BLOG

PGB omarmd door verzekeraars

"Vrijheid en verantwoordelijkheid" - het motto van het gedoogde Kabinet- zou zo maar de slogan van een zorgverzekeraar kunnen zijn, die wanneer hij de AWBZ uitvoert, het PGB voor zijn verzekerden promoot. De voordelen voor de verzekeraar liggen voor het oprapen.

Voordelen zorgverzekeraar

Een tarief van circa 75 procent van de kosten van zorg in natura. Anders gezegd met het zelfde budget aan vier verzekerden in plaats van drie zorg leveren. Verzekerden met een PGB regelen zelf de zorgverlener en dat is in een tijd van een onafwendbaar personeelstekort voor de zorgplichtige verzekeraar niet te versmaden. Ook een prachtige mogelijkheid de cliënt te laten kiezen tussen het zelf regelen van de zorg of gebruik te maken van de inkoopfaciliteiten van de verzekeraar. En in het verlengde daarvan een mooie gelegenheid om je als verzekeraar te onderscheiden van de verzekeraar, die minder enthousiast is –en die zijn er- over het PGB.

Geen afwenteling meer

Het wettelijk verankeren in de AWBZ maakt van het PGB een recht net als de zorg in natura. Daarmee is de gelijkstelling een feit. Dat is nu al zo met de regeling van de toegang. De indicatie gaat vooraf aan de keuze van de cliënt voor een PGB of zorg in natura (ZIN). Met een indicatiebesluit kan de cliënt dus kiezen, maar in het huidige systeem worden nogal wat cliënten richting PGB gemanoeuvreerd. Dat heeft geen zin meer wanneer het PGB-budget integraal deel uitmaakt van het totale AWBZ-budget en afwenteling –zoals nu- naar de PGB-subsidieregeling macro geen extra geld oplevert.

Prikkels in de AWBZ

De wettelijke gelijkstelling geeft de verzekeraar de ruimte zijn verzekerden goed te informeren over de keuzevrijheid tussen PGB en ZIN en de consequenties daarvan. Wat betekent de keuze voor een PGB en welke zorg heeft de verzekeraar ingekocht en bij wie? Met de voorgenomen uitvoering van de AWBZ door verzekeraars –waar ook wel wat tegen in te brengen is- ontstaat een interessante prikkel in de AWBZ.

Interessant evenwicht

Zoals gezegd is de PGB-zorg gemiddeld een kwart goedkoper dan de zorg in natura en dat is niet niks in termen van kostenbeheersing. Zorgaanbieders kunnen cliënten die voor een PGB kiezen zorg verlenen voor minder geld, maar ook zonder alle (administratieve) lasten die bij de naturazorg horen. Zorgverzekeraars kunnen zorgaanbieders scherp houden door te onderhandelen over kwaliteit en prijs, want er is een alternatief. En verzekerden kunnen bij hun keuze voor een verzekeraar de keuzemogelijkheden tussen PGB en ZIN meewegen. Zoveel evenwicht in de driehoek van verzekerden, zorgaanbieders en verzekeraars hebben we nog niet gehad.

Verzekeraars hebben ervaring

Fraudebestrijding is een speerpunt van verzekeraars. De krachten bundelend heeft het Verbond van Verzekeraars in 2007 het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude (CBV) opgericht. Dat mag ook wel wanneer met fraude in de schadeverzekeringen meer dan 900 miljoen euro per jaar is gemoeid. De site van het CBV geeft een aardig inkijkje wat er zich zoal afspeelt. Het eigen bedrijf in de brand steken, dubbel declareren in de zorg, niet gestolen ski's claimen, schades declareren, maar niet uitvoeren en frauderende malafide intermediairs. De laatste categorie heeft het PGB ook weten te vinden en ook zijn er cliënten die het PGB niet waard zijn. Fraudeurs sluiten geen sector uit. Het Deltaplan Fraudebestrijding is ambitieus en wellicht goed bruikbaar voor een harde aanpak van de PGB-fraude. Dat fraudebestrijding kan laat Menzis zien. Intensieve controle, opsporen, en terugvorderen en voorstellen ter voorkoming. Menzis: hulde. Al weer een kans voor verzekeraars bij de uitvoering van de AWBZ te laten zien wat ze kunnen en het PGB te ontdoen van misbruik.

Solide PGB

Politiek is het PGB onomstreden, maar solide moet het wel zijn. Verzekeraars kunnen daaraan een cruciale bijdrage leveren en daarmee ook voorkomen, dat met steeds meer regels het PGB zijn aantrekkelijkheid verliest en alleen nog door bemiddelingsbureaus kan worden uitgevoerd. Wanneer het die kant op gaat is centrale uitvoering van het PGB in de AWBZ door het PGB-servicecentrum van de Sociale Verzekeringsbank een beter en goedkoper alternatief. Verzekeraars die de AWBZ uitvoeren kunnen dan concurreren met het PGB door ZIN in te kopen voor hun verzekerden, die daar voor kiezen. Maar dat zal verzekeraars hun eer te na zijn. Zij zullen graag de ‘vrijheid en verantwoordelijkheid' van hun verzekerden faciliteren. 

Gerard van Pijkeren

Lees ook:
Blog Pieter Hasekamp: Het PGB moet op de schop (7 dec. 2010)
Blog Aline Saers: Trots op het persoonsgebonden budget (14 dec. 2010)

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Kuilman

15 december 2010

Een opmerking: De vaak gehoorde mening dat een PGB goedkoper is dan ZIN (70% versus100% kosten) klopt in ieder geval niet in de thuiszorg. Het landelijke gemiddelde van de zorgbenutting bij ZIN is 64% van de indicatie! Dus PGB aanprijzen vanwege het vermeende kostenvoordeel is een wijdverbreid misverstand.

out

15 december 2010

Ik heb net de tarieven hv1 binnen ZIN 25,00
in pgb 15,20 .Hoezo geen verschil. En dan al die uren van de thuiszorg die geschreven worden en niet uitgevoerd, het verkeerd invoeren, de vele verschillende mensen die over de verrekening gaan.
Ik heb een tijdje via PGB bij de thuiszorg ingekocht er was geen een keer dat de nota klopte. Er werd steevast teveel gerekend. En dat voor een nota per maand voor 3 uur in de week. Hoe zit het dan met mensen die veel meer zorg afnemen. Daar eens wat meer op controleren......

de Laat

15 december 2010

Hier even ook een financiele reactie:
Hoezo ZIN net zo duur als een PGB.?
Even een vergelijking:
Koop mijn PV in vi thuiszorg > kosten E 37,89/uur...
Koop mijn PV in via prive zorgverleenster > E 23,=/uur....
Koop mijn HV1 in via thuiszorg> kosten E 24,50/uur bruto
Mijn HHhulp verdient bruto E 14,50/uur.
Hieruit blijkt dus duidelijk dat ik aanmerkelijk beter uit ben met mijn PGB-ZZP....
Ik bedoel maar...

van der Pas

16 december 2010

Is het pgb duurder dan zorg in natura?
Eind 2010 waren er 118.000 budgethouders op een totaal van 607.000 AWBZgebruikers. Dat is dus afgerond 20%.
Eind 2010 was er 2.2 miljard euro voor het pgb op een toaal van 23 miljard euro. Dat is afgerond 10%
Conclusie. De cijfers spreken voor zich. 20% van de awbagebruikers met pgb maken slechts 10% van het awbzbudget op.

bron: antwoorden op kamervragen pgb, 14-12-2010
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2010/12/14/antwoorden-kamervragen-pgb.html

PearlSimpson19

15 maart 2011

I received my first <a href="http://bestfinance-blog.com/topics/mortgage-loans">mortgage loans</a> when I was 20 and it helped me a lot. However, I require the short term loan once again.

Top