BLOG

Een nieuw jaar een nieuw geluid?

Een nieuw jaar een nieuw geluid?

Het belooft voor de sector zorg een bijzonder jaar te worden gelet op de geluiden in de eerste week van dit jaar. Minister Schippers die een rem op de marktontwikkeling lijkt te gaan plaatsen. Niet onverstandig, een pas op de plaats.

Stelselwijziging

Het zal er nu op aan komen dat alle partijen in de zorg zo open mogelijk met elkaar nagaan hoe de stelselwijziging tot nu toe zijn beslag heeft gekregen. De stelselwijziging viert dit jaar haar eerste lustrum en dat is een mooie gelegenheid alles nog eens op een rij te zetten. Nog eens goed na te gaan of de veranderingen ook geleid hebben tot kwaliteitsverbetering, of inderdaad sprake is van meer doelmatigheid en of inderdaad de toegang tot de zorg verbeterd is. Ik denk dat op al die terreinen nog veel winst is te halen.

Basiszorg

Wat ik hoop is dat de minister dit voorjaar komt met de toegezegde nota betreffende de basiszorg. Pas als helder is welke zorg in welke omvang de komende jaren nodig is, dan is het ook mogelijk een beeld te krijgen op welke wijze deze zorg het beste geleverd kan worden. Hoe je het ook wendt of keert, er zullen insnijdende beslissingen genomen moeten worden. Vriend en vijand zijn het er over eens dat in de organisatie van de zorg nog heel wat valt te verbeteren. Dat vraagt om een gerichte aanpak waarbij de overheid het initiatief zal moeten nemen. Zij is uiteindelijk verantwoordelijk voor kwaliteit, toegang en kosten van de zorg.

Verantwoordelijkheden

Dat geldt ook het regelen van de verantwoordelijkheden in de zorg. Wie is verantwoordelijk voor wat? Moeten zorgverzekeraars niet nadrukkelijker in beeld komen als het gaat over overschrijdingen van het budgettaire kader zorg? Maar de vraag van wie is wat? zal ook beantwoord moeten worden. Is het ziekenhuis eigendom van een toevallige stichting of vereniging of ligt gegeven het feit dat ziekenhuizen bestaan bij gratie van publieke middelen het eigendom in het publieke domein?

Antwoord op deze vragen is dringend nodig om verdere veranderingen door te zetten. Dat zal  het nodige van de sector en de politiek vragen. Vermeden moet worden dat de discussies vooral gevoerd worden langs de lijn van het eigen gelijk. Dat helpt de sector niet verder.  Laten we ons daar dit jaar steeds van bewust zijn.

Eelke van der Veen

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Jaap van den Heuvel

11 januari 2011

Het zou nu eens leuk geweest zijn als de PvdA, want daar zijn blogjes voor, hierboven ondubbelzinnig had duidelijk gemaakt waar ze voor staan als het om de zorg gaat. In plaatst daarvan schaart Eelke zich bij de steeds grotere groep mensen, vooral afkomstig uit de zorg, die zich wanhopig af vragen of de politiek überhaupt nog wel een visie heeft. Graag een herkansing bij de volgende blog zonder zinloze vragen of de verzekeraars in beeld moeten komen.

sloot

12 januari 2011

Jaap ben het roerend met je eens.

Mij bekruipt de angst dat we gaan reincarneren.
Terug naar het oude ziekenfonds, functionele budgettering etc.
Met een vette knipoog: Dad,s army komt weer van stal in those were the days.

Onlangs nog het bericht van een paperless en filmless high tech ziekenhuis in Japan.
Let,s move forward beyond borders....... de grenzen stoppen niet bij Nederland.......

Paul

Anoniem

23 januari 2011

Het herhaalde pleidooi voor een volledig door de overheid aangestuurde gezondheidszorg begint steeds ouderwetser te klinken. Patienten willen het niet, artsen willen het niet. Laat mensen meer zelf betalen, maar dan ook zelf meer bepalen. Van der Veen: doe recht aan de laatste peilingen en zoek een ander baantje!

Top