BLOG

Beter blijven

Beter blijven

De Nederlandse gezondheidszorg scoort over het algemeen uitstekend in internationale vergelijkingen. Volgens het CBS is de zorgsector één van de branches met relatie de laagste overhead. Als dit waar is – en dat is zo – dan moet het management van onze Hollandse zorginstellingen van uitzonderlijke kwaliteit zijn. Of de professionals moeten zich met hun handen aan het bed erg weinig van dat slechte management aantrekken.

Macht en de werkvloer

Uit binnenkort te publiceren onderzoek in de helft van de Nederlandse ziekenhuizen blijkt dat medisch specialisten desgevraagd het management en omgekeerd het management de medische staf de meeste macht in ziekenhuizen toedichten. De waarheid ligt dus waarschijnlijk in het midden: internationaal gezien hebben we goede managers en goede professionals.

Vergrootglas

Het Nederlandse vergrootglas doet soms andere zaken geloven. Vandaar dat we zitten te springen om betere governance regels (en vooral toetsing daarvan) en ‘early warning'-systemen. Maar goed, een beleidsmaker of hoogleraar heeft zelf weinig last van doorgeschoten besturingsfilosofie of een slechte HSMR. In de praktijk van alle dag is er natuurlijk wel het nodige dat tegenvalt en beter blijkt te kunnen.

Seminar Micheal Porter

Naast mijn rol als bestuurder bij het NKI-AVL probeer ik een bijdrage te leveren aan beter management onder andere door onderzoek naar het vertalen van bedrijfskundige technieken naar de zorg en het geven van colleges. In dat kader, en op voordracht van Nijenrode, volg ik deze week in Boston op Harvard een meerdaags ‘invited' seminar van Micheal Porter gericht op het vertalen van zijn theorie over ‘Value in Health Care' in de strategie van ziekenhuizen.

Zijn theorie krijgt de laatste tijd- en voor kerst in het New England Journal of Medicine -  veel aandacht. Het kan aardig zijn u te melden wat daarvan naar ons land vertaald kan worden. Wij doen het over het algemeen in Nederland beter dan in de USA, maar om onze koppositie te verstevigen en perikelen in de praktijk te verminderen, is het wel verstandig te horen waar het volgens een excellent gezelschap beter kan. Wordt spoedig vervolgd.

Wim van Harten

3 Reacties

om een reactie achter te laten

sloot

5 januari 2011

Beste Wim,

Ben het met je eens: nog een advies
Als je nu vanuit Harvard even doorreist naar Japan , Thailand en Cuba zie je daar ook paradijsjes zgn CoE qua ziekenhuizen en besturing.

zgn: value added customer oriented hospitals.

Groet PaulMr Sophie Hankes vz SIN-NL

5 januari 2011

Loze woorden Heer van Harten, dat weet U zelf ook.
Michael Porter propageert ook focus op resultaat, terecht.
Zorgverzekeraars betalen ongeacht het resultaat.
Zorgprofessionals nemen ook hun verantwoordelijkheid niet ten aanzien van kwaliteit en registreren noch onderzoeken hun fouten nauwelijks, dus leren zij nauwelijks van hun fouten. En ....zorgverleners laten de slachtoffers van hun medische fouten structureel vrijwel aan hun lot over, zoals de Orde Medisch Specialisten via hun vice-voorzitter van Hulsteijn toegaf. Het wordt de hoogste tijd om te leren van fouten, en te luisteren naar de slachtoffers, hoe pijnlijk ook

MaartenKoomans

9 januari 2011

Vanuit onze jarenlange samenwerking met Prof Porter op Harvard waren we zo gelukkig om Wim van Harten als onze gast te mogen uitnodigen op deze workshop.
In samenwerking met Prof Porter zullen we dit voorjaar de course teachings en discussie rondom Value in Healthcare vanuit Harvard ook naar NL en Europa brengen, als onderdeel van ons European Healthcare Initiative. Kern beslissingen en dialoog rondom value for patients, real outcomes, focus on core strength, IPU's, networks zijn belangrijke pijlers voor vooruitgang in de kwaliteit van de zorg.
Inmiddels werken we met enkele pioniers in NL rondom dit gedachtengoed.

U bent ook van harte uitgenodigd.

Maarten
www.TheDecisionGroup.nl

Top