BLOG

Akkoord van medisch specialisten

Akkoord van medisch specialisten

Frank de Grave, voorzitter van de Orde van Medisch Specialisten, stelt kortweg dat het salaris van medisch-specialisten nu gebudgetteerd moet worden omdat zorgverzekeraars hun werk niet goed hebben gedaan. Wij hadden scherper moeten inkopen...

Onderhandelingen

Maar dan moeten wij daarvoor wel de ruimte krijgen. Als er één ding is waarover zorgverzekeraars niet mogen en kunnen onderhandelen, zijn dat de salarissen van de medisch-specialisten. Deze zijn als apart bedrag in de DBC-tarieven geoormerkt. De minister bepaalt het uurtarief; de specialisten de tijdsbesteding per behandeling. Hadden we daar wél over kunnen onderhandelen, dan hadden we zeker iets gedaan met het feit dat bijvoorbeeld die tijdsbesteding al jarenlang gelijk is gebleven. Dit terwijl ziekenhuizen en medisch specialisten aangeven dat ze efficiënter zijn gaan werken. De financiële voordelen daarvan zijn in ieder geval nooit bij de patiënt terecht gekomen.

Inkoop en ruimte

In het B-segment van de ziekenhuiszorg, waar over het ziekenhuisdeel van de prijzen vrij onderhandeld mag worden, hebben zorgverzekeraars wel degelijk verschil gemaakt met hun inkoop. In de monitor van de Nza over 2009 wordt geconstateerd dat zowel prijs als volume zich beter ontwikkelen dan in het gebudgetteerde A segment. Waar we de ruimte krijgen, pakken we onze rol dus zeker op.

Toegevoegde waarde

Ik ben het met Frank de Grave eens dat het heel jammer is dat we nu aan een budget vastzitten. Dit betekent wederom geen vrije onderhandelingsruimte voor de komende jaren. En daarmee minder aandacht voor de echte toegevoegde waarde van medisch specialistische zorg. Daarbij hoop ik dat specialisten niet alleen akkoord zijn gegaan met het budget van 2 miljard euro, maar ook de verantwoordelijkheid nemen om binnen dat budget zoveel mogelijk verantwoorde en doelmatige zorg te blijven leveren, en niet al snel gaan grijpen naar het machtsmiddel van de wachtlijsten om meer inkomen af te dwingen.

Bas Leerink
Lid van de raad van bestuur van Menzis

Lees ook de aanleiding van deze blog: De Grave laakt passieve houding verzekeraars

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Jansen

20 januari 2011

"En daarmee minder aandacht voor de echte toegevoegde waarde van medisch specialistische zorg."

en

"Daarbij hoop ik dat specialisten niet alleen akkoord zijn gegaan met het budget van 2 miljard euro, maar ook de verantwoordelijkheid nemen om binnen dat budget zoveel mogelijk verantwoorde en doelmatige zorg te blijven leveren, en niet al snel gaan grijpen naar het machtsmiddel van de wachtlijsten om meer inkomen af te dwingen."

We blijven de zorgaanbieders schofferen waar en wanneer we maar kunnen. De WMG geeft de zorgverzekeraars blijkbaar op alle terreinen AMM.


Zo.

"experts" van VWS vragen zich openlijk af wat de apothekers allemaal doen en wat hun toegevoegde waarde is, de huisartsen worden nu ook geknipt en geschoren en de medisch specialisten krijgen nu ook een beurt.

Een aantal mensen in zorgland Nederland heeft blijkbaar eenzelfde boek gelezen en wel van Michael Porter. Michael Porter heeft een theorie geponeerd en overal in de wereld wordt het gelezen als in de praktijk toepasbaar: "value added health care" .

Zullen we het nu eens hebben over de toegevoegde waarde van zorgverzekeraars? Wat een arrogantie van deze bestuurder.

Gisteren Pieter Hasekamp en nu Bas Leerink.

En toch houden de meeste OESO landen vast aan een nationaal ziekenfondssysteem, premie inning door de belastingdienst en centrale aansturing met in sommige landen decentrale bijsturing (Denemarken, Canada) en de OESO zelf is van mening na onderzoek dat een dergelijk stelsel het meest toekomstig bestendig is.

Recent weer eens door de OESO aangekaart; in private stelsels zoals Nederland dat heeft zijn de administratieve lasten en beheerskosten vele malen hoger dan in sociale stelsels zoals in Canada of Denemarken. En de kwaliteit is niet beter. Dat is weer eens kenbaar gemaakt in de recent VWS document: "patiënt in the lead, public in need".

De Balkendenorm geldt expliciet niet voor bestuurders van zorgverzekeraars en dat hebben de zorgverzekeraars zich geen tweede keer laten vertellen. Om nu de medisch specialisten e.a. hardwerkende Nederlanders de les te lezen over doelmatig besteden van premie gelden en uitsluitend oog hebben voor persoonlijk gewin, komt dan wel heel vals over.

Zolang de WMG de zorgverzekeraars AMM toekent en de EU dat niet aanpakt kunnen we dit soort blogs van bestuurders van zorgverzekeraars in de toekomst nog veel meer tegemoet zien. En bij blogs blijft het niet. De medisch specialisten kunnen per 2015 hun borst natmaken; "wat is hun echte toegevoegde waarde eigenlijk?"

DD

20 januari 2011

Dhr Jansen heeft het helemaal begrepen en slaat de spijker op zijn kop.
Wat een verschrikkelijke misplaatste arrogantie van deze twee bestuurders. Hoe durven ze met droge ogen te praten over verantwoordelijkheden nemen aangaande deze budgettering. Uiteindelijk is heel specialistisch Nederland financieel zwaar uitgekleed (ruim 700 miljoen euro), net als de ziekenhuizen (ruim 500 miljoen euro). Waar de grote verzekeraars maar blijven schreeuwen over overschrijdingen. gaat ondertussen de jaarwinst van de 4 grote zorgverzekeraars richting de 1,1 MILJARD euro. Daar rept men geen woord over.
De bestuurders die een veelvoud verdienen van de best betaalde specialist zitten in hun ivoren toren en strijken het premiegeld op en ontspringen de dans; hoezo waanzin!

JP

21 januari 2011

Aan de beide bovenstaande commentaren is NIETS toe te voegen. VWS, verzekeraars, NZA, NMA, inspectie, patientenverenigingen, media: ze weten allemaal zo ontzettend goed hoe het moet. Ik heb er als medisch specialist mijn buik van vol, er is meer in het leven dan geneeskunde, dat ze het maar zelf doen.

Jaap van den Heuvel

21 januari 2011

Misschien kan dat OESO onderzoek meegenomen worden in de parlementaire enquête die er nu eindelijk eens moet komen naar die onzin die "marktwerking in de zorg" heet. De minister is immers ook al overstag. Vervolgens snel al die zinloze bureaucratie afbouwen. Daarna kunnen de verzekeraars weer gaan verzekeren. De zorgverleners weer gaan zorgverlenen. De politiek weer gaan bezuinigen. En daarvoor ook de volledige politieke verantwoordelijkheid nemen!!!

Top