BLOG

Oprichting 50plus partij: een waarschuwing voor de politiek

Oprichting 50plus partij: een waarschuwing voor de politiek

Als we Maurice de Hondt geloven kan de nieuw op gerichte Ouderenpartij 50plus op steun rekenen onder de Nederlandse bevolking. Jan Nagel gaat het kunstje weer een keer proberen. De man verveelt zich waarschijnlijk als hij niet elke paar jaar een nieuwe partij het daglicht laat zien.

Eerdere ouderenpartijen

Heette zijn nieuwe partij eerst OOKU, Onafhankelijke Ouderen en kinderen Unie, de nieuwe naam maakt duidelijk dat het vooral om de ouderen gaat. De herinneringen aan de ouderenpartijen in de tweede kamer kunnen je al snel op het verkeerde been zetten. Dat was toen een gedoe met ruzies en afsplitsingen. Juist de ouderen zouden zich die ellende kunnen herinneren. Op lokaal niveau echter bestaan in een heel aantal steden en dorpen ouderenpartijen. Vaak met zetels in de gemeenteraad, geen eendagsvliegen. De Hondt zegt het en op lokaal niveau is bewezen dat er zeker steun kan zijn voor zo'n partij.

Ik heb tot voor een paar jaar geleden altijd gevonden dat een one issue-partij een slechte zaak is. Dat geldt net zo voor een one doelgroep-partij. Een politieke partij moet, vond ik, een visie hebben op de samenleving, op de toekomst daarvan en voor alle Nederlanders van betekenis willen zijn. De Partij voor de Dieren krijgt het voor elkaar dat de "gewone" politieke partijen veel meer aandacht geven aan dierenwelzijn. Een one issue-partij kan dus heel goed, ook al is de omvang gering, stevige invloed hebben op de politiek.

Draagvlak

Het draagvlak voor een ouderenpartij is voor sommigen opmerkelijk omdat er politiek en media zeer hardnekkig het beeld wordt geschetst dat de ouderen het zo goed hebben, enorm in de watten worden gelegd. Voor hen lijkt er dus totaal geen reden om op een ouderenpartij te gaan stemmen. Maar juist dat generaliserende beeld wordt door ouderen ervaren als bedreigend. Komt de onzekerheid over de pensioenen bij, de verslechteringen in de AOW (afschaffing van de AOW toeslag voor mensen met een onvolledige AOW en de AOW partnertoeslag), het gekakel over de stijgende kosten in de gezondheidszorg vanwege de vergrijzing, (een te gemakkelijke causaliteit). Het zijn allemaal zaken die de ouderen er niet geruster opmaken. Onvrede en ongerustheid zullen in het voordeel zijn van "50plus".

Ouderenbelangen

Bijna 800.000 mensen zijn georganiseerd in een ouderenbond of vereniging van gepensioneerden. De behartiging van de belangen van de ouderen bij de politiek is (of gaan we zeggen: was?) een taak van de ouderenorganisaties. De rijksoverheid hechtte daar aan en gaf daarvoor aan de 3 bonden een serieuze subsidie. Die wordt in rap tempo afgebouwd. Alweer een uiting van de mening: daar is geen overheidssubsidie nodig, de ouderen redden zich wel.

50Plus

De behartiging van de belangen van de ouderen lijkt of dreigt nu enorme steun te krijgen van 50Plus. Speerpunten: hogere AOW vakantie toeslag, gratis openbaar vervoer na 9.00 uur, betere zorg in plaats van nieuwe Gevechtsvliegtuigen. Een boeiende visie op de zorg voor ouderen blijkt daar niet uit. Maar wat niet is kan komen. Er zijn al CDA'ers die zich verbinden aan 50plus. Ik ken nog wel een CDA'er die veel van de zorg weet en bij zijn huidige partij wat ongemakkelijk zit.

De oude politiek is gewaarschuwd! Het worden boeiende tijden.

Wim van Minnen

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Joke Zwanikken -Leenders

18 januari 2011

Ik ben voor een jongere partij,

Top