg. En de familie vraagt zich af of er rechten zijn, aan welke knop ze moeten draaien, wie eigenlijk verantwoordelijk is.

Vooruitgang boeken

Onlangs spraken ZN, ACTIZ, LOC, CSO, NPCF met elkaar erover dat het toch niet anders kan dan dat zorgverzekeraars, aanbieders en cliënten allemaal willen dat ouderen de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Dat we zien, horen, weten dat dat veel te vaak er niet van komt. Zijn het de regels, is het het schot tussen WMO en AWBZ, is het de koppelverkoop van een appartement met zorg, is het het gebrek aan geld, is het onvoldoende passend personeel? Zijn de systemen bepalender dan de kwaliteit van leven van de oudere?
Ik geloof niet dat we met pilots, met experimenten, met nog meer wet- en regelgeving snel vooruitgang zullen boeken.

Afdwingen

Ouderen die met een passende indicatie door een instelling ontvangen worden, moeten kunnen afdwingen dat zij de zorg en ondersteuning krijgen. De snelste en principieel juiste weg is: geen geld van het zorgkantoor naar de aanbieder als de verzekerde niet eerst verklaart dat de dat de doelen zijn gehaald, zorg, ondersteuning, begeleiding, wat daarvoor maar nodig is, is geleverd. De aanbieder zal die paraaf moeten verdienen, met inzet, creativiteit, met alles wat het doel kan realiseren. Zonder paraaf van de oudere geen betaling.

Wim van Minnen

3 Reacties

om een reactie achter te laten

tjark reininga

3 december 2010

uw voorstel is goed en zou al lang praktijk moeten zijn. de verzekerde moet (in veel gevallen met enige regelmaat) paraferen en als die dat zelf niet (meer) kan zal daarvoor een gemachtigde (mantelzorger of familielid, bij voorkeur) moeten zorgen.

dat lost echter het probleem niet op dat het zorgkantoor overeengekomen zorg niet langer zou afnemen van de aanbieder. indicatie moet de verzekerde inderdaad van het gevraagde verzekeren, het zorgkantoor zal de dienst moeten vergoeden, zelfs als het verder geen inkooprelatie met de aanbieder wenst. dat lijkt me de enig juiste invulling van de zeggenschap voor de verzekerde (patiënt/zorgafhankelijke).

Molenaar

3 december 2010

Conclusie: "Alleen met geld zijn zorgaanbieders te motiveren om betere zorg te leveren."

Tsjee... Ik dacht dat ik een negatieve kijk op de wereld had. Hoewel ik vroeger dacht dat ik gewoon cynisch was, weet ik nu beter: ik heb een 'principieel juiste' visie op de werkelijkheid.

Maar even serieus. Wat Tjark ook zegt: het neemt niet het probleem van selectieve inkoop weg. En ook niet alle andere problemen: schottenproblematiek, regelgeving (mis)management en persooneelsgebrek.

Grappig dat die zeer lastige problemen wel worden erkend in de blog en er toch zo'n simplistische oplossing wordt voorgesteld.

Swens

5 december 2010

@Molenaar. Volgens mij is de essentie van het probleem niet ingewikkeld, maar wordt het door de vele instanties ingewikkeld gemaakt. Het gaat om het kunnen leveren van de juiste tijd en aandacht. Prima te beoordelen door cliënt en directe omgeving. Ben het daarom ook zeer eens met de conclusie van de blogschrijver.

Top