BLOG

Wat ‘Twitter en Apps’ de zorg bieden

Wat ‘Twitter en Apps’ de zorg bieden

Terwijl we in Nederland nog volop in de discussie zijn over het gebruik van het EPD, viert het Japanse Kameda Medical Center in Kamogawa City binnenkort de koperen verjaardag van hun paperless en filmless bestaan. Het grote private ziekenhuis, dat behoort tot de beste van Japan en door de patiënten is verkozen tot een van de meest gastvrije ziekenhuizen van het land, beschikt over tal van patenten en copyrights op het gebied van EPD-vorming en –implementatie.

 Voorloper

Onlangs moest ik weer eens denken aan de fantastische presentatie die een van de bestuurders, de Canadees John Wocher, hield in Münster ter gelegenheid van het winnen van de "Best Hospital Award 2007", ingesteld door de Bertelsmann Stichting. De vraag die bij mij opkwam, was of dit ziekenhuis voorop is blijven lopen met de ontwikkelingen in onze digitale wereld? Gebruiken ze twitter en is er misschien zelfs een app te downloaden? De tweets heb ik gevonden, de vraag over de app is uitgezet.

Tweetspreekuur

Twitter krijgt inmiddels een eigen plaats in de gezondheidszorg. Wordt het in ons land nog veel gebruikt als een van de facetten van multimediale berichtgeving door vooral de zorgbladen, recent heeft ook het tweetspreekuur zijn start beleefd, een huisartsenspreekuur op het sociale netwerk Twitter. Het lijkt nog een experiment zonder businessplan en zonder betalingssysteem, maar uiteindelijk zal de patiënt beslissen of deze manier van consulteren van een arts voordelen biedt boven de thans gebruikelijker manieren. In een steeds meer geïndividualiseerde wereld, waar de integrale en longitudinale huisartsenzorg steeds meer wordt verleend in kleine deeltijd door meerdere artsen, zal de vraag naar de anonieme tweetconsultatie alleen maar toenemen. Ook in het tweede echolon kunnen uitwisselingen tussen patiënt en specialist snel via dit medium verlopen.

Professionele standaard

Er zit aan het gebruik van de sociale media natuurlijk wel een serie vragen vast over bij voorbeeld de bescherming van de privacy, de aansprakelijkheid en de dossiervorming. Interessant is dat onlangs de AMA in San Diego een beleid heeft vastgesteld inzake het gebruik van sociale media door artsen. Daarbij gaat de AMA ervan uit dat de sociale media de artsen kan helpen om zich professioneel on line te presenteren, hun persoonlijke inzichten te delen met anderen en relaties te verstevigen. De arts dient zich te houden aan de professionele standaarden, ook aan die inzake de privacy van de patiënt en de  arts-patiëntrelatie.  Ze moeten waarborgen inbouwen voor een veilig gebruik van hun PC en van hun tweets en daarbij dienen ze in hun tweets zich te houden aan de gebruikelijke professionele afstand tot de patiënt. Tenslotte bevat het beleid een oproep om regelmatig de eigen internetinformatie te monitoren en te schonen en collega's die zich niet volgens de regels gedragen daarop te wijzen. Tweets kunnen namelijk niet alleen een negatief effect hebben op de eigen reputatie, maar ook het vertrouwen in de medische stand ondermijnen.

Zekerheid

Op de ACHE LinkedIn Group is een maand geleden een discussie gestart over het gebruik van apps in de medische praktijk. Van de simpele vraag  of apps werden gebruikt, werd het al snel een discussie over welke apps er allemaal een bijdrage leveren tot de dagelijkse praktijk. Dat zijn er nogal wat. Ook hier geldt dat de apps dan de zekerheid dienen te geven dat de data daarin juist zijn en eventuele berekeningen die via de app worden gemaakt, betrouwbaar dienen te zijn. Ook hier zie je nu snel een regulering komen. Bij beide reguleringen kunnen we in ons land snel aansluiten. Dat geeft zekerheid en stimuleert het gebruik.
De uitgezette vraag naar Japan over de app werd natuurlijk via de e-mail binnen een uur beantwoord: Ja, ze gebruiken apps, hebben er een aantal gemaakt en ontwikkelen rustig verder.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Bart Brandenburg

22 december 2010

Beste Jan Aghina,

Mooi artikel en leuk om ons Tweetspreekuur weer onder de aandacht gebracht te zien worden! Maar, met een link naar een artikel in Trouw van ruim een jaar geleden doe je ons een beetje tekort. Onlangs hebben we op het Medicine 2.0 congres de resultaten van het eerste jaar dokteren op Twitter gepresenteerd. We wonnen er zelfs de Medicine 2.0 Maastricht Award mee!
De presentatie staat op slideshare (ook een van de Social Media) Zie
http://www.slideshare.net/bartbrandenburg/tweetspreekuur-medicine20-maastricht

Met vriendelijke groet

Erik Jansen
Bart Brandenburg
http://twitter.com/tweetspreekuur

Top