BLOG

Geef ondernemerschap in de GGZ een kans

Geef ondernemerschap in de GGZ een kans

Topzorg sells. Kwaliteit, en maatwerk bij het leveren van kwaliteit, wordt steeds meer een selling point in de zorg. Dat is mooi, want het sluit aan bij de behoeften van consumenten. Uit een peiling van onderzoeksbureau Newcom bleek onlangs dat consumenten zich bij hun keuze voor een zorgverzekeraar afvragen of een zorgverzekeraar zorg op maat biedt die past bij hun levensfase. Een verzekeraar moet helpen bij het vinden van de juiste zorg en bijdragen aan verbetering van de gezondheidszorg. Verder vinden veel consumenten het belangrijk dat een verzekeraar hen helpt bij het volgen van een gezonde levensstijl.

Ondernemerschap

Om aan deze vraag van consumenten te kunnen voldoen, is ondernemerschap nodig. Ondernemerschap kan alleen bestaan als zorgaanbieders en verzekeraars afspraken kunnen maken. Over innovatie. Over preventie. Over maatwerk.

Beperken

Treurig dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) meent dat dit voor veel ggz-instellingen niet is weggelegd. Treurig omdat in het regeerakkoord duidelijk staat dat zorginnovatie in Nederland te traag gaat. Treurig, omdat ook ggz-instellingen een wereld van mogelijkheden hebben om maatwerk te leveren en te innoveren. Denk aan reïntegratietrajecten voor verzekeraars die collectieve contracten sluiten met grote bedrijven. Of aan preventie en vroege interventie in de verslavingszorg voor verzekeraars die van preventie een kerntaak willen maken.

Gevangen in budgetsysteem

De NZa wil ggz-instellingen, die al bestonden voor 1 januari 2008, gevangen houden in het zogenaamde budgetsysteem. Deze ‘gebudgetteerde instellingen' moeten met één verzekeraar afspraken maken, geen maatwerk dus, en krijgen een vast budget en een productieplafond. Daar moeten ze het mee doen. Ondertussen moeten deze instellingen wel proefdraaien op basis van bekostiging op basis van DBC's. Gebudgetteerde instellingen hebben dus niet de lusten van een nieuwe financieringssystematiek, maar wel de dubbele administratieve lasten.

Overgangsfase

De overgang naar de nieuwe financieringssystematiek had allang verder gestimuleerd moeten worden. Maar de NZa heeft koudwatervrees gekregen en maakt terugtrekkende bewegingen. Waar is de toezichthouder, die ondernemerschap zou moeten stimuleren in plaats van de kop indrukken, toch zo bang voor?

Een beleidsregel van de NZa bood individuele ggz-instellingen de ruimte uit het budgetstelsel te treden, maar volgens de NZa zagen we dat allemaal fout. De NZa heeft deze beleidsregel willen ‘aanpassen en verduidelijken'. Het is spijtig dat de NZa energie steekt in een poging recht te breien wat juridisch krom is en niet meedenkt met ondernemende zorginstellingen.

Ondernemerschap

Het zou de innovatie in de geestelijke gezondheidszorg ten goede komen als de NZa ondernemende ggz-instellingen niet zou straffen voor ondernemerschap maar dit juist zou aanmoedigen. Bovendien komt er dan een einde aan de wonderlijke ongelijkheid tussen zorgaanbieders van ná 1 januari 2008 en vrijgevestigde psychiaters, die niet in de NZa klem zitten, en zorgaanbieders van vóór 1 januari 2008.

Kans

Hier ligt een kans voor ggz-instellingen, zorgverzekeraars en de NZa om de handen ineen te slaan en ondernemerschap in de geestelijke gezondheidszorg te bevorderen. Het zou een boost zijn voor innovatie en maatwerk in de geestelijke gezondheidszorg.

Jilles Heringa, advocaat gezondheidsrecht, Wybenga Wildeboer van den Puttelaar Advocaten

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top