BLOG

Dik 1 miljoen chronisch zieken erbij

Dik 1 miljoen chronisch zieken erbij

Nederland heeft sinds kort 1.2 miljoen chronisch zieken erbij. Deze conclusie trek ik uit de onlangs verschenen zorgstandaard obesitas. Daarin staat dat mensen met fors overgewicht een chronische ziekte hebben waar zij zo goed mogelijk mee moeten leren leven. Met een gewicht van 87 kilo of meer zou ik, lengte één meter zeventig, een patiënt zijn. Is dat wel een goed idee?

Overgewicht

Vooropgesteld, ik ben blij dat preventie en behandeling van overgewicht en obesitas eindelijk serieus worden genomen en netjes zijn vastgelegd in een zorgstandaard. U kent vast ook de cijfers. Bijna de helft van de Nederlandse volwassenen en ongeveer één op de zes kinderen is een beetje te dik, veel te dik of heel erg veel te dik. En dat is erg om drie redenen. Overgewicht en obesitas vormen een serieuze bedreiging voor de gezondheid. Denk aan een verhoogde kans op diabetes type 2, hart- en vaakziekten of verschillende soorten kanker. Dik zijn veroorzaakt in de tweede plaats veel ongemak: moeilijker bewegen, schaamte voor het lijf en eindeloze marteldiëten die niet werken. Ziet u het plaatje? Tot slot kosten overgewicht en obesitas de samenleving veel geld. Drie miljard euro op jaarbasis. Eén miljard zorgkosten, twee miljard indirecte kosten in de vorm van uitkeringen of afwezigheid wegens ziekte. Kortom, obesitas doet gezondheid, geluk en geld geen goed.

Patiënt of niet

Wie zich de vraag stelt of het een goed idee is om te zware mensen patiënten te noemen, stelt eigenlijk de vraag of obesitas een (chronische) ziekte is. Nee, zeggen de tegenstanders, met overgewicht en obesitas op zich is niet veel mis. Je kunt het mooi, lelijk of lastig vinden, maar een gezond dik lijf is geen ziek lijf. Overgewicht wordt pas een probleem als het leidt tot ziekte of wanneer het herstel belemmert. Overgewicht leidt vaak tot problemen, maar niet per definitie. Noem het daarom een initiërende, faciliterende of instandhoudende factor, zo u wilt, maar vooral ook een serieuze risicofactor. Een dik lijf kan ziek worden maar omgekeerd kan ziekte ook overgewicht veroorzaken. Kortom zeggen de tegenstanders, overgewicht is een risicofactor of symptoom maar in ieder geval geen chronische ziekte.

Symptoom of risicofactor

Ik voel er wel wat voor, om overgewicht en obesitas te benaderen als symptoom en risicofactor. Deze benadering medicaliseert niet en benadrukt het belang van preventie en waar nodig behandeling. Hoe preventie en behandeling eruit kunnen zien, dat staat precies beschreven in de zorgstandaard obesitas.

Naschrift redactie

Anno 2018 meldt auteur Maaike de Vries dat haar standpunt over obesitas is opgeschoven in de richting van ziekte. Preventie en niet onnodig medicaliseren blijven in haar visie belangrijk. Met het oog op de gezondheidstoestand en de kwaliteit van leven stelt ze vast dat passende zorg voor mensen met overgewicht en obesitas belangrijk is. 

Maaike de Vries
De Argumentenfabriek

2 Reacties

om een reactie achter te laten

tjark reininga

29 december 2010

een goede benadering, die door de behandelaars niet gewaardeerd zal worden. en wellicht ook niet door de omgeving van de "patiënten", zoals ik ze toch maar even blijf noemen.

identificatie van een ongewenste persoonlijke ontwikkeling (overgewicht, maar bijvoorbeeld ook leer- en opvoedingsmoeilijkheden (ADHD)) als een pscyhisch of fysiek medisch probleem lijkt de omgeving (familie, leerkrachten) te ontlasten van verantwoordelijkheid voor de aanpak ervan. het probleem wordt een zaak voor de (medisch) specialist en de omgeving kan gewoon verder leven, al dan niet met "slechte" gewoonten die het probleem verergeren. en de kosten worden verlegd naar de verzekering.

Cora Postema

29 december 2010

Ook ik heb het idee dat met alles wat we een ziekte noemen, we de eigenaar van het symptoom een stuk verantwoordelijkheid uit handen nemen voor het aanpakken ervan. De verantwoordelijkheid voor het oplossen wordt bij een behandelaar geplaatst en daarmee zijn er voor de eigenaar weer 1001 excuses mogelijk om er zelf nog steeds niets aan te hoeven doen.
Voorbeelden van mogelijke excuses: "De behandelaar deugt niet, het moet eerst worden vergoed, ze zijn bezig met een nieuw middel tegen daar wacht ik nog even op..... "
En ondertussen is heel Nederland ziek.
Dat is in mijn ogen een totaal verkeerde levensfocus. Het gaat erom te leven vanuit de kwaliteiten die je in je hebt. Al het andere is alleen maar een excuus om de verantwoordelijkheid voor je eigen leven niet te nemen. Ziekmakend!

Top