BLOG

Goede voornemens

Goede voornemens

Het jaar 2010 was een overgangsjaar. Het kabinet van PvdA, CDA en CU viel in februari. Na de verkiezingen in juni duurde het nog tot eind oktober voordat er een nieuw kabinet zat. Voor de zorg met twee nieuwe bewindspersonen: de politiek ervaren minister Edith Schippers en op het staatssecretariaat de nieuwkomer Marlies Veldhuizen van Zanten.

Eindelijk actie

De komende tijd zullen veel onderwerpen die stil gelegen hebben vanwege de demissionaire status van het kabinet eindelijk behandeld worden. In de tussentijd hebben beide bewindsvrouwen al gepoogd kordaat over te komen. De minister maakte in haar eerste week al bekend niet meer te gaan handhaven op het rookverbod in kleine cafes, terwijl het wetsvoorstel tot versoepeling van het rookverbod nog niet eens geschreven is. En de staatssecretaris komt nog een visie op de langdurige zorg, maar neemt met instemming van VVD, CDA en PVV al wel vast een aantal ingrijpende maatregelen met betrekking tot de persoonsgebonden budgetten. Stevige besluiten zonder de consequenties helder te hebben.

2011

2011 wordt dus het jaar waar we het kabinet van PVV, VVD en CDA op af kunnen rekenen. Heel nadrukkelijk zet ik de PVV vooraan in het rijtje van kabinetspartijen. Als we zorgwoordvoerder Agema moeten geloven zal dit kabinet alle PVV-beloften op zorggebied gaan waarmaken. Daar ben ik best blij mee: veel van die beloften zijn immers ook GroenLinks-beloften. Ik neem me voor om in januari 2011 als de 12000 extra verzorgenden er echt komen, de zorg niet duurder wordt voor de lagere inkomens en wel toegankelijker complimenten te geven aan het kabinet. Maar eerst zien, dan geloven en tenslotte prijzen.

Zelfbeschikking

Maar GroenLinks kijkt, anders dan het kabinet, nog wel wat verder dan de ouderenzorg in de instellingen. Voor ons zijn naast solidariteit ook waarden als zelfbeschikking van belang. Ik neem me daarom ook voor om hier continue aandacht voor te vragen en met constructieve (tegen)voorstellen te komen.

Een paar voorbeelden. Persoonsgebonden budgetten moeten een volwaardige vorm van zorg worden, zodat het om het even is of je kiest voor een persoonsgebonden budget of zorg in natura. Een niet vervulde kinderwens kan veel leed veroorzaken. Ik neem me voor om het aantal vergoede ivf-pogingen op drie te houden en de Kamer te laten kijken naar nieuwe technieken zoals het invriezen van eicellen.
Werknemers in de zorg zijn de praktijkdeskundigen. Zij kunnen het best zelf hun werktijd indelen. Niemand wordt beter van minutenregistratie.

Steun

Eerlijk is eerlijk: om hier iets op te bereiken zal ik een Kamermeerderheid moeten zien te krijgen. Als PVV, VVD en CDA zich niet zoals bij de discussie over de persoonsgebonden budgetten afsluiten voor goede oppositievoorstellen moeten dergelijke voorstellen op steun van een of meer regeringspartijen kunnen rekenen.

Beloftes

2011 zal ons leren in hoeverre dit kabinet zijn beloftes nakomt. En in hoeverre dit kabinet echt gaat voor een vruchtbare samenwerking met de Tweede Kamer. Als het kabinet dat echt wil, zie ik het uitkomen van mijn goede voornemers voor 2011 zonnig in. En daar mag u mij dan weer op afrekenen...
Ik wens u een zorgzaam 2011 toe.

Linda Voortman
Tweede Kamerlid GroenLinks

1 Reacties

om een reactie achter te laten

cora postema

31 december 2010

Beste Linda,
Wat me opvalt is je focus op het politieke spel. Het afrekenen van regeringspartijen, het krijgen van kamermeerderheden etc. Weet je... mij als burger interesseert dat geen ene malle moer.
Het gaat mij erom waar je voor staat. Welke richting je op wil met de zorg in Nederland. Je schrijft dat PGB's een volwaardige vorm van zorg moeten worden. Dat kan helemaal niet. Pgb's zijn slechts een middel, maar geen vorm van zorg. Er zit een visie achter de pgb's, en ik zou graag willen dat er consequent vanuit die visie op zelfregie etc. geredeneerd wordt. IVF? Waarom Ivf wel en iets anders niet? Alleen maar vanwege dat leed van die niet vervulde kinderwens? Er is zoveel meer leed!!
Dus... ik ben benieuwd een visie te gaan herkennen in jouw bijdrage in de Tweede Kamer.
Veel succes!

Top