BLOG

Betere ouderenzorg? ##!!**grrr@@!!!**#!

Betere ouderenzorg? ##!!**grrr@@!!!**#!

De feiten spreken voor zich. Dacht ik. Maar als ik de reacties zie op het bericht Kwaliteit ouderenzorg opnieuw verbeterd, dan worden de feiten overstemd door hoogoplopende emoties. Te verwachten en te begrijpen wellicht, maar ik neem het toch graag op voor de feiten.

 Geloofwaardig

Dat het bericht zoveel emotie oproept, maakt weer eens duidelijk hoe belangrijk goede zorg voor onze ouderen is. En dat die goede zorg niet overal dagelijkse praktijk is! Helaas gaan er nog zaken mis en dat is zeer ernstig voor de cliënten en familie die daardoor getroffen worden. Als je een slechte ervaring hebt, dan begrijp ik heel goed de emotie die een bericht over betere ouderenzorg oproept. "Ja, was het maar zo simpel te verklaren", zullen de criticasters nu denken. "En hoe zit het dan met die berichten in media als Brandpunt?" Honderden reacties kreeg de omroep over voorbeelden van slechte zorg. En dan komen wij met een onderzoek waaruit blijkt dat het voor het derde jaar op rij beter gaat in de ouderenzorg. Maak dat maar eens geloofwaardig. Ik ga het proberen want echt: de feiten liggen er.

 Kwaliteitskader

Sinds 2007 werken we in verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) met het Kwaliteitskader verantwoorde zorg. Dat is een lidmaatschapsverplichting voor de leden van ActiZ. Het kader stelt normen voor de zorg aan cliënten en is ontwikkeld door brancheorganisaties ActiZ en BTN, beroepsverenigingen V&VN, Verenso en Sting, cliëntenorganisatie LOC, de IGZ, Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van VWS. In feite dus door alle partijen van de ouderenzorg. Al deze organisaties werken samen in de Stuurgroep Verantwoorde zorg.

 Waarheidsgehalte

Ieder jaar worden de resultaten van VVT-zorgorganisaties onderzocht. Er worden zorginhoudelijke indicatoren gemeten en er wordt onderzoek gedaan naar de ervaringen van cliënten met de zorg. Van iedere zorgorganisatie worden de resultaten gepubliceerd op Kiesbeter.nl. Vervolgens worden alle onderzoeksresultaten gebruikt om een algemeen beeld op te stellen van de VVT-zorg in Nederland. Het branchebeeld over 2009 laat zien dat het voor het derde jaar op rij beter gaat met de ouderenzorg. Een conclusie die onderschreven wordt door alle bovengenoemde partijen. Als zoveel partijen deze conclusie onderschrijven dan zegt dat toch wel iets over het waarheidsgehalte?

 Incontinentiemateriaal

Voor de ervaringen van cliënten wordt gebruik gemaakt van de zogenoemde CQ-index. Het Centrum Klantervaring Zorg zegt hierover: "De CQ-index geeft betrouwbare, valide en vergelijkbare informatie over de kwaliteit van de zorg vanuit het oogpunt van de gebruiker. Het is de meest actuele wetenschappelijk gevalideerde meetstandaard. Het gebruik van de CQ-index wordt gesteund door het ministerie van VWS en alle partijen in de zorg." Het branchebeeld 2009 is gebaseerd op de ervaringen van ruim 50 duizend cliënten. Zij vullen zelf –of samen met hun familie- een lijst met vragen in. Anoniem. Een voorbeeld. Op de vraag ‘wordt incontinentiemateriaal tijdig verschoond?' antwoordt 85,4 procent met ‘altijd'; 11,9 procent met ‘meestal'; 2,3 procent zegt dat het soms op tijd wordt verschoond en 0,4 procent zegt dat dit nooit tijdig gebeurt. Cijfers die toch een ander beeld geven dan de mediaberichten. Natuurlijk, die 2,4 procent en 0,4 procent toont aan dat deze zorg bij 3 op de 100 cliënten niet goed is. Maar 85 van de 100 cliënten geven aan dat hun luier altijd tijdig wordt verschoond. U kunt het in de achtergrondrapportage allemaal nalezen; ook alle andere vragen en uitkomsten.

Samen verder

Tja, wat kan ik verder nog zeggen? Nog meer feiten aanhalen? Vertellen dat ruim 1.900 zorgorganisaties en locaties hun resultaten meten en openbaar maken? Dat onderzoek van de cliëntenorganisatie LOC laat zien dat 80 procent van de cliëntenraden ziet dat hun zorgorganisatie meer aan kwaliteit is gaan doen door dit soort onderzoeken? Ik nodig u uit uw eigen conclusies te trekken op basis van de feiten uit het branchebeeld 2009 en hoop dat we op basis daarvan de dialoog kunnen voeren. Want alleen aan de hand van feiten en het vertrouwen dat we allemaal het beste willen voor de zorg kunnen we de ouderenzorg samen verder verbeteren.

6 Reacties

om een reactie achter te laten

hetti willemse

21 december 2010

Aad ik schrijf in mijn weblog van vandaag in concurrent Zorgvisie juist wel een aardig woord over de resultaten.

familie

21 december 2010

U heeft het over kiesbeter.nl dat daar resultaten gepubliceerd worden.
Zoals U weet is dat een organisatie die opgezet is en betaald word door ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit lijkt me niet de meest onpartijdige partij om dit soort resultaten aan te overhandigen en te laten publiceren.

Dat blijkt alleen al uit het feit dat als je een mail stuurt aan kiesbeter.nl, waarin je verteld dat de wervende "reclame" teksten van de verzorgingshuizen zelf die op kiesbeter.nl staan niet kloppen, en je uitlegt wat de werkelijke gang van zaken is in een bepaald verzorgingshuis, falende zorg en gevaarlijke toestanden voor de bewoners, je daarop alleen een mail terugkrijgt met het antwoord dat kiesbeter.nl níets met die informatie doet.....
Dit is dus niets anders dan pure censuur en machtsmisbruik.

Er zijn zelfs al kamervragen gesteld over de betrouwbaarheid van kiesbeter.nl.

U heeft het er over dat de zorg de laatste jaren toch echt beter is geworden. Dit kan dus alleen betekenen dat het de jaren daarvoor nóg erger was dan nu al het geval is.

Als U het een verbetering vind dat mensen regelmatig pas rond 11 uur uit bed gehaald worden en ontbijt krijgen, regelmatig een half uur tot een uur of nog langer moeten wachten tot er personeel komt na een oproep met de alarmknop. Er niet op gelet wordt of bewoners hun maaltijd wel opeten en als dat niet opgegeten is (koud of zeer onsmakelijk, of zelf lichamelijk niet in staat om de vork te hanteren) hun volle bord gewoon wordt weggehaald en men niet anders krijgt en er dus ondervoeding dreigt.
Hoe erg was het een paar jaar geleden dan wel niet?

Wat zijn de belangrijkste redenen? Personeelstekort waardoor de verzorgenden nauwelijks zélfs maar de minste basisverzorging kunnen geven aan onze ouderen.

Héél veel mensen zouden het liefst hun familie in huis nemen om er zelf voor te zorgen zodat je weet dat ze veilig zijn. Helaas heeft niet iedereen geld om een huis te kunnen kopen wat groot genoeg is om dat werkelijk te kunnen doen,

Als ik het geld zou hebben om een huis te kunnen kopen wat groot genoeg is en geschikt voor een rolstoel, wat ik helaas niet heb, zou ik geen seconde twijfelen en zelf de zorg voor mijn familie op me nemen. Dan zou ik tenminste weer rustig kunnen slapen omdat ik dan zou weten dat mijn familie goed verzorgd is en veilig is....

G. Zet

21 december 2010

Ha ha, oude truc.....emoties lopen hoog op, tokkies weten niet waarover zij praten, arrogantie ten top....

Fons Dekker

21 december 2010

Als ik naar de samenstelling van het ActiZ-bestuur kijk welk wordt gekozen door de lidorganisaties dan snap ik de reactie van Aad Koster. Hij poetst als directeur het imago van zijn club op en hij is daardoor wars van de dagelijkse werkelijkheid in tal van tehuizen.
Als het werkelijk zo goed gaat met de kwaliteit van de zorgverlening aan kwetsbare ouderen zoals de heer Koster mij en anderen wil doen geloven hoe verklaart hij dan dat de inspectie de laatste maanden het ene na het andere rapport publiceert waarin de ene na de andere zorginstelling tot de orde wordt geroepen?
Denk aan HWWZorg, denk aan Florence, denk aan Cordaan, denk aan het rapport wat in de maak is, OsiraGroep.
Leest meneer Koster die rapporten niet?
Het betreft hier grote zorginstellingen met dikbetaalde bestuurders aan de top die er echt een onverantwoord zootje van maken. Kijkt meneer Koster geen TV? Hij moet toch gezien hebben dat er aandacht is voor ernstig ontspoorde zorg, mishandeling en ernstig personele onderbezetting in tal van zorginstellingen !!!

Onderstaande mensen zijn de bestuurders die het imago van Actiz hoog proberen te houden.
Dikbetaalde lieden die een old boys netwerk vertegenwoordigen. Een netwerk wat door de komst van de PVV aan het wankelen slaat:

drs. H.C.P. Noten (Han), voorzitter
lid van de Eerste Kamer
drs. A.C.M. van Osch (Adrie), vice voorzitter
lid van de Raad van Bestuur van BrabantZorg in Heesch
I.W.G. Harmelink MBA-H (Irma)?
lid van de Raad van Bestuur Zorgaccent en Thuiszorg Noord West Twente
drs. R.F.M. Ruijters (Roger)
lid van de Raad van Bestuur van Zorggroep Meander Oostelijk Zuid-Limburg in Kerkrade
drs. K.I. Lieber (Karin)
Raad van Bestuur van Zinzia Zorggroep in Renkum
drs. J.L. Kauffeld (John)?
vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van Evean Groep in Meppel
P.H.M. Esveld (Patricia)
lid van de Raad van Bestuur van Stichting Hilverzorg in Hilversum
drs. A.L.R. de Jongh MM (Lia)
Raad van Bestuur van de Pieter Raat Stichting in Heerhugowaard
drs. J.H.W.P. Stienen (Joseph)
Voorzitter Raad van Bestuur Zorggroep Almere (ZGA)

Hans Hoogerheide

26 december 2010

Kijk eens op KiesBeter bij een paar probleemhuizen wanneer voor de laatste keer een tevredenheidsonderzoek met de CQ Index is afgenomen.
Ik heb er een paar opgezocht:
Monteverdi januari 2008
Houtwijk december 2008
Loevestein mei 2008

familie

26 december 2010

De SP heeft onlangs Kamervragen gesteld over de onbetrouwbaarheid van Kiesbeter.nl
zie:

Vragen van het lid Leijten (SP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de betrouwbaarheid van ‘Kies Beter’.

1
Bent u ervan op de hoogte dat de website Kies Beter geen informatie bevat over bezoeken, maatregelen en bevindingen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg- zelfs niet over perikelen zoals die zich bij HWW Zorg te Den Haag en Monteverdi te Zoetermeer hebben afgespeeld? Wat is hiervoor uw verklaring? (1) (2)

2
Bent u van mening dat transparantie en betrouwbare informatie voor zorggebruikers essentieel is om verantwoord te kunnen kiezen tussen verschillende zorgaanbieders? Zo nee, waarom niet?

3
Op welke wijze dienen zorggebruikers naar uw oordeel te worden voorzien van betrouwbare informatie? Is de website Kies Beter voor u het medium naar keuze? Wilt u uw antwoord toelichten?

4
Bent u van mening dat de gegevens van de Inspectie voor de Gezondheidszorg een noodzakelijk bestanddeel vormen voor een goede afweging over de kwaliteit van een zorginstelling? Zo nee, waarom niet?

5
Bent u nog van mening dat Kies Beter het predicaat van ‘betrouwbare informatie van de overheid’, zoals staat vermeld op de website, verdient? Wilt u toelichten of u de informatie voor zorggebruikers voldoende betrouwbaar en transparant vindt?

6
Gelooft u dat een ten gunste van zelfregulering terugtredende overheid de toegang tot goede zorg voor iedereen bevordert? Zo ja, op grond waarvan en onder welke voorwaarden?

7
Bent u van mening dat de overheid dient op te treden indien zelfregulering faalt? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, welke ‘high penalty’ staat er dan tegenover uw ‘high trust’?


(1) http://www.kiesbeter.nl/zorgverleners/verpleging-en-verzorging/detail/houtwijk,s-gravenhage/

(2) http://www.kiesbeter.nl/zorgverleners/verpleging-en-verzorging/detail/regionaal-expertise-centrum-verpleeghuis-vvr,zoetermeer/

Top