BLOG

Van zorgbobo’s en koffiebonen

Van zorgbobo’s en koffiebonen

Op een markt gaat elke handelaar failliet die behoudsgezind omspringt met zijn waren. De zorgbobo niet, hij schuift en schuift. Met koffiebonen. Inderdaad, de zorg is geen markt.

Er wordt veel geschoven in de zorgsector. Niet met patiënten maar met zakken koffiebonen. Dat beeld dringt zich op. Rijkelijk gehonoreerde bestuurders en hun lakeien slepen enorme zakken koffiebonen van de ene kant van de zolder naar de andere. Verse koffie wordt er in het pakhuis niet gezet; nee, de Nederlandse zorg kan geen rendabele handel zijn.  

Het is de vraag of de zittende zorgbobo's, ver weg van de werkvloer, nog weten waar de beste bonen groeien of hoelang ze moeten worden geroosterd om topkwaliteit te bereiken. Kennen ze de plukkers, luisteren ze naar de branders? En willen ze dat  wel – de goeden uitgezonderd?

Misschien heeft de SP toch gelijk. De zorg is geen markt. Op een markt gaat elke handelaar failliet die behoudsgezind omspringt met zijn waren. De bobo niet, hij schuift en schuift. Geen haan die ernaar kraait dat de agenda maanden van te voren is volgepropt met intern overleg, dat er nota na nota wordt geproduceerd, en het zoveelste bureaucratische plan moet worden bedacht om onheil af te wenden.

Rapportages, verantwoordingen, onderzoeken, er wordt wat afgeschoven in de zorg; niet in de laatste plaats omdat de Inspectie voor de Gezondheidszorg – terecht – elk jaar de prestaties van de verrichtingen wil kunnen meten. Dat veel patiënten zonder grote extra schade een ziekenhuis verlaten, blijft een raadsel.

Gelukkig kan iedereen er steeds beter achterkomen hoe goed of slecht de zorg werkt. Dat kan door aandachtig te luisteren naar de dokters en verpleegkundigen. Door te registreren wat er wel, of juist niet, gebeurt in een zorginstelling. Door nalatigheden te noteren en eigen ervaringen te delen met anderen. Met de zorgverzekeraars bijvoorbeeld. Zij letten er steeds vaker op wat er binnenkomt en wat er uitgaat, in de zorg. Zo hoort het.

Na de baanbrekende, vergelijkende onderzoeken van Elsevier, van het AD, de prestatie-indicatoren van de Inspectie, na de introductie van de Zorgkaart Nederland, de lancering van dr Yep en de borstkankerzorg-criteria van CZ, is er nu de vergelijkingssite vergelijkenkies van VGZ. Opnieuw een prima initiatief van een verzekeraar (en MediQuest) om te achterhalen hoe het er in de zorg aan toegaat. De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) is even enthousiast over de VGZ-site als de Consumentenbond. Maar in de Telegraaf oordeelt de NVZ vereniging van ziekenhuizen zuurtjes dat er "wel moet worden gelet op de criteria die worden gebruikt".

Wat wil de antipottenkijkersbrigade dan? Terug naar Moskou aan Zee? Zorgbestuurders, kom eindelijk aan in de 21 eeuw. Dus: betracht optimale openheid, houd niets onder de pet, maak verschil, verschaf mondige burgers inzicht en bied keuzes. Uw patiënten zullen u dankbaar zijn. Ik geef het toe, mijn beeld  moet vertroebeld zijn. Ik sleep ook niet met koffiebonen.

Willem Wansink

 

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

24 februari 2011

Ik heb eerst Uw andere stuk gelezen
http://www.skipr.nl/blogs/id683-jacht-op-de-zorg.html
daarna bovenstaand verhaal.

Kunt U begrijpen als iemand niets snapt van 2 volkomen tegenoverstelde verhalen/inzichten over hetzelfde onderwerp, geschreven door 1 en dezelfde persoon?

Bovenstaand verhaal kan ik het helemaal mee eens zijn.

Holm

24 februari 2011

Geachte heer Wansink,

Omdat u verwijst naar dit artikel in een reactie op het artikel jacht op de zorg heb ik het gelezen.

Nu dacht ik dat ik best slim ben maar wat u hier betoogt ontgaat mij geheel.

U bent blijkbaar voorstander om de arts en verzekeraar te laten bepalen wat goede zorg is, bent u vergeten dat in een markt de client bepaalt wat goed is? Dat is nu een van de dingen die misgaat naast het feit dat de overheid ordinair geld steelt van onze AWBZ premie. Zou u dat accepeteren van uw verzekeraar tegen brand? Vast niet. Dus misschien kunt u de echte misstand aan de kaak gaan stellen ipv de families aan te vallen die opdraaien voor zorg die een instelling niet levert.

Anoniem

24 februari 2011

@ Holm
Dat heb ik eigenlijk niet uit het stuk gelezen, nadat ik mijn reaktie gaf, reaktie 1.

Ik maakte er eigenlijk op uit dat er bedoeld wordt dat niet de zorgbobo's, die alleen zaken achter hun buro zitten te bedenken en geen praktijkervaring hebben, maar artsen en verpleegkundigen op de werkvloer meer aan het woord moeten komen om de werkelijke situatie in een zorginstelling kenbaar te maken.
Daarom schreef ik dat ik het met het stuk eens was.

Tuurlijk moeten ook de bewoners en familie daarbij betrokken worden, maar als de verzorgenden op de werkvloer meer aan de "macht" zouden komen is dat natuurlijk al een heel stuk in de goede richting en zal er misschien ook beter naar bewoners en familie geluisterd gaan worden.

Ik kan uit ervaring erover meespreken dat een verzorgingshuis níet de uren zorg levert waar bewoners recht op hebben naar aanleiding van hun ZZPindicatie en de familie dan maar moet komen om die ontbrekende zorg aan te vullen.
Ze krijgen een bepaald bedrag van de ABWZ per bewoner maar leveren niet de diensten die daar tegenover horen te staan, dus blijft er geld aan de strijkstok hangen die de verzorgingshuizen zelf in de zak steken.

Top