BLOG

Skipr 99: CU in court

Skipr 99: CU in court

De Skipr 99, de lijst van invloedrijkste bestuurders en toezichthouders in de zorg, vertoont tientallen mutaties vergeleken bij afgelopen jaar. Noteringen op longlist en shortlist zijn vervallen vanwege functieverandering, ontslag of pensioen. Of juist vanwege ‘promotie': vier gedoodverfde Skipr 99'ers zijn de rangen der beïnvloeders ontstegen om toe te treden tot de formele macht.

Formele macht

Frans Weekers (VVD), als toezichthouder van het Weerter St. Jansgasthuis nog in beeld, is nu staatssecretaris van Financiën. Hans Hillen, ooit CVZ-bestuurder met de guts om de rollator uit de AWBZ te willen gooien, is namens het CDA minister van Defensie. Melanie Schultz-van Haegen (VVD, positie 24 in 2009) was directeur zorg bij Achmea en is minister van Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening.

Vingerwijzing

De hoogste bestuurlijke functie in de zorg is toegevallen aan Skipr-blogger van het eerste uur Edith Schippers (VVD). Zie het als een vingerwijzing: Skipr 99, zorg dat u erbij bent. Zorgverzekeraars drukken nadrukkelijk hun stempel op editie 2011 van de ranglijst. Niet zo vreemd nu ze de regisseursrol steeds meer waarmaken. Neem Chris Oomen van DSW: hij maakt bonje met de NMa die een barrière opwerpt voor ‘zijn' Vlietlandcoöperatie.

Collega-zorginkopers jongleren met kwaliteitsindicatoren en keurmerken, sturen verzekerden naar voorkeursaanbieders of weigeren nog langer ondermaatse kwaliteit te contracteren. Zorgaanbieders voelen zich eerder gedwongen om te reageren dan dat ze zelf de lijnen uitzetten. Duiken en afwachten is het ene en naar de rechter stappen het andere uiterste.

Skipr 99 van 2011

De Skipr 99 van 2011 weerspiegelt enkele trends. Tot vreugde en verdriet van de omstanders maken zorgverzekeraars serieus werk van hun maatschappelijke rol. Partijen die zich benadeeld voelen, verruilen de onderhandelingstafel voor de gang naar de rechter. Het lijkt erop dat de zorg is uitgepolderd. Kopstukken van brancheorganisaties hebben het moeilijk. Namens een brede achterban met één mond spreken, kan bijna niet meer. Ze zien zich genoodzaakt om gelegenheidscoalities aan te gaan. Dat kan overigens tot herkenning en dus invloed bij de bewindspersonen leiden.

Want CDA en VVD moeten buiten gedoogpartner PVV om op sommige dossiers bondjes sluiten met hun tegenstrevers. Dat schept nieuwe kansen op invloed.

Ruud Koolen
Hoofdredacteur Skipr

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Vollebregt LPAM

16 december 2010

Ruud en SKIPR Gefeliciteerd

Het was een heel goed event gisteren in Den Bosch
Dank en ga zo door, met TEDx, Linkedin dakkapellen etc.

Leo Vollebregt
NVEH vz Strategie Cie
Ned Ver voor eHealth

Top